087.790.7790

Bài tập kế toán thương mại dịch vụ có lời giải

Kế toán thương mại dịch vụ là một bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán, tài chính phục vụ cho các mục đích quản lý, ra quyết định của doanh nghiệp. Vậy Bài tập kế toán thương mại dịch vụ có lời giải như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Công thức kế toán thương mại dịch vụ 

Bài tập kế toán thương mại dịch vụ có lời giải
Bài tập kế toán thương mại dịch vụ có lời giải

Công thức kế toán thương mại dịch vụ là những công thức được sử dụng để ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ của doanh nghiệp.

Các công thức kế toán thương mại dịch vụ thường được sử dụng bao gồm:

 • Công thức tính doanh thu:

Doanh thu = Giá bán * Số lượng

 • Công thức tính giá vốn hàng bán:

Giá vốn hàng bán = Giá mua * Số lượng

 • Công thức tính lãi gộp:

Lãi gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán

 • Công thức tính chi phí bán hàng:

Chi phí bán hàng = Chi phí nhân viên bán hàng + Chi phí vận chuyển + Chi phí quảng cáo, tiếp thị

 • Công thức tính chi phí quản lý:

Chi phí quản lý = Chi phí nhân viên quản lý + Chi phí văn phòng phẩm + Chi phí khấu hao tài sản cố định + Chi phí khác

 • Công thức tính lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế = Lãi gộp – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý

 • Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thuế thu nhập doanh nghiệp = Lợi nhuận trước thuế * Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngoài ra, còn có một số công thức kế toán thương mại dịch vụ khác như:

 • Công thức tính giá thành sản phẩm:

Giá thành sản phẩm = Chi phí nguyên vật liệu + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung

 • Công thức tính giá trị hàng tồn kho:

Giá trị hàng tồn kho = Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho – Giá trị hàng xuất kho

 • Công thức tính vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu = Vốn góp của chủ sở hữu + Lợi nhuận chưa phân phối + Lợi nhuận sau thuế

 • Công thức tính tài sản:

Tài sản = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn

 • Công thức tính nguồn vốn:

Nguồn vốn = Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả

2. Bài tập kế toán thương mại dịch vụ có lời giải

Bài tập 1:

Công ty TNHH ABC mua hàng hóa của Công ty TNHH XYZ với giá trị 100.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt.

 • Yêu cầu:

Ghi nhận nghiệp vụ mua hàng hóa của Công ty TNHH ABC.

 • Giải:

Ghi nhận nghiệp vụ mua hàng hóa của Công ty TNHH ABC:

Nợ TK 156 – Hàng hóa

Có TK 111 – Tiền mặt

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Bài tập 2:

Công ty TNHH ABC bán hàng hóa cho khách hàng với giá trị 120.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, thu tiền mặt.

 • Yêu cầu:

Ghi nhận nghiệp vụ bán hàng hóa của Công ty TNHH ABC.

 • Giải:

Ghi nhận nghiệp vụ bán hàng hóa của Công ty TNHH ABC:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 133 – Thuế GTGT phải nộp

Bài tập 3:

Công ty TNHH ABC trả tiền thuê nhà cho Công ty TNHH XYZ với giá trị 10.000.000 đồng, kỳ hạn 1 tháng, thanh toán bằng tiền mặt.

 • Yêu cầu:

Ghi nhận nghiệp vụ trả tiền thuê nhà của Công ty TNHH ABC.

 • Giải:

Ghi nhận nghiệp vụ trả tiền thuê nhà của Công ty TNHH ABC:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 111 – Tiền mặt

Bài tập 4:

Công ty TNHH ABC trả lương cho nhân viên với tổng số tiền là 100.000.000 đồng, trong đó:

Lương cơ bản: 80.000.000 đồng

Phụ cấp: 20.000.000 đồng

 • Yêu cầu:

Ghi nhận nghiệp vụ trả lương cho nhân viên của Công ty TNHH ABC.

 • Giải:

Ghi nhận nghiệp vụ trả lương cho nhân viên của Công ty TNHH ABC:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 3341 – Tiền lương phải trả

Có TK 3343 – Phụ cấp lương phải trả

Bài tập 5:

Cuối kỳ kế toán, Công ty TNHH ABC tính lãi tiền gửi ngân hàng với số tiền là 10.000.000 đồng.

 • Yêu cầu:

Ghi nhận nghiệp vụ tính lãi tiền gửi ngân hàng của Công ty TNHH ABC.

 • Giải:

Ghi nhận nghiệp vụ tính lãi tiền gửi ngân hàng của Công ty TNHH ABC:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Trên đây là một số thông tin về Bài tập kế toán thương mại dịch vụ có lời giải. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng