Bài tập kế toán xây dựng cơ bản có lời giải

Bài tập kế toán xây dựng cơ bản là một phần quan trọng trong quá trình học tập và thực hành kế toán. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm và phương pháp kế toán trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi đã tổng hợp và lời giải chi tiết cho những bài tập này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về bài tập kế toán xây dựng cơ bản và những lời giải hữu ích.

Bài tập 1

Công ty ABC, trụ sở tại Việt Nam, là nhà thầu thi công xây dựng một công trình nhà ở cao tầng. Công trình có tổng giá trị hợp đồng là 100.000.000.000 đồng. Theo hợp đồng, công trình sẽ được bàn giao trong vòng 12 tháng.

Yêu cầu:

 • Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Lời giải

 • Nghiệp vụ 1: Nhận tạm ứng từ chủ đầu tư

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng 25.000.000.000

Có TK Tạm ứng 25.000.000.000

 • Nghiệp vụ 2: Mua vật liệu xây dựng

Nợ TK NVL 10.000.000.000

Có TK Tiền gửi ngân hàng 10.000.000.000

 • Nghiệp vụ 3: Nhập kho vật liệu xây dựng

Nợ TK Kho 10.000.000.000

Có TK NVL 10.000.000.000

 • Nghiệp vụ 4: Xuất kho vật liệu xây dựng

Nợ TK Chi phí xây dựng 5.000.000.000

Có TK Kho 5.000.000.000

 • Nghiệp vụ 5: Ghi nhận chi phí nhân công

Nợ TK Chi phí nhân công 20.000.000.000

Có TK Tiền lương 20.000.000.000

 • Nghiệp vụ 6: Ghi nhận chi phí máy móc

Nợ TK Chi phí máy móc 15.000.000.000

Có TK Tiền gửi ngân hàng 15.000.000.000

 • Nghiệp vụ 7: Ghi nhận chi phí khác

Nợ TK Chi phí khác 10.000.000.000

Có TK Tiền gửi ngân hàng 10.000.000.000

 • Nghiệp vụ 8: Xác định giá thành xây dựng

Nợ TK Giá thành xây dựng 60.000.000.000

Có TK Chi phí xây dựng 5.000.000.000

Có TK Chi phí nhân công 20.000.000.000

Có TK Chi phí máy móc 15.000.000.000

Có TK Chi phí khác 10.000.000.000

 • Nghiệp vụ 9: Xác định doanh thu bán hàng

Nợ TK Doanh thu bán hàng 100.000.000.000

Có TK Giá thành xây dựng 60.000.000.000

Có TK Lợi nhuận gộp 40.000.000.000

 • Nghiệp vụ 10: Thu tiền từ chủ đầu tư

Nợ TK Tiền mặt 40.000.000.000

Có TK Doanh thu bán hàng 40.000.000.000

Bài tập 1: Tính toán chi phí xây dựng Một công trình xây dựng có tổng chi phí 300 triệu đồng, bao gồm cả tiền công và vật liệu. Trong đó, tiền công chiếm 40% tổng chi phí. Hãy tính toán số tiền đã chi trả cho tiền công và số tiền đã chi trả cho vật liệu.

Lời giải:

 • Số tiền đã chi trả cho tiền công: 300 triệu đồng x 40% = 120 triệu đồng.
 • Số tiền đã chi trả cho vật liệu: 300 triệu đồng – 120 triệu đồng = 180 triệu đồng.

Bài tập 2

Tính lợi nhuận trên công trình Một công ty xây dựng đã hoàn thành một dự án xây dựng với tổng doanh thu là 1 tỷ đồng. Tổng chi phí cho dự án là 800 triệu đồng. Tính lợi nhuận của công ty từ dự án này.

Lời giải:

Lợi nhuận = Doanh thu – Tổng chi phí Lợi nhuận = 1 tỷ đồng – 800 triệu đồng = 200 triệu đồng.

Bài tập 3

Tính toán thuế GTGT (Thuế giá trị gia tăng) Một công ty xây dựng đã mua vật liệu xây dựng trị giá 200 triệu đồng. Tính toán số tiền thuế GTGT (10%) mà công ty phải trả cho vật liệu này.

Lời giải: Số tiền thuế GTGT = Giá trị hàng hóa x Thuế GTGT Số tiền thuế GTGT = 200 triệu đồng x 10% = 20 triệu đồng.

Bài tập 4

Tính toán tỷ lệ lãi suất Một công ty xây dựng đã vay vốn ngân hàng để thực hiện một dự án xây dựng với số tiền vay là 500 triệu đồng. Lãi suất hàng năm mà công ty phải trả là 6%. Tính toán số tiền lãi hàng năm mà công ty phải trả.

Lời giải: Số tiền lãi hàng năm = Số tiền vay x Lãi suất hàng năm Số tiền lãi hàng năm = 500 triệu đồng x 6% = 30 triệu đồng.

Hy vọng rằng các bài tập và lời giải trên đây giúp bạn hiểu rõ hơn về cách áp dụng kiến thức kế toán vào lĩnh vực xây dựng.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, bài tập này nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong lĩnh vực xây lắp, bao gồm nghiệp vụ nhận tạm ứng, mua vật liệu xây dựng, xuất kho vật liệu xây dựng, ghi nhận chi phí xây dựng, xác định giá thành xây dựng, xác định doanh thu bán hàng và thu tiền từ chủ đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000