Bài tập kế toán tính thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một phần quan trọng trong hệ thống thuế của một quốc gia và đòi hỏi sự chú tâm và chính xác trong việc thực hiện. Việc kế toán thuế GTGT đòi hỏi sự hiểu biết về cơ cấu thuế, quy định và quy tắc liên quan. Trong bài tập này, chúng ta sẽ xem xét một số khía cạnh quan trọng của kế toán thuế GTGT và cách thực hiện nó một cách đúng đắn. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tìm hiểu về bài tập kế toán tính thuế giá trị gia tăng nhé!

Bài tập 1: Tính thuế giá trị gia tăng (VAT)

Công ty XYZ sản xuất và bán sản phẩm Y và sản phẩm Z với các thông tin sau:

Sản phẩm Y:

 1. Giá bán ra sản phẩm Y là 800.000 VND.
 2. Thuế VAT áp dụng cho sản phẩm Y là 5%.

Sản phẩm Z:

 1. Giá bán ra sản phẩm Z là 1.500.000 VND.
 2. Thuế VAT áp dụng cho sản phẩm Z là 10%.

Yêu cầu:

 1. Tính thuế VAT và tổng giá trị hóa đơn cho sản phẩm Y và sản phẩm Z dựa trên thông tin trên.
 2. Hiển thị các bước tính toán chi tiết.

Giải quyết:

Cho sản phẩm Y: Bước 1: Tính thuế VAT cho sản phẩm Y

 • Giá bán sản phẩm Y: 800.000 VND
 • Thuế VAT (5% của giá bán): 800.000 VND x 5% = 40.000 VND

Bước 2: Tính tổng giá trị hóa đơn cho sản phẩm Y

 • Giá bán sản phẩm Y: 800.000 VND
 • Thuế VAT: 40.000 VND
 • Tổng giá trị hóa đơn (bao gồm VAT) cho sản phẩm Y: 800.000 VND + 40.000 VND = 840.000 VND

Cho sản phẩm Z: Bước 1: Tính thuế VAT cho sản phẩm Z

 • Giá bán sản phẩm Z: 1.500.000 VND
 • Thuế VAT (10% của giá bán): 1.500.000 VND x 10% = 150.000 VND

Bước 2: Tính tổng giá trị hóa đơn cho sản phẩm Z

 • Giá bán sản phẩm Z: 1.500.000 VND
 • Thuế VAT: 150.000 VND
 • Tổng giá trị hóa đơn (bao gồm VAT) cho sản phẩm Z: 1.500.000 VND + 150.000 VND = 1.650.000 VND

Kết quả:

 • Sản phẩm Y có giá bán là 800.000 VND và thuế VAT áp dụng là 5%, vì vậy, thuế VAT cho sản phẩm này là 40.000 VND, và tổng giá trị hóa đơn (bao gồm VAT) là 840.000 VND.
 • Sản phẩm Z có giá bán là 1.500.000 VND và thuế VAT áp dụng là 10%, vì vậy, thuế VAT cho sản phẩm này là 150.000 VND, và tổng giá trị hóa đơn (bao gồm VAT) là 1.650.000 VND.

Bài tập 2

Đề bài: Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Bảo An xuất bán 10 chiếc máy tính ACER cho Công ty Hải Nam, với giá bán 10.000.000/ chiếc.

Nhân dịp khai trương công ty đã giảm giá hàng bán (chiết khấu thương mại) 5%.

Yêu cầu: Xác định giá tính thuế GTGT của lô hàng để viết hóa đơn.

Hưởng dẫn giải:

– Giá tính thuế của 1 máy tính sau khi giảm giá:

= 10.000.000 – (10.000.000 x 0,05 ) = 9.500.000đ

=> Giá tính thuế GTGT của lô hàng 10 chiếc:

= 9.500.000đ x 10 = 95.000.000đ

Sau khi xác định được giá tính thuế, các bạn lập hóa đơn GTGT.

Bài tập 3 Thuế GTGT 

Đề bài: Trong tháng 8/2015 công ty TNHH Hải Nam có các nghiệp vụ kinh tế như sau:

Xuất khẩu một lô hàng A theo điều kiện FOB có trị giá 500 triệu đồng.

