Bài tập kiểm toán 2 có lời giải chi tiết

Bài tập kiểm toán 2 là một phần quan trọng trong lĩnh vực kiểm toán và tài chính. Bài tập này thường yêu cầu kiểm toán viên hoặc sinh viên ngành kế toán thực hiện việc kiểm tra và đánh giá thông tin tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Nhiệm vụ chính của bài tập kiểm toán 2 là đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ các quy định về tài chính. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu bài tập kiểm toán 2 có lời giải chi tiết nhé !!!

Bài tập 1: Xác định rủi ro trong giao dịch mua hàng

Vấn đề: Công ty A vừa ký hợp đồng mua hàng từ một nhà cung cấp quốc tế với số tiền lớn. Công ty A muốn biết những rủi ro nào cần xem xét khi kiểm toán giao dịch này.

Lời giải: Để xác định rủi ro trong giao dịch mua hàng, kiểm toán viên cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định những yếu tố quan trọng của giao dịch mua hàng, bao gồm số tiền giao dịch, thời hạn thanh toán, điều kiện vận chuyển, và các điều khoản hợp đồng khác.
 2. Xem xét hợp đồng mua bán để đảm bảo rằng nó đã được ký kết và chứa đầy đủ thông tin về giao dịch.
 3. Đánh giá khả năng tài chính của nhà cung cấp để đảm bảo họ có khả năng cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ mà họ đã cam kết.
 4. Kiểm tra hồ sơ về việc lựa chọn nhà cung cấp và quá trình đánh giá rủi ro.
 5. Xác định những rủi ro cụ thể như rủi ro tín dụng của nhà cung cấp, rủi ro vận chuyển, và rủi ro liên quan đến biến động giá.

Bài tập 2: Kiểm toán tồn kho trong công ty sản xuất

Vấn đề: Công ty B là một công ty sản xuất và muốn kiểm toán tồn kho của họ để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ với quy định.

Lời giải: Để kiểm toán tồn kho trong công ty sản xuất, kiểm toán viên cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định phân loại của tồn kho: Kiểm toán viên cần xác định xem tồn kho bao gồm hàng hóa hoàn thành, hàng tồn đọng trong quá trình sản xuất, và nguyên vật liệu.
 2. Xác định phương pháp tính giá tồn kho: Cần xác định xem công ty đang sử dụng phương pháp FIFO, LIFO, hoặc trung bình trọng số để tính giá tồn kho.
 3. Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ: Xem xét quá trình kiểm soát tồn kho của công ty, bao gồm quá trình theo dõi hàng tồn, kiểm tra hệ thống báo cáo tồn kho và quy trình đếm kỳ thời.
 4. Thực hiện việc đếm kỳ thời: Kiểm toán viên cần tham gia vào việc đếm kỳ thời tồn kho của công ty để kiểm tra tính chính xác.
 5. So sánh kết quả đếm kỳ thời với sổ sách tồn kho và xác định các sai sót hoặc thiếu sót.
 6. Đánh giá giá trị thực tế của tồn kho và đảm bảo rằng nó đã được ghi nhận đúng giá trị thị trường hoặc giá trị thu hồi.

Lưu ý rằng các bài tập kiểm toán này đòi hỏi sự hiểu biết về nguyên tắc kiểm toán và có thể cần phối hợp với nguồn tư liệu và thông tin cụ thể của từng công ty hoặc giao dịch.

Bài tập 3: Kiểm toán thuế thu nhập cá nhân của một cá nhân

Vấn đề: Một cá nhân muốn kiểm toán thuế thu nhập cá nhân của mình để đảm bảo tuân thủ với quy định thuế và tối ưu hóa lệ phí thuế phải trả.

Lời giải: Để kiểm toán thuế thu nhập cá nhân của một cá nhân, kiểm toán viên cần thực hiện các bước sau:

