087.790.7790

Bài tập trắc nghiệm hệ thống thông tin kế toán

Trong thời đại ngày nay, hệ thống thông tin kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý thông tin tài chính của các doanh nghiệp. Bài tập trắc nghiệm về hệ thống thông tin kế toán không chỉ là cơ hội để học viên củng cố kiến thức mà còn là bước quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của hệ thống này. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, việc nắm vững kiến thức về hệ thống thông tin kế toán là chìa khóa để đạt được sự hiệu quả và minh bạch trong quản lý tài chính. Cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC tìm hiểu nhé!

Bài tập trắc nghiệm hệ thống thông tin kế toán
Bài tập trắc nghiệm hệ thống thông tin kế toán

I. 30 câu trắc nghiệm hệ thống thông tin kế toán 

 1. Câu hỏi: Hệ thống thông tin kế toán là gì?

  A. Một phần mềm đồ họa B. Hệ thống giúp quản lý thông tin tài chính và kế toán C. Loại máy tính mới D. Phương tiện truyền thông

  Đáp án đúng: B

 2. Câu hỏi: Kế toán quản lý nhấn mạnh vào việc gì?

  A. Ghi chép chi tiêu B. Quản lý lợi nhuận C. Thu chi ngân sách D. Sản xuất hàng hóa

  Đáp án đúng: B

 3. Câu hỏi: ERP là viết tắt của từ gì?

  A. Economic Resource Planning B. Enterprise Resource Planning C. Effective Reporting Process D. External Resource Processing

  Đáp án đúng: B

 4. Câu hỏi: Phần mềm kế toán thường được sử dụng để làm gì?

  A. Viết văn bản B. Thiết kế đồ họa C. Quản lý thông tin tài chính D. Chơi game

  Đáp án đúng: C

 5. Câu hỏi: Khi một doanh nghiệp triển khai hệ thống ERP, điều quan trọng nhất là gì?

  A. Chi phí triển khai B. Đổi mới công nghệ C. Tương thích với quy trình công việc D. Kích thước doanh nghiệp

  Đáp án đúng: C

 6. Câu hỏi: Mục đích chính của quản lý rủi ro trong hệ thống thông tin kế toán là gì?

  A. Phát hiện lỗi trong hệ thống B. Ngăn chặn mọi rủi ro C. Quản lý và giảm thiểu rủi ro D. Tăng cường hiệu suất hệ thống

  Đáp án đúng: C

 7. Câu hỏi: Đối với hệ thống thông tin kế toán, khái niệm “chứng từ” thường ám chỉ điều gì?

  A. Tài liệu chứng minh thu nhập B. Hóa đơn và giấy biên nhận C. Tất cả các tài liệu liên quan đến công việc D. File đính kèm trong email

  Đáp án đúng: B

 8. Câu hỏi: Hệ thống kế toán quản lý thường tập trung vào việc gì?

  A. Theo dõi tài sản cố định B. Quản lý nguồn nhân lực C. Theo dõi nguyên vật liệu D. Tất cả đều đúng

  Đáp án đúng: D

 9. Câu hỏi: Khi nào nên thực hiện việc sao lưu dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán?

  A. Sau mỗi giờ B. Hàng ngày C. Hàng tuần D. Khi cần thiết và thường xuyên

  Đáp án đúng: D

 10. Câu hỏi: Nguyên tắc cơ bản của bảo mật thông tin kế toán là gì?

  A. Cấm truy cập B. Nguyên tắc người ít người nhiều C. Nguyên tắc quyền lợi tối thiểu D. Tất cả đều đúng

  Đáp án đúng: D

 11. Câu hỏi: Đối với hệ thống thông tin kế toán, khái niệm “biểu đồ gantt” thường được sử dụng để làm gì?

  A. Lập bảng lương nhân sự B. Quản lý thời gian dự án C. Tính toán thuế D. Theo dõi doanh số bán hàng

  Đáp án đúng: B

 12. Câu hỏi: Trong ngữ cảnh kế toán, việc ghi chép thông tin vào sổ cái được thực hiện như thế nào?

  A. Theo thứ tự ngày tháng B. Ngẫu nhiên C. Theo tên khách hàng D. Tất cả đều đúng

  Đáp án đúng: A

 13. Câu hỏi: Đối với một doanh nghiệp, hệ thống kế toán giúp thực hiện chức năng nào sau đây?

  A. Quản lý nhân sự B. Lập kế hoạch sản xuất C. Theo dõi tài chính và kế toán D. Tất cả đều đúng

  Đáp án đúng: C

 14. Câu hỏi: Để tăng cường tính hiệu quả của hệ thống kế toán, doanh nghiệp cần làm gì?

  A. Tăng cường bảo mật B. Thường xuyên nâng cấp phần mềm C. Đào tạo nhân viên D. Tất cả đều đúng

  Đáp án đúng: D

 15. Câu hỏi: Khi một doanh nghiệp mua một phần mềm kế toán mới, bước đầu tiên cần thực hiện là gì?

  A. Cài đặt phần mềm B. Đào tạo nhân viên sử dụng C. Tích hợp phần mềm với hệ thống hiện tại D. Kiểm tra tính tương thích

  Đáp án đúng: D

 16. Câu hỏi: Mục đích chính của việc sử dụng mã vạch trong hệ thống kế toán là gì?

  A. Ghi chép thông tin tài chính B. Theo dõi hàng tồn kho C. Quản lý nhân sự D. Lập kế hoạch sản xuất

  Đáp án đúng: B

 17. Câu hỏi: Trong hệ thống thông tin kế toán, khái niệm “Nguyên tắc kép” ám chỉ điều gì?

  A. Sự phân công nhiệm vụ B. Tách biệt quyền lợi và nhiệm vụ C. Sự minh bạch thông tin D. Cả A và B

  Đáp án đúng: D

 18. Câu hỏi: Mục đích chính của hệ thống kế toán quản lý là gì?

  A. Theo dõi tài chính B. Quản lý sản xuất C. Tối ưu hóa quy trình kế toán D. Tất cả đều đúng

  Đáp án đúng: D

 19. Câu hỏi: Đối với hệ thống thông tin kế toán, khái niệm “chấm công” liên quan đến việc gì?

  A. Quản lý lương nhân viên B. Kiểm soát thời gian làm việc C. Theo dõi sản xuất hàng hóa D. Lập kế hoạch marketing

  Đáp án đúng: B

 20. Câu hỏi: Điều gì quyết định việc sử dụng hệ thống kế toán tài chính hay quản lý?

  A. Kích thước doanh nghiệp B. Ngành nghề C. Nhu cầu thông tin D. Tất cả đều đúng

  Đáp án đúng: D

 21. Câu hỏi: Hệ thống kế toán tài chính thường tập trung vào việc gì?

  A. Quản lý nhân sự B. Lập kế hoạch sản xuất C. Theo dõi tài chính D. Tất cả đều đúng

  Đáp án đúng: C

 22. Câu hỏi: Khái niệm “Nguyên tắc chia rẽ” trong hệ thống thông tin kế toán ám chỉ điều gì?

  A. Phân chia nhiệm vụ B. Quản lý tài sản cố định C. Bảo mật thông tin D. Tất cả đều đúng

  Đáp án đúng: A

 23. Câu hỏi: Trong hệ thống thông tin kế toán, “biểu đồ dạng cột” thường được sử dụng để làm gì?

  A. Lập bảng lương B. Thể hiện biểu đồ lưu chuyển tiền C. Theo dõi doanh số bán hàng D. Tất cả đều đúng

  Đáp án đúng: C

 24. Câu hỏi: Mục đích chính của việc thực hiện kiểm soát nội bộ trong hệ thống kế toán là gì?

  A. Phát hiện và ngăn chặn gian lận B. Lập kế hoạch sản xuất C. Quản lý tài sản cố định D. Tất cả đều đúng

  Đáp án đúng: A

 25. Câu hỏi: Trong hệ thống thông tin kế toán, “mô hình quy trình” thường được sử dụng để làm gì?

  A. Quản lý nguồn nhân lực B. Mô phỏng quy trình công việc C. Theo dõi tài chính D. Lập kế hoạch sản xuất

  Đáp án đúng: B

 26. Câu hỏi: Khi nào là thời điểm thích hợp để thực hiện bảo trì hệ thống kế toán?

  A. Trong giờ làm việc B. Cuối tuần C. Khi người dùng ít D. Khi doanh nghiệp không hoạt động

  Đáp án đúng: C

II. Bài tập hệ thống thông tin kế toán 

Bài 1. Công ty An Bình bán hàng hoá giảm giá. Toàn bộ hệ thống kế toán được xử lý bằng máy Thanh chịu trách nhiệm điều hành và giám sát hoạt động của hệ thống máy với 10 nhân viên dưới quyền.
Hệ thống tổ chức nhập liệu trực tiếp (on line) và xử lý ngay (real time).
Hệ thống xử lý kế toán phải trả như sau. Nhân viên kế toán phải trả đối chiếu hoá đơn mua hàng với đặt hàng mua và phiếu nhập kho. Nếu các số liệu phù hợp, kế toán nhập các dữ liệu về hoá đơn mua hàng và cập nhật thông tin phải trả người bán từ Menu kế toán phải trả.
Khi thanh toán tiền, kế toán phải trả in SEC thanh toán, người quản lý tài vụ ký SEC thanh toán và gửi SEC cho người bán. Để đảm bảo an toàn, hệ thống sử dụng mật mã cho việc in SEC và thanh toán này.
Tuy nhiên Thanh có thể truy cập vào bất cứ tài khoản người cung cấp nào trong hệ thống từ phần quản trò hệ thống. Sau một thời gian dài, người ta mới phát hiện rằng ông Thanh đã thực hiện in và thanh toán cho rất nhiều người bán không có thực.
Theo bạn, thủ tục nào để có thể ngăn ngừa, phát hiện gian lận trên.
Bài 2. Công ty sản xuất giầy da có một phòng máy tính rất lớn. Các hoạt động bán hàng, kế toán được theo dõi tự động qua hệ thống máy tính. Hệ thống xử lý thông tin (máy tính và chương trình xử lý) được phát triển đúng theo nguyên tắc và đã được thử nghiệp đầy đủ và  đúng phương pháp nhằm đảm bảo đạt mục tiêu kiểm soát xử lý thông tin và nghiệp vụ. Hệ thống đã được thử nghiệm và chấp thuận. ng John là kiểm toán viên nội bộ của công ty. Kết quả của một cuộc điều tra bất thường cho thấy có rất nhiều khách hàng ảo trên sổ chi tiết với số dư phải thu, mỗi khách hàng nợ trên 1.000USD. Mr John không thể tìm được các khách hàng này theo như thông tin có trong danh sách khách hàng. Ví dụ, ông John muốn tiếp xúc với một khách hàng có tên là Smith Day và thật bất ngờ, đó chỉ của người này là một đó chỉ và số điện thoại ma. Điều tra thêm cho biết rằng không có dữ liệu nào liên quan giới hạn bán chòu và chấp thuận bán chịu cho những khách hàng này trong CSDL Ngoài ra Mr John còn phát hiện được tất cả các khách hàng này đều có nợ quá hạn trên 12
tháng. Tuy nhiên không biết vì lý do gì, không có khách hàng nào trong số trên được liệt kê trong bảng phân tích nợ phải thu theo thời hạn nợ.
Yêu cầu:
1. Đây là kiểu gian lận gì? Những cá nhân nào có thể tham gia trong gian lận này

2. Theo ý kiến của bạn, giải pháp nào để ngăn ngừa loại gian lận này.
Bài 3. Những thủ tuc kiểm soát nào có thể ngăn ngừa, phát hiện các tình huống sau trong môi trường xử lý bằng máy.
a. Lập trình viên của công ty đã tiếp cận được tập tin dữ liệu về lương của doanh nghiệp, sửa chữa dữ liệu lương này để sửa số lương anh ta được hưởng cao hơn thực tế.
b. Trong quá trình nhập liệu tiền thanh toán của khách hàng, số tiền 20.789.897 đồng đã bò nhập nhầm số 0 thành chữ “O”. Kết quả nghiệp vụ không được xử lý chính xác, báo cáo công nợ khách hàng bò sai
c. Khi nhập đơn đặt hàng của khách hàng, nhân viên nhập liệu đã ghi sai mã số hàng hoá nên đặt hàng 50 máy tính của khách hàng bò thay thế bằng 50 màn hình; Ngoài ra anh ta cũng bỏ sót không nhập địa chỉ giao hàng.
d. Nhân viên kế toán phải trả đã nhập máy một hoá đơn mua hàng khống của công ty anh trai của cô ta, sau đó nhân viên này tiến hành các thủ tục về giấy tờ để thanh toán cho hoá đơn này.
e. Nhân viên bán hàng đã sửa giá bán hàng hóa thấp xuống để bán cho người quen.

Cuộc sống doanh nghiệp ngày nay đòi hỏi sự linh hoạt và chính xác trong quản lý tài chính, và hệ thống thông tin kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng những yêu cầu đó. Qua bài tập trắc nghiệm về hệ thống thông tin kế toán, chúng ta không chỉ rèn luyện kỹ năng trong lĩnh vực này mà còn hiểu sâu hơn về vai trò quyết định của thông tin tài chính trong quản lý doanh nghiệp. Việc này không chỉ là bước nâng cao kiến thức mà còn giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho thách thức của môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790