Làm đại lý tiêu thụ sản phẩm B (thuộc diện chịu thuế GTGT) cho công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp An Khánh, giá bán theo qui định chưa có thuế GTGT là 50.000 đồng/sp, hoa hồng được hưởng là 5% trên giá bán chưa thuế GTGT, trong kỳ công ty K tiêu thụ được 10.000sp và đã được công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp An Khánh thanh toán tiền hoa hồng cho số sản phẩm bán được trong kỳ.

Nhận xuất khẩu ủy thác một lô hàng C theo điều kiện giá FOB có trị giá là 600 triệu đồng, hoa hồng ủy thác được hưởng là 3% trên giá FOB.

Bán cho Doanh nghiệp tư nhânh Hải Linh 1 lô hàng với giá chưa thuế GTGT là 200 triệu đông, thuế GTGT là 10%, nhưng khi viết hóa đơn, kế toán chỉ ghi giá thanh toán là 220 triệu đồng. (hóa đơn không ghi tách riêng giá chưa thuế và thuế GTGT).

Dùng 100sp E để trao đổi với Công ty TNHH Bình Minh lấy sản phẩm F, giá bán chưa thuế GTGT của sản phẩm E cùng thời điểm phát sinh họat động trao đổi là 120.000đ/sp. Công ty nhận về số sản phẩm F có tổng giá trị là 15 triệu (giá chưa thuế GTGT). Phần chênh lệch đã thanh toán cho Công ty TNHH Bình Minh bằng tiền chuyển khoản. Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm F là 5%.

Thuê một công ty ở nước ngoài (không thực hiện báo cáo kế toán của Việt Nam) sửa chữa một hệ thống sản xuất – việc sữa chữa thực hiện tại Việt Nam – với giá thanh toán theo hợp đồng qui ra đồng VN là 300 triệu đồng.

Bán trả góp cho công ty CP Nội Thất Đức Minh một lô hàng, giá bản trả góp chưa có thuế GTGT là 300 triệu đồng, trả trong vòng 3 năm, giá bán trả ngay là 250 triệu đồng (giá chưa thuế GTGT).

Yêu cầu: xác định số thuế GTGT mà công ty phải nộp trong tháng (bao gồm luôn số thuế nộp hộ nếu có).

Biết rằng:

– Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

– Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ là 10%.

– Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 50 triệu đồng

Hướng dẫn giải:

Xuất khẩu lô hàng A:

Không phát sinh thuế GTGT.

Làm đại lý tiêu thụ sản phẩm B:

Doanh thu hoa hồng được hưởng = 10,000 x 50,000 x 5% = 25,000,000 đ.

Thuế GTGT đầu ra = 25,000,000 x 10% = 2,500,000 đ.

Nhận xuất khẩu ủy thác lô hàng C:

Doanh thu hoa hồng được hưởng = 600,000,000 x 3% = 18,000,000 đ.

Thuế GTGT đầu ra = 18,000,000 x 10% = 1,800,000 đ.

Bán cho Doanh nghiệp tư nhân Hải Linh:

Giá tính thuế GTGT = 220,000,000 / 1.1 = 200,000,000 đ.

Thuế GTGT đầu ra = 200,000,000 x 10% = 20,000,000 đ.

Trao đổi sản phẩm E với Công ty TNHH Bình Minh:

Thuế GTGT đầu ra đối với sản phẩm E = 100 x 120,000 x 10% = 1,200,000 đ.

Thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm F = 15,000,000 x 5% = 750,000 đ.

Thuê công ty nước ngoài sửa chữa hệ thống sản xuất:

Thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu = 300,000,000 x 10% = 30,000,000 đ.

Bán trả góp cho công ty CP Nội Thất Đức Minh:

Thuế GTGT đầu ra của lô hàng = 250,000,000 x 10% = 25,000,000 đ.

Tổng số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ trong kỳ là 50,000,000 đ.

Số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp:

= (2,500,000 + 1,800,000 + 20,000,000 + 1,200,000 + 750,000 + 30,000,000 + 25,000,000) – 50,000,000

= 31,450,000 đ.

Vậy, công ty cần nộp tổng số thuế GTGT là 31,450,000 đ trong tháng.

