Mẫu bài tập thuế nhà thầu và lời giải chi tiết nhất hiện nay

Thuế nhà thầu là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực thuế và kế toán tại Việt Nam. Nó liên quan đến việc áp dụng thuế đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài tham gia kinh doanh hoặc có thu nhập tại đất nước này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về thuế nhà thầu, đối tượng áp dụng thuế, và một số bài tập hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu

1. Thuế nhà thầu là gì?

– Thuế nhà thầu được hiểu là loại thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài khi kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

– Nhà thầu nước ngoài là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham dự thầu tại Việt Nam theo khoản 37 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013.

– Nhà thầu phụ nước ngoài được quy định như sau:

+  Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 103/2014/TT-BTC thì nhà thầu phụ nước ngoài thuộc nhóm nhà thầu phụ.

+ Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính.

Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo khoản 36 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013.

2. Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu

Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC như sau:

 • Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam.

Hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài).

Hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.

 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong đó tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam.

Hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc ấn định giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ; bao gồm cả trường hợp uỷ quyền hoặc thuê một số tổ chức Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối, dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng hóa tại Việt Nam.

 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.

3. Bài tập 1:

Công ty TNHH Big Machine có trụ sở tại Hong Kong và hoạt động trong lĩnh vực cung cấp máy móc và thiết bị công nghiệp. Họ đã ký một hợp đồng cung cấp một thiết bị công nghiệp cho một công ty tại Việt Nam để sử dụng làm tài sản cố định. Giá trị hợp đồng gồm:

 • Thiết bị công nghiệp: 700.000 USD
 • Dịch vụ lắp đặt, chạy thử, đào tạo tại chỗ: 50.000 USD

Tổng giá trị hợp đồng trước thuế: 700.000 USD + 50.000 USD = 750.000 USD

(a) Tính thuế nhà thầu phải nộp liên quan tới hợp đồng trên:

 • Thuế GTGT: 750.000 USD x 5% = 37.500 USD

(b) Nghĩa vụ của mỗi bên liên quan tới việc đăng ký, kê khai và nộp thuế:

 • Bên Việt Nam phải kê khai và nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho thiết bị công nghiệp.
 • Big Machine cần kê khai và nộp thuế Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) tại Hong Kong từ lợi nhuận thu được từ hợp đồng với Bên Việt Nam.

(c) Nếu hợp đồng không tách riêng được giá trị của máy móc và dịch vụ, nghĩa vụ thuế thay đổi như sau:

 • Tổng giá trị hợp đồng trước thuế: 750.000 USD
 • Thuế GTGT: 750.000 USD x 5% = 37.500 USD

(d) Nếu một phần giá trị dịch vụ (20.000 USD) được giao cho nhà thầu phụ Việt Nam, nghĩa vụ thuế thay đổi như sau:

 • Giá trị dịch vụ cho nhà thầu phụ: 20.000 USD
 • Thuế GTGT: 20.000 USD x 5% = 1.000 USD

4. Bài tập 2

Công ty QCL là một doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh tại Singapore, chuyên về lĩnh vực xây dựng và tư vấn xây dựng. Công ty QCL đã ký hợp đồng với một công ty liên doanh (công ty Việt Nam có 100% vốn đầu tư từ nước ngoài) để xây dựng một nhà máy và lắp đặt dây chuyền sản xuất trong nhà máy đó. Theo điều khoản hợp đồng, việc lắp đặt sẽ được thực hiện bởi một nhà thầu phụ nước ngoài, trong khi việc xây dựng sẽ được giao cho một nhà thầu phụ Việt Nam. QLC chủ yếu cung cấp dịch vụ tư vấn, nguyên vật liệu xây dựng, giám sát quá trình lắp đặt và một phần dịch vụ xây dựng. Chi tiết của hợp đồng như sau:

Loại Dịch Vụ Giá Trị (USD)
Dịch vụ xây dựng lắp đặt (bao gồm nguyên vật liệu) 1.500.000
Dịch vụ do nhà thầu phụ Việt Nam (công ty C) cung cấp 500.000
Dịch vụ do nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp 200.000
Cung cấp máy móc cho nhà máy mà QLC xây dựng 200.000
Cung cấp máy móc cho các nhà máy khác của JV 300.000
Dịch vụ tư vấn 70.000

QLC và nhà thầu phụ nước ngoài không áp dụng chế độ kế toán theo quy định của Việt Nam. Giá trị ghi trên hợp đồng không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và cũng không bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Hơn nữa, QLC đã tổ chức đầu thầu việc cung cấp nguyên vật liệu khác để phục vụ các hoạt động trong hợp đồng từ một nhà cung cấp Việt Nam. Tất cả máy móc được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Yêu cầu:

(a) Xác định trách nhiệm đăng ký, kê khai và nộp thuế nhà thầu của nhà thầu phụ nước ngoài.

(b) Xác định liệu chi phí nguyên vật liệu khác mua từ nhà cung cấp Việt Nam có bao gồm trong doanh thu tính thuế nhà thầu không.

(c) Tính thuế nhà thầu phải nộp liên quan tới hợp đồng trên. Tạm bỏ qua các điều khoản trong hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore.