 1. Thu thập thông tin cá nhân: Thu thập tất cả thông tin liên quan đến thu nhập cá nhân, bao gồm thu nhập từ công việc, đầu tư, bất động sản, và các khoản thu nhập khác.
 2. Kiểm tra các khoản khấu trừ: Đảm bảo rằng cá nhân đã sử dụng tất cả các khoản khấu trừ thuế có sẵn cho họ, như khoản khấu trừ gia cảnh, khoản khấu trừ con cái, và các khoản khấu trừ thuế khác.
 3. Xác định phương pháp tính thuế: Xác định phương pháp tính thuế, bao gồm cách tính thuế theo thu nhập chịu thuế tuyến tính hoặc theo thuế suất biến đổi.
 4. Kiểm tra tờ khai thuế: Đối chiếu tờ khai thuế với các dữ liệu thu nhập và khoản khấu trừ đã thu thập. Đảm bảo rằng tờ khai đã được điền đầy đủ và chính xác.
 5. Kiểm tra hồ sơ thuế: Kiểm tra hồ sơ thuế để xem xét lịch sử thuế của cá nhân và đảm bảo rằng họ đã nộp đúng và đúng hạn.
 6. Đánh giá các cơ hội tối ưu hóa thuế: Đánh giá xem có cơ hội tối ưu hóa thuế thông qua việc sử dụng các chiến lược thuế, đầu tư tài chính thông minh, hoặc khấu trừ thuế đặc biệt nào không.

Bài tập 4: Xác định rủi ro trong giao dịch đầu tư chứng khoán

Vấn đề: Một nhà đầu tư muốn kiểm toán giao dịch đầu tư chứng khoán để xác định các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Lời giải: Để xác định rủi ro trong giao dịch đầu tư chứng khoán, kiểm toán viên cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định loại chứng khoán: Xác định loại chứng khoán mà nhà đầu tư đang đầu tư, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, hoặc các sản phẩm phái sinh.
 2. Đánh giá thị trường: Xem xét tình hình thị trường tài chính hiện tại và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị chứng khoán, chẳng hạn như biến động thị trường, tình hình kinh tế, và các sự kiện chính trị.
 3. Kiểm tra hồ sơ đầu tư: Kiểm tra hồ sơ đầu tư của nhà đầu tư để đảm bảo rằng họ đã thực hiện nghiên cứu đầy đủ trước khi đầu tư và đã xác định rõ mục tiêu đầu tư.
 4. Đánh giá rủi ro tài chính: Xác định rủi ro tài chính liên quan đến việc đầu tư, bao gồm rủi ro mất vốn, rủi ro liên quan đến tỷ giá ngoại tệ, và rủi ro về thanh khoản.
 5. Xem xét chiến lược quản lý rủi ro: Đánh giá xem nhà đầu tư đã thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro nào, chẳng hạn như sử dụng lệnh dừng lỗ (stop-loss orders) hoặc đánh giá rủi ro tỷ lệ lỗ/giành lợi nhuận.

Bài tập 5: Kiểm toán quy trình quản lý tiền mặt trong một doanh nghiệp

Vấn đề: Một doanh nghiệp muốn kiểm toán quy trình quản lý tiền mặt của họ để đảm bảo tính chính xác và tránh thất thoát tiền mặt.

Lời giải: Để kiểm toán quy trình quản lý tiền mặt trong một doanh nghiệp, kiểm toán viên cần thực hiện các bước sau:

 1. Xem xét quy trình ghi nhận tiền mặt: Xem xét quy trình ghi nhận tiền mặt của doanh nghiệp, bao gồm việc ghi nhận tiền mặt từ các nguồn khác nhau, quy trình kiểm tra và xác nhận số tiền, và cách lưu trữ tiền mặt.
 2. Kiểm tra quy trình kiểm soát nội bộ: Xác định các quy tắc kiểm soát nội bộ đã được áp dụng để đảm bảo tính chính xác và bảo mật tiền mặt.
 3. Đối chiếu sổ sách với tiền mặt thực tế: Kiểm tra số tiền mặt trong sổ sách với số tiền mặt thực tế trong quỹ tiền, tại quầy thu ngân, và trong tài khoản ngân hàng.
 4. Đánh giá việc theo dõi tiền mặt: Xem xét cách doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát tiền mặt, bao gồm việc sử dụng máy POS, lập biên lai, và đối chiếu phiếu thu chi.
 5. Đánh giá quy trình báo cáo và phân tích dấu hiệu bất thường: Kiểm tra cách doanh nghiệp báo cáo và phân tích dấu hiệu bất thường trong giao dịch tiền mặt, chẳng hạn như sự thay đổi đột ngột trong số tiền mặt.

 

Trong quá trình thực hiện bài tập kiểm toán 2 qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các tài liệu tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. Chúng tôi đã tuân theo các tiêu chuẩn kiểm toán và tập trung vào các yếu tố quan trọng nhất đối với việc phát hiện và ngăn chặn sai sót hoặc gian lận trong báo cáo tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000