Bài tập 4: Tính thuế giá trị gia tăng (VAT) 

Công ty ABC sản xuất và bán sản phẩm X, Y và Z với các thông tin sau:

Sản phẩm X:

 1. Giá bán ra sản phẩm X là 1.200.000 VND.
 2. Thuế VAT áp dụng cho sản phẩm X là 10%.

Sản phẩm Y:

 1. Giá bán ra sản phẩm Y là 900.000 VND.
 2. Thuế VAT áp dụng cho sản phẩm Y là 5%.

Sản phẩm Z:

 1. Giá bán ra sản phẩm Z là 1.800.000 VND.
 2. Thuế VAT áp dụng cho sản phẩm Z là 10%.

Yêu cầu:

 1. Tính thuế VAT và tổng giá trị hóa đơn cho sản phẩm X, Y và Z dựa trên thông tin trên.
 2. Hiển thị các bước tính toán chi tiết.

Giải quyết:

Cho sản phẩm X: Bước 1: Tính thuế VAT cho sản phẩm X

 • Giá bán sản phẩm X: 1.200.000 VND
 • Thuế VAT (10% của giá bán): 1.200.000 VND x 10% = 120.000 VND

Bước 2: Tính tổng giá trị hóa đơn cho sản phẩm X

 • Giá bán sản phẩm X: 1.200.000 VND
 • Thuế VAT: 120.000 VND
 • Tổng giá trị hóa đơn (bao gồm VAT) cho sản phẩm X: 1.200.000 VND + 120.000 VND = 1.320.000 VND

Cho sản phẩm Y: Bước 1: Tính thuế VAT cho sản phẩm Y

 • Giá bán sản phẩm Y: 900.000 VND
 • Thuế VAT (5% của giá bán): 900.000 VND x 5% = 45.000 VND

Bước 2: Tính tổng giá trị hóa đơn cho sản phẩm Y

 • Giá bán sản phẩm Y: 900.000 VND
 • Thuế VAT: 45.000 VND
 • Tổng giá trị hóa đơn (bao gồm VAT) cho sản phẩm Y: 900.000 VND + 45.000 VND = 945.000 VND

Cho sản phẩm Z: Bước 1: Tính thuế VAT cho sản phẩm Z

 • Giá bán sản phẩm Z: 1.800.000 VND
 • Thuế VAT (10% của giá bán): 1.800.000 VND x 10% = 180.000 VND

Bước 2: Tính tổng giá trị hóa đơn cho sản phẩm Z

 • Giá bán sản phẩm Z: 1.800.000 VND
 • Thuế VAT: 180.000 VND
 • Tổng giá trị hóa đơn (bao gồm VAT) cho sản phẩm Z: 1.800.000 VND + 180.000 VND = 1.980.000 VND

Kết quả:

 • Sản phẩm X có giá bán là 1.200.000 VND và thuế VAT áp dụng là 10%. Thuế VAT cho sản phẩm này là 120.000 VND, và tổng giá trị hóa đơn (bao gồm VAT) là 1.320.000 VND.
 • Sản phẩm Y có giá bán là 900.000 VND và thuế VAT áp dụng là 5%. Thuế VAT cho sản phẩm này là 45.000 VND, và tổng giá trị hóa đơn (bao gồm VAT) là 945.000 VND.
 • Sản phẩm Z có giá bán là 1.800.000 VND và thuế VAT áp dụng là 10%. Thuế VAT cho sản phẩm này là 180.000 VND, và tổng giá trị hóa đơn (bao gồm VAT) là 1.980.000 VND.

Bài tập 5: Tính thuế VAT trên doanh số bán hàng

Một cửa hàng bán lẻ bán sản phẩm với giá bán 100.000 VND và thuế VAT 10% (0,1). Trong tháng, họ đã bán 500 sản phẩm. Hãy tính tổng thuế VAT mà cửa hàng phải trả cho tháng đó.

Giải quyết: Để tính tổng thuế VAT dựa trên doanh số bán hàng, ta sử dụng công thức sau: Tổng thuế VAT = Tổng doanh số x Thuế VAT (%)

Trong trường hợp này: Tổng thuế VAT = (100.000 VND x 500 sản phẩm) x 0,1 = 5.000.000 VND.

Vậy tổng số tiền thuế VAT mà cửa hàng phải trả cho tháng đó là 5.000.000 VND.

Bài tập 6:

Xyz Company đã bán một sản phẩm với giá bán là 1.000.000 VND (chưa VAT). Tính toán và ghi sổ thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 10%.