(d) Giả định hợp đồng QLC ký với JV không phân biệt được giá trị của từng hoạt động, hãy xác định làm thế nào số thuế nhà thầu phải nộp sẽ thay đổi.

(a) Trách nhiệm đăng ký, kê khai và nộp thuế nhà thầu của nhà thầu phụ nước ngoài:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà thầu phụ nước ngoài trong trường hợp này phải thực hiện các bước sau đây liên quan đến thuế nhà thầu:

 1. Đăng ký thuế: Nhà thầu phải đăng ký với cơ quan thuế Việt Nam để được ghi nhận là một nhà thầu hoạt động tại Việt Nam.
 2. Kê khai thuế: Nhà thầu phải thường xuyên kê khai thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu có.
 3. Nộp thuế: Nhà thầu phải nộp thuế TNDN và GTGT theo quy định của cơ quan thuế Việt Nam dựa trên số tiền mà họ nhận từ hợp đồng. Số tiền này sẽ được tính từ giá trị ghi trên hợp đồng sau khi bao gồm thuế GTGT.

(b) Chi phí nguyên vật liệu khác từ nhà cung cấp Việt Nam:

Chi phí nguyên vật liệu khác mua từ nhà cung cấp Việt Nam không bao gồm trong doanh thu tính thuế nhà thầu. Trong trường hợp này, QLC sẽ chỉ tính thuế nhà thầu dựa trên giá trị ghi trên hợp đồng và không bao gồm các chi phí nguyên vật liệu khác.

(c) Tính thuế nhà thầu phải nộp:

Để tính thuế nhà thầu, chúng ta cần xác định tổng giá trị hợp đồng, bao gồm cả giá trị mua sắm máy móc và dịch vụ tư vấn. Sau đó, chúng ta sẽ tính thuế TNDN và thuế GTGT theo tỷ lệ phần trăm quy định.

Tổng giá trị hợp đồng = Giá trị xây dựng lắp đặt + Giá trị cung cấp máy móc cho nhà máy + Giá trị cung cấp máy móc cho các nhà máy khác của JV + Dịch vụ tư vấn

Tổng giá trị hợp đồng = 1.500.000 USD + 200.000 USD + 300.000 USD + 70.000 USD = 2.070.000 USD

Sau đó, tính thuế TNDN và thuế GTGT dựa trên tỷ lệ phần trăm quy định trong pháp luật và báo cáo thuế hàng tháng cho cơ quan thuế Việt Nam.

(d) Giả định hợp đồng QLC ký với JV không tách riêng được giá trị của mỗi hoạt động:

Trong trường hợp không tách riêng được giá trị của mỗi hoạt động, tổng giá trị hợp đồng sẽ được sử dụng để tính thuế nhà thầu, bao gồm cả giá trị mua sắm máy móc và dịch vụ tư vấn. Số thuế nhà thầu phải nộp sẽ được tính dựa trên tổng giá trị này, và nó sẽ tương tự như phần (c) đã mô tả.

5. Bài tập 3:

Công ty Foods Vietnam Limited (FVL) là một công ty Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài. Họ đã ký hợp đồng với công ty Best Design của Mỹ để cung cấp dịch vụ thiết kế kiến trúc và quản lý dự án xây dựng. Chi tiết hoá đơn gửi cho FVL cho phần dịch vụ thực hiện trong giai đoạn từ 1/4/2018 – 20/8/2018 bao gồm:

 • Chi phí khảo sát địa lý thực hiện trong Việt Nam: 85.000 USD
 • Dịch vụ thiết kế thực hiện ngoài Việt Nam: 300.000 USD
 • Dịch vụ quản lý dự án từ 1/4/2018 – 30/8/2018: 200.000 USD
 • Chi phí chỗ ở và đi lại của chuyên gia Best Design: 30.000 USD

(a) Nghĩa vụ thuế nhà thầu liên quan tới các hoạt động:

(i) Phần giá trị hợp đồng do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện: FVL phải kê khai và nộp thuế GTGT trên giá trị này. (ii) Chi phí chỗ ở và đi lại của chuyên gia Best Design: FVL phải kê khai và nộp thuế GTGT trên chi phí này. (iii) Phần giá trị dịch vụ thực hiện ngoài Việt Nam: FVL phải kê khai và nộp thuế GTGT trên giá trị này. (iv) Phần phí dịch vụ trả cho công ty tư vấn thiết kế nước ngoài: FVL phải kê khai và nộp thuế GTGT trên phí dịch vụ này.

(b) Tính thuế nhà thầu phải nộp liên quan tới hoá đơn thanh toán:

 • Tổng giá trị hợp đồng: 85.000 USD (khảo sát địa lý) + 300.000 USD (thiết kế ngoài Việt Nam) + 200.000 USD (quản lý dự án) = 585.000 USD
 • Thuế GTGT: 585.000 USD x 5% = 29.250 USD

(c) Nếu trong hoá đơn gửi cho FVL, Best Design không tách riêng từng dịch vụ mà chỉ ghi tổng giá trị thanh toán, số thuế nhà thầu phải nộp sẽ không thay đổi. Tổng giá trị hợp đồng vẫn là 585.000 USD, và thuế GTGT vẫn là 29.250 USD.

Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000