Báo cáo tài chính là gì? Thời hạn lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính, một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực tài chính, đó là một bản tổng kết một cách cụ thể về tình hình tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân. Bài viết này sẽ đào sâu vào khám phá báo cáo tài chính và thời hạn lập báo cáo tài chính. Trong bài viết này, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cùng các bạn tìm hiểu về mục đích của báo cáo tài chính, đối tượng áp dụng, cũng như thời hạn và mức phạt khi vi phạm. Hãy cùng bắt đầu!

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính

1. Báo Cáo Tài Chính là Gì?

Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng biểu hiện tình hình tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức tại một thời điểm nhất định. Đây là một cụm từ quen thuộc trong lĩnh vực kế toán và tài chính, đại diện cho tất cả các số liệu, thông tin về tài sản, nợ, vốn và kết quả kinh doanh của tổ chức đó. Báo cáo tài chính giúp đánh giá hiệu suất hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra những quyết định chiến lược cần thiết.

2. Mục Đích của Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính có mục tiêu chính là cung cấp thông tin chính xác và minh bạch về tình hình tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Điều này giúp cho các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, và cơ quan quản lý, đưa ra đánh giá về sự ổn định và hiệu quả của tổ chức đó.

3. Đối Tượng Áp Dụng Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính không chỉ dành riêng cho các công ty lớn mà còn áp dụng cho nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, bao gồm cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mỗi tổ chức, dù lớn hay nhỏ, đều cần thực hiện báo cáo tài chính để theo dõi và quản lý tài chính hiệu quả.

4. Bộ báo cáo tài chính gồm những gì?

Nội dung của Báo Cáo Tài Chính (BCTC) là một phần không thể thiếu và rất quan trọng đối với một doanh nghiệp. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng mọi thông tin đều chính xác và đúng theo quy định. Nội dung của BCTC và một số điều cần lưu ý:

Tờ Khai Quyết Toán Thuế

Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu về tờ khai quyết toán thuế, một phần quan trọng của BCTC. Tờ khai quyết toán thuế gồm có hai loại chính: tờ khai quyết toán thuế TNDN (Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp) và tờ khai quyết toán thuế TNCN (Thuế Thu Nhập Cá Nhân).

Bộ Báo Cáo Tài Chính

Bộ Báo Cáo Tài Chính bao gồm các phần sau đây, đều đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp:

 1. Bảng Cân Đối Kế Toán: Phản ánh tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể.
 2. Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh: Hiển thị kết quả hoạt động kinh doanh, bao gồm doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh.
 3. Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ: Thể hiện lưu chuyển tiền tệ và tài chính của doanh nghiệp trong một giai đoạn.
 4. Bảng Cân Đối Tài Khoản: Hiển thị tình hình tài khoản của doanh nghiệp.

Phụ Lục Đi Kèm

Ngoài ra, BCTC cũng đính kèm các phụ lục quan trọng như:

 1. Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính: Cung cấp thông tin chi tiết về nội dung của BCTC.
 2. Tình Hình Thực Hiện Nghĩa Vụ Với Nhà Nước: Bao gồm thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước.

Chi Tiết Nội Dung Báo Cáo Tài Chính

Trong phần này của BCTC, thông tin cụ thể về các mục sau cần được cung cấp:

 1. Tài Sản: Bao gồm thông tin về tài sản của doanh nghiệp.
 2. Nợ Phải Trả và Vốn Chủ Sở Hữu: Hiển thị các nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
 3. Doanh Thu, Thu Nhập Khác, Chi Phí Kinh Doanh: Thông tin về doanh thu, thu nhập khác và chi phí kinh doanh.
 4. Lãi, Lỗ và Phân Chia Kết Quả Kinh Doanh: Đưa ra thông tin về lãi, lỗ và cách phân chia kết quả kinh doanh.
 5. Thuế và Các Khoản Phải Nộp Nhà Nước: Cung cấp thông tin về thuế và các khoản phải nộp cho Nhà Nước.
 6. Tài Sản Khác Có Liên Quan Đến Đơn Vị: Đề cập đến các tài sản khác ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 7. Luồng Tiền Ra Vào và Luân Chuyển: Thể hiện cách luồng tiền ra vào và luân chuyển trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ngoài BCTC, trong phần Thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp còn cần cung cấp thông tin về chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, nguyên tắc ghi nhận, phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định…

5. Thời hạn nộp báo cáo tài chính và mức phạt khi nộp chậm

Thời hạn nộp báo cáo tài chính và mức phạt khi nộp chậm
Thời hạn nộp báo cáo tài chính và mức phạt khi nộp chậm

5.1. Thời Hạn Nộp Báo Cáo Tài Chính

 • Đặt lịch nhất ngày thứ 90 từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ quyết toán thuế sau khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập… không quá 45 ngày kể từ ngày quyết định.

5.2. Mức Phạt Khi Nộp Chậm hoặc Lập Sai Báo Cáo Tài Chính

5.2.1. Vi Phạm về Tài Khoản Kế Toán

Xử phạt từ 5-10 triệu đồng với các hành vi sau:

 • Hạch toán không đúng nội dung.
 • Sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán hoặc mở tài khoản kế toán mà chưa được Bộ Tài Chính chấp thuận.
 • Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được ban hành.

Đối với 2 trường hợp đầu tiên, mức phạt chỉ áp dụng đối với cá nhân vi phạm, còn đối với trường hợp tập thể vi phạm, mức phạt là gấp đôi.

5.2.2. Vi Phạm về Lập và Trình Bày BCTC

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với các hành vi:

 • Lập BCTC không đầy đủ hoặc không đúng quy định.
 • BCTC thiếu chữ ký.
 • Đối với trường hợp tập thể vi phạm, mức phạt là gấp đôi.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng với các hành vi:

 • Lập BCTC không đầy đủ.
 • Áp dụng mẫu BCTC khác so với quy định chuẩn mực và chế độ kế toán.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng với các hành vi sau:

 • Không lập BCTC theo quy định.
 • Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán.

Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng với các hành vi sau:

 • Giả mạo BCTC, khai man số liệu nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự.
 • Thỏa thuận hoặc thực hiện ép buộc người khác giả mạo BCTC, khai man số liệu trên BCTC nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Cố ý hoặc thỏa thuận với người khác nhằm cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với các trường hợp sau:

 • Không lập BCTC hoặc lập không đầy đủ nội dung.
 • Lập và trình bày BCTC không rõ ràng, nhất quán.
 • Nộp BCTC, báo cáo quyết toán cho Cơ quan nhà nước chậm từ 1-3 tháng.
 • Công khai BCTC không đầy đủ nội dung.
 • Công khai BCTC chậm từ 1-3 tháng.
 • Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán.
 • Sửa nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán mà không được Bộ tài chính chấp thuận.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng với các hành vi:

 • Không áp dụng đúng hệ thống tài khoản cho lĩnh vực của đơn vị.
 • Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản đã được chấp thuận.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng với các hành vi:

 • Nộp BCTC chậm quá 3 tháng.
 • Lập BCTC không chính xác.
 • Giả mạo BCTC, khai man số liệu.
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo BCTC.
 • Cố ý thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin sai sự thật.
 • Công khai BCTC chậm quá 3 tháng.
 • Sai thông tin, số liệu trên BCTC.
 • Nộp BCTC không đính kèm báo cáo kiểm toán khi cần thiết.

6. Các loại báo cáo tài chính

6.1. Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là tài liệu quan trọng ghi chép các số liệu về doanh thu, chi phí và các nguồn thu nhập khác của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định như quý, tháng hoặc năm. Đây là thông tin quan trọng để đánh giá hiệu suất kinh doanh. Nếu doanh thu và thu nhập vượt quá chi phí, doanh nghiệp đang có lãi, ngược lại, nếu chi phí lớn hơn, doanh nghiệp sẽ ghi nhận lỗ.

6.2. Báo Cáo Luân Chuyển Tiền Tệ

Báo cáo luân chuyển tiền tệ ghi chép việc tạo ra và sử dụng dòng tiền trong doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định. Bao gồm các nguồn tiền từ hoạt động tài chính, đầu tư và kinh doanh. Đây là thông tin quan trọng để quản lý tốt dòng tiền trong doanh nghiệp.

6.3. Báo Cáo Thay Đổi Vốn Chủ Sở Hữu

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu tập trung vào việc ghi chép sự biến động của nguồn vốn chủ sở hữu trong một giai đoạn nhất định. Báo cáo này phải chỉ rõ nguồn vốn chủ sở hữu tăng hay giảm, tăng do lãi hoặc do chủ đầu tư đầu tư mới, hoặc giảm do chủ đầu tư rút vốn.

6.4. Bảng Cân Đối Kế Toán

Bảng cân đối kế toán chia thành hai phần chính: phần nguồn vốn và phần tài sản. Phần tài sản phản ánh giá trị toàn bộ tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu, bao gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu vào thời điểm kết thúc quý, tháng hoặc năm.

Phần nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản doanh nghiệp tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán. Đây là thông tin quan trọng để đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Nơi nhận Báo cáo tài chính

Nơi nhận Báo cáo tài chính
Nơi nhận Báo cáo tài chính
 • Các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện việc lập và nộp Báo cáo tài chính đến Sở Tài chính tương ứng. Đối với doanh nghiệp Nhà nước cấp Trung ương, việc nộp Báo cáo tài chính cũng phải được thực hiện tới Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).
  • Các doanh nghiệp Nhà nước đặc thù như ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán cần thực hiện việc nộp Báo cáo tài chính đến Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).
  • Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng cần thực hiện việc nộp Báo cáo tài chính tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
 • Các doanh nghiệp cần gửi Báo cáo tài chính đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước, việc nộp Báo cáo tài chính cũng cần thực hiện tới Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).
 • Các doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên cần nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.
 • Các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính cần thực hiện kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán cần đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.
 • Các cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cần thực hiện việc nộp Báo cáo tài chính đến Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.
 • Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài việc phải nộp Báo cáo tài chính theo quy định trên, doanh nghiệp cũng cần nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 • Các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao cần thực hiện việc nộp Báo cáo tài chính hàng năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

8. FAQs (Câu Hỏi Thường Gặp)

Q1: Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một tài liệu tổng hợp tình hình tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân tại một thời điểm cụ thể, giúp đánh giá hiệu suất và quyết định kinh doanh.

Q2: Ai là đối tượng áp dụng báo cáo tài chính?

Đối tượng áp dụng báo cáo tài chính bao gồm tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân kinh doanh, dù lớn hay nhỏ.

Q3: Báo cáo tài chính được gửi đến đâu?

Báo cáo tài chính thường được gửi đến cổ đông, các bộ phận quản lý nội bộ và cơ quan quản lý tài chính.

Báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân. Việc nắm bắt và hiểu rõ về báo cáo tài chính là cực kỳ quan trọng đối với những ai muốn xây dựng và duy trì một tài chính ổn định trong lĩnh vực kinh doanh. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu và thực hiện kỹ thuật lập báo cáo tài chính một cách chính xác và đúng thời hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000