Bước 1: Tính giá trị VAT:

 • Giá bán chưa VAT: 1.000.000 VND
 • Tỷ lệ VAT: 10%
 • Giá trị VAT = Giá bán * Tỷ lệ VAT = 1.000.000 * 0.1 = 100.000 VND

Bước 2: Tính tổng giá trị thanh toán của khách hàng:

 • Giá bán chưa VAT: 1.000.000 VND
 • Giá trị VAT: 100.000 VND
 • Tổng giá trị thanh toán = Giá bán + Giá trị VAT = 1.000.000 + 100.000 = 1.100.000 VND

Bước 3: Ghi sổ kế toán:

 • Nợ Tài khoản Doanh thu bán hàng: 1.000.000 VND
 • Nợ Tài khoản Thuế GTGT được chịu: 100.000 VND
 • Có Tài khoản Doanh thu bán hàng và Thuế GTGT được chịu: 1.100.000 VND

Bài tập 7: Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) cho Doanh Nghiệp

Một công ty sản xuất và bán lẻ điện thoại di động. Dưới đây là thông tin về doanh số bán hàng và các chi phí liên quan trong tháng 10:

 1. Doanh số bán hàng: 1.000 sản phẩm
 2. Giá bán lẻ mỗi sản phẩm: 5.000.000 VND
 3. Chi phí nguyên vật liệu: 2.000.000.000 VND
 4. Chi phí lao động: 500.000.000 VND
 5. Chi phí quảng cáo: 100.000.000 VND

Tính toán thuế GTGT (VAT) dựa trên doanh số bán hàng và các chi phí trên. Thuế GTGT có mức suất là 10%.

Lời giải:

Doanh số bán hàng: 1.000 sản phẩm x 5.000.000 VND/sản phẩm = 5.000.000.000 VND Tổng doanh thu: 5.000.000.000 VND

Tổng chi phí:

 • Chi phí nguyên vật liệu: 2.000.000.000 VND
 • Chi phí lao động: 500.000.000 VND
 • Chi phí quảng cáo: 100.000.000 VND

Tổng chi phí: 2.000.000.000 VND + 500.000.000 VND + 100.000.000 VND = 2.600.000.000 VND

Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 VND – 2.600.000.000 VND = 2.400.000.000 VND

Thuế GTGT: 2.400.000.000 VND * 10% = 240.000.000 VND

Bài tập 8: Xác Định Thuế GTGT cho Dự Án Xây Dựng

Một công ty xây dựng đang thực hiện một dự án xây dựng một nhà ở cao cấp. Dưới đây là các thông tin chi tiết:

 1. Giá trị hợp đồng xây dựng: 50.000.000.000 VND
 2. Chi phí vật liệu xây dựng: 15.000.000.000 VND
 3. Chi phí lao động: 10.000.000.000 VND
 4. Chi phí thiết bị và máy móc: 5.000.000.000 VND

Tính toán thuế GTGT (VAT) dựa trên giá trị hợp đồng và các chi phí liên quan. Lưu ý rằng trong lĩnh vực xây dựng, mức suất thuế GTGT thường là 5%.

Hãy tính toán và mô tả cách bạn xác định thuế GTGT cho cả hai bài tập trên.

Lời giải:

Giá trị hợp đồng xây dựng: 50.000.000.000 VND

Tổng chi phí:

 • Chi phí vật liệu xây dựng: 15.000.000.000 VND
 • Chi phí lao động: 10.000.000.000 VND
 • Chi phí thiết bị và máy móc: 5.000.000.000 VND

Tổng chi phí: 15.000.000.000 VND + 10.000.000.000 VND + 5.000.000.000 VND = 30.000.000.000 VND

Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 VND – 30.000.000.000 VND = 20.000.000.000 VND

Thuế GTGT: 20.000.000.000 VND * 5% = 1.000.000.000 VND

Như vậy, thuế GTGT cho dự án xây dựng là 1.000.000.000 VND.

Bài tập 9: Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) cho Doanh Nghiệp

Giả sử bạn là kế toán trưởng của một công ty sản xuất và kinh doanh đồ chơi trẻ em. Dưới đây là thông tin về doanh thu và chi phí của công ty trong một kỳ kinh doanh:

 1. Doanh thu bán hàng: 500,000,000 VND
 2. Chi phí nguyên vật liệu: 200,000,000 VND
 3. Chi phí lao động: 100,000,000 VND
 4. Chi phí quảng cáo: 20,000,000 VND

Hãy tính thuế giá trị gia tăng (VAT) theo tỷ lệ 10%.

