Hướng dẫn báo cáo thực tập kế toán doanh thu

Để viết một báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh chất lượng, chúng ta cần nắm rõ những khái niệm quan trọng sau:

Mục Lục

Thông tin cần có trong báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là những yếu tố quan trọng trong hoạt động kế toán của một doanh nghiệp. Doanh thu đại diện cho tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong một kỳ kế toán. Chi phí là các khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và có thể còn sử dụng cho các hoạt động khác. Xác định kết quả kinh doanh biểu hiện số tiền dương hoặc âm từ các hoạt động của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định.

Nhiệm vụ của khâu này

Mục tiêu hàng đầu của mọi doanh nghiệp là tạo lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này, các kế toán cần phản ánh chính xác doanh thu và chi phí. Điều này giúp quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn, đảm bảo công tác kế toán đầy đủ và kịp thời.

Những lưu ý khi thực hiện báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Để viết một bản báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh chất lượng, chúng ta cần tuân theo các nguyên tắc sau:

Trình bày cơ sở lý luận

Báo cáo cần trình bày cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Điều này giúp đọc giả hiểu rõ về cách hoạt động và tầm quan trọng của khâu này.

Tìm hiểu thực trạng

Chúng ta cần nghiên cứu thực trạng trong hoạt động kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cụ thể. Điều này bao gồm việc xem xét quy trình, dữ liệu và các khía cạnh quan trọng khác.

Nhận xét và đề nghị giải pháp

Bản báo cáo cần chứa những nhận xét và đề nghị hướng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này giúp đưa ra các khuyến nghị cụ thể để cải thiện quy trình kế toán.

Các khâu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

1. Doanh thu

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong một kỳ kế toán. Đây bao gồm các loại doanh thu như:

 • Doanh thu bán hàng
 • Doanh thu tiêu thụ nội bộ
 • Doanh thu hoạt động tài chính
 • Thu nhập khác

Ngoài ra, có các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, và các loại thuế.

2. Chi phí

Chi phí là các khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và có thể còn sử dụng cho các hoạt động khác. Chi phí bao gồm:

 • Trị giá vốn hàng bán
 • Chi phí hoạt động tài chính
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Chi phí khác
 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Xác định kết quả kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh biểu hiện số tiền dương hoặc âm từ các hoạt động của doanh nghiệp. Nó bao gồm:

 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Kết quả hoạt động tài chính
 • Kết quả hoạt động khác

4. Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Công tác này bao gồm:

 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • Kế toán giá vốn hàng bán
 • Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Nhiệm vụ của kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Trong công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh, kế toán cần:

 • Phản ánh sự biến động về số lượng đối với từng loại hàng hóa và dịch vụ.
 • Xác định các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí phát sinh.
 • Theo dõi tình hình biến động tăng giảm các khoản doanh thu.
 • Cung cấp thông tin kế toán để lập báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh.
 • Xác lập quá trình luân chuyển chứng từ về kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh, và đảm bảo tính chính xác về doanh thu và lợi nhuận.

Top 5 mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh mới nhất 2020

1. Công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Hà Nội Ford

Là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, Hà Nội Ford hiểu rằng việc tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong việc tạo dựng hệ thống thông tin tài chính cho nhà quản lý. Báo cáo thực tập trên đã đưa ra được cái nhìn tổng quan nhất về hoạt động hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp này.

Link Báo cáo công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Hà Nội Ford

2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội

Công ty TNHH Thực phẩm Hà Nội là một trong những đơn vị được thành lập đầu tiên của ngành Thương mại Hà Nội. Công ty cung ứng các mặt hàng thực phẩm tươi sống, các mặt hàng đặc sản, công nghệ phẩm đến người dùng. Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Link Báo cáo kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội

3. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Hiệu quả kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của những người làm kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh không chỉ biểu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận mà đầu tiên và trước hết nó được biểu hiện qua chỉ tiêu doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Do đó, báo cáo trên đã mang đến những nhận định về tầm quan trọng của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Link Báo cáo kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

4. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân

Công ty Cổ phần Vạn Xuân hiện nay tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thiết kế, xây dựng các công trình viễn thông và các phần mềm quản lý doanh nghiệp, doanh thu tại đây được xác định theo từng hạng mục, từng công trình hoàn thành. Báo cáo trên đã tập trung vào khâu kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp này.

Link Báo cáo hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân

5. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Sản xuất, Xuất nhập khẩu, Dịch vụ và Đầu tư Việt Thái

Để quản lý tốt doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh thì kế toán với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế cũng phải được thay đổi và hoàn thiện hơn cho phù hợp với tình hình hiện tại. Từ đó, bản báo cáo đi sâu vào tìm hiểu về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất, Xuất nhập khẩu, Dịch vụ và Đầu tư Việt Thái.

Link Báo cáo hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Sản xuất, Xuất nhập khẩu, Dịch vụ và Đầu tư Việt Thái

Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000