087.790.7790

Mẫu bảng mô tả công việc kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán là một vị trí quan trọng trong bộ phận kế toán của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vị trí này chịu trách nhiệm xử lý các khoản thanh toán đến và đi của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản tiền mặt, séc, chuyển khoản ngân hàng,… Vậy mẫu bảng mô tả công việc kế toán thanh toán như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu vấn đề này 

1. Kế toán thanh toán là gì ?

Mẫu bảng mô tả công việc kế toán thanh toán
Mẫu bảng mô tả công việc kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán là công việc ghi chép, theo dõi, kiểm soát các khoản thu, chi tiền của doanh nghiệp. Kế toán thanh toán là một bộ phận quan trọng của công tác kế toán, có vai trò quan trọng trong việc quản lý dòng tiền của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của kế toán thanh toán

Nhiệm vụ của kế toán thanh toán bao gồm các công việc sau:

Lập chứng từ kế toán: Kế toán thanh toán cần lập đầy đủ, chính xác, kịp thời các chứng từ kế toán cho các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến thanh toán, bao gồm:

 • Phiếu thu tiền: Chứng từ này được lập khi doanh nghiệp thu tiền từ các nguồn khác nhau.
 • Phiếu chi tiền: Chứng từ này được lập khi doanh nghiệp chi tiền cho các mục đích khác nhau.
 • Ủy nhiệm chi: Chứng từ này được lập khi doanh nghiệp ủy nhiệm cho ngân hàng thực hiện việc chi tiền cho bên thứ ba.
 • Ủy nhiệm thu: Chứng từ này được lập khi doanh nghiệp ủy nhiệm cho ngân hàng thực hiện việc thu tiền từ bên thứ ba.
 • Ghi sổ kế toán: Kế toán thanh toán cần ghi sổ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu: Kế toán thanh toán cần kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các chứng từ, sổ sách kế toán khác nhau để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin.

Lập báo cáo kế toán: Kế toán thanh toán cần lập báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật.

Các phương pháp kế toán thanh toán

Có hai phương pháp kế toán thanh toán, bao gồm:

 • Phương pháp kế toán tiền mặt: Phương pháp này chỉ ghi nhận các khoản thu, chi tiền mặt của doanh nghiệp.
 • Phương pháp kế toán tiền gửi ngân hàng: Phương pháp này ghi nhận cả các khoản thu, chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp.

Các yêu cầu đối với việc kế toán thanh toán

Việc kế toán thanh toán cần đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Đầy đủ: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến thanh toán cần được ghi chép đầy đủ, không thiếu sót.
 • Chính xác: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến thanh toán cần được ghi chép chính xác, không sai sót.
 • Kịp thời: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến thanh toán cần được ghi chép kịp thời, không chậm trễ.

Quy trình kế toán thanh toán

Quy trình kế toán thanh toán bao gồm các bước sau:

 1. Lập chứng từ kế toán: Bước đầu tiên cần lập chứng từ kế toán cho các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến thanh toán.
 2. Ghi sổ kế toán: Kế toán thanh toán cần ghi sổ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.
 3. Kiểm tra, đối chiếu số liệu: Kế toán thanh toán cần kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các chứng từ, sổ sách kế toán khác nhau để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin.
 4. Lập báo cáo kế toán: Kế toán thanh toán cần lập báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật.

2. Kế toán thanh toán có phải là kế toán công nợ không ?

Không phải. Kế toán thanh toán và kế toán công nợ là hai vị trí kế toán khác nhau, có nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau.

Kế toán thanh toán là người chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ thanh toán của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Thanh toán tiền hàng, tiền dịch vụ mua vào.
 • Thu tiền bán hàng, tiền dịch vụ cung cấp.
 • Thanh toán các khoản nợ phải trả.
 • Thu các khoản nợ phải thu.

Kế toán công nợ là người chịu trách nhiệm theo dõi, phản ánh tình hình phát sinh và thanh toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả của doanh nghiệp.

Như vậy, kế toán thanh toán tập trung vào các nghiệp vụ thanh toán, còn kế toán công nợ tập trung vào các khoản nợ phải thu, nợ phải trả.