Lời giải:

Tổng cộng chi phí không phải làm cơ sở để tính thuế VAT sẽ là:

200,000,000 VND (chi phí nguyên vật liệu) + 100,000,000 VND (chi phí lao động) + 20,000,000 VND (chi phí quảng cáo) = 320,000,000 VND

Doanh thu chưa tính VAT là: 500,000,000 VND

Do đó, doanh thu có cơ sở để tính thuế VAT là:

500,000,000 VND – 320,000,000 VND = 180,000,000 VND

Thuế VAT (10% của doanh thu có cơ sở) là:

0.1 * 180,000,000 VND = 18,000,000 VND

Vậy, số tiền thuế VAT cần nộp là 18,000,000 VND.


Bài tập 10: Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) cho Dịch Vụ

Xin giả sử bạn là kế toán của một công ty cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa. Dưới đây là thông tin về hóa đơn dịch vụ trong một tháng:

 1. Tổng giá trị hóa đơn (chưa VAT): 150,000,000 VND
 2. Thuế VAT (tỷ lệ 10%): ?

Lời giải:

Để tính thuế VAT, ta nhân tỷ lệ VAT với tổng giá trị hóa đơn chưa VAT:

Thuế VAT = 0.1 * 150,000,000 VND = 15,000,000 VND

Vậy, số tiền thuế VAT cần nộp là 15,000,000 VND.

Đây là cách bạn có thể tính thuế VAT cho dịch vụ cung cấp khi có thông tin về tổng giá trị hóa đơn chưa VAT và tỷ lệ VAT áp dụng.

Bài tập 11: Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) trên Doanh Thu

 1. Đề Bài: Trong quý 3 năm nay, Công ty ABC có doanh thu từ việc bán hàng là 1,500,000,000 VND. Hãy tính thuế giá trị gia tăng (VAT) theo tỷ lệ 10%.
 2. Tính Toán:
  • Doanh Thu: 1,500,000,000 VND
  • Tỷ lệ VAT: 10%
  • Công thức tính VAT: VAT = Doanh thu x Tỷ lệ VAT
  • Tính toán: VAT = 1,500,000,000 VND x 10% = 150,000,000 VND
 3. Kết Luận:
  • Công ty ABC cần nộp 150,000,000 VND làm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho quý 3 năm nay.

Bài tập 12: Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) trên Chi Phí và Thuế GTGT

 1. Đề Bài: Trong quý vừa qua, Công ty XYZ đã chi trả các chi phí liên quan đến sản xuất và tiêu thụ là 800,000,000 VND. Hãy tính thuế giá trị gia tăng (VAT) trên chi phí này và còn lại sau khi trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10%.
 2. Tính Toán:
  • Chi Phí Sản Xuất và Tiêu Thụ: 800,000,000 VND
  • Tỷ lệ VAT: 10%
  • Công thức tính VAT: VAT = Chi phí x Tỷ lệ VAT
  • Tính toán VAT trước GTGT: VAT trước GTGT = 800,000,000 VND x 10% = 80,000,000 VND
  • Deduction GTGT: 80,000,000 VND x 10% = 8,000,000 VND
  • Tính toán VAT còn lại: VAT còn lại = VAT trước GTGT – Deduction GTGT = 80,000,000 VND – 8,000,000 VND = 72,000,000 VND
 3. Kết Luận:
  • Công ty XYZ cần nộp 72,000,000 VND làm thuế giá trị gia tăng (VAT) sau khi trừ đi thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho quý vừa qua.

Chú ý: Trong cả hai bài tập trên, việc tính toán thuế giá trị gia tăng (VAT) được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, và giả sử không có các yếu tố đặc biệt khác.

Trên đây, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC đã đi qua một số ví dụ về việc tính toán và ghi kế toán thuế GTGT, một khía cạnh quan trọng của quá trình kế toán doanh nghiệp. Việc hiểu rõ cách tính thuế GTGT và quản lý nó một cách hiệu quả là điều quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và tránh các vấn đề pháp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000