Bài tập tình huống kiểm toán hàng tồn kho có đáp án

Bài tập tình huống kiểm toán hàng tồn kho thường là một phần quan trọng trong quá trình kiểm toán tài chính của một công ty. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một tình huống kiểm toán hàng tồn kho cụ thể, cung cấp đáp án chi tiết để giúp bạn hiểu cách tiếp cận và giải quyết một bài tập kiểm toán hàng tồn kho. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu bài tập tình huống kiểm toán hàng tồn kho có đáp án nhé !!!

Tình Huống 1

Xác định giá trị thực tế của hàng tồn kho.

Đáp án:

 • Kiểm tra danh sách hàng tồn kho với bản ghi sổ sách để xác định tính chính xác.
 • Thực hiện cuộc đếm kỹ thuật của tất cả các mặt hàng trong kho.
 • So sánh kết quả đếm với sổ sách và tìm hiểu nguyên nhân cho bất kỳ sự khác biệt nào.
 • Đảm bảo rằng giá trị của hàng tồn kho đã tính toán chính xác dựa trên giá mua hoặc giá sản xuất, bao gồm cả chi phí liên quan như vận chuyển và bất kỳ chi phí nào để đưa sản phẩm đến trạng thái sẵn sàng bán.

Tình Huống 2

Đánh giá tính khả thi của quy trình kiểm kê hàng tồn kho.

Đáp án:

 • Xác định xem quy trình kiểm kê hàng tồn kho đã được thiết lập và thực hiện đúng cách hay chưa.
 • Kiểm tra xem có sự tách biệt trong việc thực hiện kiểm kê hay không để tránh gian lận.
 • Đảm bảo rằng người thực hiện kiểm kê không có quyền truy cập vào sổ sách kho.
 • Xem xét kết quả kiểm kê để đảm bảo tính khả thi và tính chính xác.

Tình Huống 3

Kiểm tra việc ghi nhận chi phí sản xuất và tồn kho thành phẩm.

Đáp án:

 • Kiểm tra bản ghi sổ sách liên quan đến chi phí sản xuất và tồn kho thành phẩm.
 • So sánh các chi phí sản xuất với các hồ sơ hỗ trợ, bao gồm hóa đơn và biên lai.
 • Đảm bảo rằng chi phí sản xuất đã được ghi nhận chính xác và được phân bổ đúng cho sản phẩm cụ thể.
 • Kiểm tra giá thành sản phẩm cuối kỳ và so sánh nó với giá thành trung bình được tính toán.

Tình Huống 4

Đánh giá rủi ro liên quan đến hỏng hóc hoặc lỗi trong hàng tồn kho.

Đáp án:

 • Xem xét lịch trình kiểm kê và kiểm tra tình trạng hàng tồn kho để xác định xem có sự hỏng hóc hoặc lỗi không.
 • Kiểm tra xem công ty đã có các biện pháp kiểm soát để xác định và ghi nhận hỏng hóc hoặc lỗi trong hàng tồn kho không.
 • Đánh giá tiêu chuẩn kế toán liên quan đến việc ghi nhận hàng tồn kho bị hỏng hóc hoặc lỗi.
 • Xem xét xem công ty đã dự trù các dự phòng cho hàng tồn kho bị hỏng hóc hoặc lỗi chưa.

Tình Huống 4 

Đánh giá rủi ro liên quan đến hỏng hóc hoặc lỗi trong hàng tồn kho.

Đáp án

 • Xác định xem công ty đã thực hiện việc theo dõi, phân loại và ghi nhận hàng tồn kho bị hỏng hóc hoặc lỗi đầy đủ và đúng cách.
 • Kiểm tra xem có sự rõ ràng về quy trình báo cáo và thông báo khi có hàng tồn kho bị hỏng hóc hoặc lỗi.
 • Đánh giá xem quy trình đánh giá giá trị thực tế của hàng tồn kho bị hỏng hóc hoặc lỗi đã được thực hiện đúng cách.
 • Xác định xem công ty đã xây dựng chính sách và quy tắc cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị thực tế của hàng tồn kho bị hỏng hóc hoặc lỗi, bao gồm việc xác định giá trị thu hồi dự kiến.
 • Đảm bảo rằng có sự phân loại đúng giữa hàng tồn kho mới và hàng tồn kho bị hỏng hóc hoặc lỗi.
 • Kiểm tra các báo cáo tài chính để đảm bảo rằng các khoản chi phí liên quan đến hàng tồn kho bị hỏng hóc hoặc lỗi đã được ghi nhận đúng cách.
 • Xem xét xem công ty đã thực hiện các biện pháp để giảm thiểu rủi ro liên quan đến hỏng hóc hoặc lỗi trong hàng tồn kho, bao gồm việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và bảo dưỡng cơ sở lưu trữ.
 • Cuối cùng, đánh giá xem các biện pháp kiểm soát và ghi nhận hàng tồn kho bị hỏng hóc hoặc lỗi có thể cải thiện thêm để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính chính xác trong thông tin tài chính.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC việc thực hiện các biện pháp kiểm toán hàng tồn kho đáp ứng các yêu cầu kế toán và kiểm toán quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, tin cậy và khả thi trong thông tin tài chính của công ty. Nó cũng giúp công ty quản lý rủi ro và đảm bảo rằng họ có kiểm soát chặt chẽ về tài sản quan trọng như tồn kho. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000