Tuy nhiên, trong một số doanh nghiệp nhỏ, hai vị trí kế toán này có thể được gộp chung lại thành một vị trí, gọi là kế toán thanh toán – công nợ. Trong trường hợp này, kế toán thanh toán – công nợ sẽ thực hiện cả hai nhiệm vụ của kế toán thanh toán và kế toán công nợ.

3. Mô tả công việc kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán là vị trí phụ trách các nghiệp vụ thu, chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong doanh nghiệp. Kế toán thanh toán có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, kịp thời của các khoản thu, chi, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ chính của kế toán thanh toán

Quản lý các khoản thu

 • Lập phiếu thu, kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ thu
 • Nhận tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Xác nhận công nợ phải thu
 • Đôn đốc thu hồi công nợ

Quản lý các khoản chi

 • Lập phiếu chi, kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ chi
 • Thực hiện các thủ tục thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản
 • Theo dõi công nợ phải trả
 • Thanh toán các khoản nợ

Theo dõi các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

 • Kiểm tra số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Thực hiện các thủ tục rút, gửi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Theo dõi các khoản lãi, phí phát sinh
 • Lập báo cáo tài chính
 • Lập báo cáo về tình hình thu, chi
 • Lập báo cáo về tình hình tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Yêu cầu đối với kế toán thanh toán

Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

Kiến thức chuyên môn

 • Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán, thuế
 • Am hiểu về các nghiệp vụ thu, chi trong doanh nghiệp
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng xử lý tình huống

Tiềm năng phát triển

Kế toán thanh toán là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Với kinh nghiệm và kỹ năng, kế toán thanh toán có thể phát triển lên các vị trí cao hơn như trưởng phòng kế toán, kế toán trưởng.

4. Các kỹ năng cơ bản cần thiết cho vị trí kế toán thanh toán 

Kế toán thanh toán là vị trí chịu trách nhiệm ghi nhận các nghiệp vụ thanh toán của doanh nghiệp, bao gồm thanh toán cho nhà cung cấp, thanh toán cho khách hàng, thanh toán các khoản thuế, phí,… Để có thể hoàn thành tốt công việc của mình, kế toán thanh toán cần có những kỹ năng cơ bản sau:

 • Kỹ năng nghiệp vụ kế toán

Kỹ năng nghiệp vụ kế toán là yếu tố quan trọng nhất đối với một kế toán thanh toán. Kế toán viên cần nắm vững các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, cách thức ghi chép, tổng hợp và phân tích dữ liệu tài chính. Kế toán viên cần có trình độ chuyên môn cao để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các báo cáo tài chính.

 • Kỹ năng tin học văn phòng

Kỹ năng tin học văn phòng là một kỹ năng cần thiết đối với mọi vị trí công việc, trong đó có kế toán thanh toán. Kế toán viên cần thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, PowerPoint để có thể sử dụng trong quá trình làm việc, bao gồm:

 • Soạn thảo văn bản, báo cáo
 • Tạo bảng tính, phân tích dữ liệu

Trình bày báo cáo, thuyết trình

 • Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là kỹ năng quan trọng giúp kế toán thanh toán có thể trao đổi, phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác trong doanh nghiệp, cũng như với khách hàng, đối tác. Kế toán viên cần có khả năng lắng nghe, giao tiếp rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục.

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kế toán thanh toán thường xuyên phải xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc. Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp kế toán viên có thể xử lý các tình huống một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

 • Kỹ năng làm việc nhóm

Kế toán thanh toán là một vị trí thường xuyên phải làm việc với các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Kỹ năng làm việc nhóm giúp kế toán viên có thể phối hợp hiệu quả với các thành viên trong nhóm để hoàn thành công việc.

 • Kỹ năng chịu được áp lực

Công việc của kế toán thanh toán thường có khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải hoàn thành đúng thời hạn. Kỹ năng chịu được áp lực giúp kế toán viên có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả, không bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc.

Ngoài các kỹ năng cơ bản trên, kế toán thanh toán cũng cần có một số kỹ năng mềm khác như:

 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng tổ chức, sắp xếp
 • Kỹ năng tư duy logic, phân tích
 • Kỹ năng sáng tạo

Trên đây là một số thông tin về Mẫu bảng mô tả công việc kế toán thanh toán. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng