Bài tập kế toán thuế có lời giải

Bài tập kế toán thuế luôn là một phần quan trọng trong quá trình học tập và công việc của những người làm trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Việc hiểu rõ và áp dụng đúng các quy định về thuế là điều không thể thiếu để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Bài tập 1

Công ty TNHH Thương mại ABC có doanh thu bán hàng trong kỳ là 100.000.000 đồng, giá vốn hàng bán là 50.000.000 đồng, chi phí bán hàng là 10.000.000 đồng, chi phí quản lý là 20.000.000 đồng. Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Yêu cầu:

 1. Tính thuế GTGT phải nộp.
 2. Tính lợi nhuận trước thuế.
 3. Tính thuế TNDN phải nộp.

Lời giải

 1. Tính thuế GTGT phải nộp

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT * Thuế suất thuế GTGT

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu bán hàng – Giá vốn hàng bán

Thuế GTGT phải nộp = (100.000.000 – 50.000.000) * 10% = 5.000.000 đồng

 1. Tính lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu thuần – Chi phí

Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý

Lợi nhuận trước thuế = (100.000.000 – 10.000.000 – 20.000.000) – 50.000.000 = 20.000.000 đồng

 1. Tính thuế TNDN phải nộp

Thuế TNDN phải nộp = Lợi nhuận trước thuế * Thuế suất thuế TNDN

Thuế TNDN phải nộp = 20.000.000 * 20% = 4.000.000 đồng

Kết luận

Bài tập kế toán thuế trên giúp người học nắm vững các quy định về tính thuế GTGT, lợi nhuận trước thuế, và thuế TNDN.

Lưu ý:

 • Bài tập này chỉ mang tính chất minh họa, các số liệu có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của doanh nghiệp.
 • Để tính thuế TNDN chính xác, doanh nghiệp cần phải thực hiện quyết toán thuế TNDN hàng năm.

Bài tập 2

Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Người có thu nhập hàng tháng là 10 triệu VND. Hãy tính số tiền TNCN phải nộp theo thuế suất theo quy định.

Lời giải: Thuế thu nhập cá nhân được tính dựa trên bảng thuế TNCN hiện hành. Trong trường hợp này, với thu nhập hàng tháng là 10 triệu VND, thuế suất và mức trừ gia cảnh sẽ được áp dụng. Sử dụng bảng thuế và mức trừ thích hợp, bạn có thể tính thuế như sau:

 • Thu nhập hàng tháng: 10 triệu VND
 • Mức trừ gia cảnh hàng tháng: 9 triệu VND
 • Thuế suất áp dụng: 5%

Tính thuế TNCN = (Thu nhập hàng tháng – Mức trừ gia cảnh) x Thuế suất Tính thuế TNCN = (10 triệu VND – 9 triệu VND) x 5% = 50,000 VND

Vậy, người này phải nộp 50,000 VND tiền thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.

Bài tập 3

Tính thuế giá trị gia tăng (VAT) Một công ty sản xuất bánh mì bán ra 50,000 chiếc bánh mì với giá 10,000 VND mỗi chiếc. Tính thuế giá trị gia tăng (VAT) dựa trên tỷ lệ thuế VAT là 10%.

Lời giải: Tính thuế VAT cho công ty sản xuất bánh mì:

Doanh số bán hàng = Số lượng bánh mì x Giá bán mỗi chiếc Doanh số bán hàng = 50,000 chiếc x 10,000 VND/chiếc = 500 triệu VND

Tính thuế VAT = Doanh số bán hàng x Tỷ lệ thuế VAT Tính thuế VAT = 500 triệu VND x 10% = 50 triệu VND

Công ty này cần nộp 50 triệu VND tiền thuế VAT.

Bài tập 3: Tính thuế thuế trên lợi nhuận doanh nghiệp (CIT) Một công ty có lợi nhuận trước thuế là 1 tỷ VND. Tính thuế thuế trên lợi nhuận doanh nghiệp (CIT) dựa trên tỷ lệ thuế CIT là 20%.

Lời giải: Tính thuế CIT cho công ty:

Lợi nhuận trước thuế = 1 tỷ VND Tỷ lệ thuế CIT = 20%

Tính thuế CIT = Lợi nhuận trước thuế x Tỷ lệ thuế CIT Tính thuế CIT = 1 tỷ VND x 20% = 200 triệu VND

Công ty này cần nộp 200 triệu VND tiền thuế CIT.

Bài tập 4:

Tính thuế bất động sản (SPT) Một căn nhà có giá trị trị giá 2 tỷ VND. Tính thuế bất động sản (SPT) dựa trên tỷ lệ thuế SPT là 0.03%.

Lời giải: Tính thuế SPT cho căn nhà:

Giá trị bất động sản = 2 tỷ VND Tỷ lệ thuế SPT = 0.03%

Tính thuế SPT = Giá trị bất động sản x Tỷ lệ thuế SPT Tính thuế SPT = 2 tỷ VND x 0.03% = 600 triệu VND

Chủ sở hữu căn nhà cần nộp 600 triệu VND tiền thuế SPT.

Bài tập 5: Tính thuế thu nhập cá nhân

Đề bài:

Người nộp thuế A có thu nhập hàng tháng là 15 triệu đồng. Hãy tính thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế hiện hành và xác định số tiền A phải nộp.

Lời giải:

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, mức thuế theo dạng bảng lũy tiến. Dưới đây là bảng thuế thu nhập cá nhân năm 2023:

 • Dưới 5 triệu: 5%
 • Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu: 10%
 • Từ 10 triệu đến dưới 18 triệu: 15%
 • Từ 18 triệu đến dưới 32 triệu: 20%
 • Từ 32 triệu đến dưới 52 triệu: 25%
 • Từ 52 triệu đến dưới 80 triệu: 30%
 • Trên 80 triệu: 35%

Trong trường hợp của người nộp thuế A, thu nhập hàng tháng là 15 triệu đồng. Theo bảng thuế, A sẽ phải nộp thuế như sau:

(5% * 5 triệu) + (10% * (15 triệu – 5 triệu)) = 500 nghìn + 1 triệu = 1,5 triệu đồng.

Vậy, người nộp thuế A sẽ phải nộp 1,5 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.

Bài Tập 6: Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Đề Bài: Một cá nhân có thu nhập chịu thuế là 200 triệu đồng trong năm. Hãy tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Lời Giải:

 1. Xác định thu nhập chịu thuế: 200 triệu đồng.
 2. Áp dụng biểu thuế thu nhập cá nhân theo bảng thuế hiện hành.
  • Tính thuế theo bảng thuế:
   • 5% cho khoảng 0 – 60 triệu đồng
   • 10% cho khoảng 60 – 120 triệu đồng
   • 15% cho khoảng 120 – 216 triệu đồng
   • 20% cho khoảng 216 – 384 triệu đồng
   • 25% cho khoảng 384 – 624 triệu đồng
   • 30% cho khoảng trên 624 triệu đồng.
 3. Tính thuế thu nhập cá nhân:
  • 5% * 60 triệu + 10% * (120 – 60) triệu + 15% * (200 – 120) triệu = Tổng số tiền thuế.

Kết Quả: Tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân cần nộp.


Bài Tập 7: Tính Thuế VAT cho Doanh Nghiệp

Đề Bài: Một doanh nghiệp sản xuất và bán ra thị trường sản phẩm với doanh số bán hàng là 500 triệu đồng trong một kỳ kinh doanh. Hãy tính thuế VAT mà doanh nghiệp này phải nộp.

Lời Giải:

 1. Xác định doanh số bán hàng: 500 triệu đồng.
 2. Xác định thuế VAT theo tỷ lệ thuế đã đặt ra (thường là 10%).
 3. Tính thuế VAT cần nộp:
  • Thuế VAT = Doanh số bán hàng * Tỷ lệ thuế VAT.

Qua bài viết của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, bài tập kế toán thuế không chỉ là cơ hội để áp dụng kiến thức lý thuyết mà chúng ta đã học, mà còn là cơ hội để rèn luyện kỹ năng thực tiễn và giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế. Các lời giải cho bài tập kế toán thuế có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách áp dụng quy định thuế, tối ưu hóa lợi ích thuế cho doanh nghiệp, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là việc có lời giải, mà còn là sự hiểu biết và khả năng áp dụng chúng vào tình huống thực tế. Vì vậy, việc học và thực hành kế toán thuế cần sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, và không ngừng cập nhật với những thay đổi trong luật thuế. Qua đó, chúng ta có thể đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động theo cách hiệu quả và hợp pháp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000