Bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải

Thuế tiêu thụ đặc biệt (còn gọi là thuế GTGT đặc biệt) là một loại thuế quan trọng mà các doanh nghiệp phải nắm vững để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh rủi ro về việc vi phạm thuế.Để giải quyết các tình huống liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, chúng ta cần tuân theo các quy định của pháp luật về thuế và áp dụng chúng vào từng trường hợp cụ thể. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tìm hiểu bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải nhé!

Bài tập 1

Trong tháng 3/2017, Công ty kế toán Thiên Ưng có các giao dịch sau:

Nhập khẩu 405 chai rượu 40 độ, giá mua tại cửa khẩu nhập là 20$/chai, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế cho cả lô hàng là 300$. Hàng chưa về đến kho Công ty mà đang ở Kho tại Cảng.

Xuất toàn bộ số rượu nhập khẩu để sản xuất và thu được 60.000 chai rượu 30 độ. Trong quá trình sản xuất phát sinh thêm rất nhiều chi phí khác, tổng chi phí để sản xuất 1 chai rượu 30 độ là 56.000đ.

Công ty gửi bán tại đại lý 16.000 chai rượu 30 độ.

Bán cho Doanh nghiệp A thuộc khu chế xuất Nội Bài 40.000 chai rượu 30 độ với giá 70.000đ/chai.

Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 3.000 chai rượu 30 độ (thành phẩm) với giá 6$/chai, thuế suất thuế xuất khẩu 0%.

Cuối tháng đại lý thông báo bán được 15.000 chai với đúng giá mà công ty niêm yết là 70.000đ/chai. Công ty đã nhận được tiền đại lý gửi trả (chuyển khoản), phí hoa hồng là 10% tổng doanh thu (trả bằng tiền mặt).

Bán cho Công ty Hải Nam 12.000 chai rượu 30 độ với giá chưa có thuế GTGT 70.000đ/chai.

Công ty đã nộp đầy đủ các khoản thuế ở khâu nhập khẩu rượu bằng chuyển khoản.

Sang tháng 9/2017 có 100 chai rượu 30 độ đã bán ở tháng trước bị trả lại do không đảm bảo chất lượng. Công ty đã nhập kho đầy đủ và trả lại tiền cho khách hàng bằng tiền mặt, giá bán chưa có thuế GTGT là 70.000đ/chai, giá vốn 56.000đ/chai.

Thông tin thuế:

Thuế suất thuế nhập khẩu rượu 40 độ là 65%.

Thuế suất thuế TTĐB rượu 40 độ là 65%.

Thuế suất thuế TTĐB rượu 30 độ là 30%.

Thuế GTGT các mặt hàng đều 10%.

Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%.

Thuế GTGT hàng xuất khẩu 0%.

Tỉ giá 1$= 21.000đ.

Yêu cầu: Tính các khoản thuế phải nộp, định khoản và lập tờ khai thuế TTĐB.

Cách tính thuế nhập khẩu:

Số tiền thuế XK, NK phải nộp = Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan x Trị giá tính thuế x Thuế suất của từng mặt hàng.

Giá tính thuế được xác định cụ thể như sau:

Nếu tính theo giá FOB, thì Giá tính thuế = Giá FOB + Cước vận chuyển + Bảo hiểm.

Nếu tính theo giá CIF, thì Giá tính thuế = Giá CIF.

Cách tính thuế TTĐB hàng nhập khẩu:

Thuế TTĐB hàng nhập khẩu phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB.

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Số tiền thuế GTGT phải nộp = Giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa x Thuế suất GTGT của từng mặt hàng.

Giá tính thuế GTGT = Giá nhập tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + Thuế bảo vệ môi trường (nếu có).

Hướng dẫn giải bài tập thuế Tiêu thụ đặc biệt:

Nghiệp vụ 1:

Nhập khẩu 405 chai rượu 40 độ, giá mua tại cửa khẩu nhập 20$/chai, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế cho cả lô hàng là 300$. Hàng đang ở kho tại Cảng.

Biết thuế suất thuế nhập khẩu rượu 40 độ là 65%, thuế suất thuế TTĐB rượu 40 độ là 65%.

Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%.

Tỉ giá 1$= 21.000đ.

 1. Cách tính thuế nhập khẩu:

Thuế NK phải nộp = ((Số lượng x đơn giá) + Chi phí vận chuyển và bảo hiểm) x thuế suất.

= ((405 x (20$ x 21.000)) + (300$ x 21.000) x 65%

= ((405 x 420.000) + 6.300.000) x 65%

= 176.400.000 x 65% = 114.660.000

 1. Cách tính thuế Tiêu thuỷ đặc biệt hàng nhập khẩu:

Thuế TTĐB phải nộp = (((Số lượng hàng hóa NK x Giá tính thuế NK) + Chi phí liên quan) + Thuế NK) x Thuế suất thuế TTĐB.

= ((405 x (20$ x 21.000)) + (300$ x 21.000) + 114.660.000) x 65%

= (176.400.000 + 114.660.000) x 65% = 189.189.000

 1. Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp = (((405 x (20$ x 21.000) + (300 x 21.000) + 114.660.000 + 189.189.000) x 10%

= (176.400.000 + 114.660.000 + 189.189.000) x 10%

= 48.024.900.

 1. Cách hạch toán tiền thuế Nhập khẩu, TTĐB và giá trị hàng:

Nợ TK 151 = 176.400.000 + 114.660.000 + 189.189.000 = 480.249.000

Có TK 3333 = 114.660.000 (Thuế nhập khẩu)

Có TK 3332 = 189.189.000 (Thuế TTĐB)

Có TK 111, 112 = 176.400.000

Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ:

Nợ TK 1331 = 48.024.900.

Có TK 33312 = 48.024.900.

Khi nộp tiền thuế Nhập khẩu, TTĐB, GTGT:

Nợ TK 33312 = 48.024.900.

Nợ TK 3333 = 114.660.000

Nợ TK 3332 = 189.189.000

Có TK: 111, 112: = 48.024.900 + 114.660.000 + 189.189.000

Khi hàng về đến kho Công ty các bạn hạch toán:

Nợ TK 156 = 480.249.000

Có TK 151 = 480.249.000

Bài tập 2: Tính Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt cho Doanh Nghiệp X

Doanh nghiệp X hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt. Dưới đây là thông tin về doanh nghiệp và bài toán tính thuế:

Thông tin về Doanh Nghiệp X:

 • Doanh nghiệp X sản xuất và bán sản phẩm Y.
 • Giá bán lẻ của sản phẩm Y là 100.000 VND.

Quy định Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt:

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với mức 10% giá bán lẻ.

Bài toán tính thuế tiêu thụ đặc biệt:

 1. Tính thuế tiêu thụ đặc biệt dựa trên giá bán lẻ của sản phẩm Y.

Giải:

Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt = Giá bán lẻ * Tỷ lệ thuế tiêu thụ đặc biệt = 100.000 VND * 10% = 10.000 VND

Vậy, doanh nghiệp X phải nộp 10.000 VND thuế tiêu thụ đặc biệt cho mỗi sản phẩm Y bán ra.

Bài tập 3: Tính Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Cho Dịch Vụ Z

Doanh nghiệp Z cung cấp dịch vụ và chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trên giá trị gia tăng. Dưới đây là thông tin về doanh nghiệp và bài toán tính thuế:

Thông tin về Doanh Nghiệp Z:

 • Doanh nghiệp Z cung cấp dịch vụ Z cho khách hàng.
 • Giá trị gia tăng của dịch vụ Z là 50.000 VND.

Quy định Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt:

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với mức 5% trên giá trị gia tăng.

Bài toán tính thuế tiêu thụ đặc biệt:

 1. Tính thuế tiêu thụ đặc biệt dựa trên giá trị gia tăng của dịch vụ Z.

Giải: Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt = Giá trị gia tăng * Tỷ lệ thuế tiêu thụ đặc biệt = 50.000 VND * 5% = 2.500 VND

Vậy, doanh nghiệp Z phải nộp 2.500 VND thuế tiêu thụ đặc biệt cho mỗi dịch vụ Z cung cấp.

Hy vọng rằng các bài tập trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong lĩnh vực kế toán.

Cuối cùng, qua bài tập này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC  chúng ta nhận thấy tầm quan trọng của việc học hỏi và nắm bắt kiến thức mới liên quan đến lĩnh vực kế toán và thuế. Việc duy trì tinh thần học hỏi và sẵn sàng áp dụng kiến thức mới sẽ giúp chúng ta trở thành những chuyên gia kế toán có khả năng thích nghi và phát triển trong môi trường kinh doanh thay đổi liên tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000