Hệ thống bài tập kế toán tài chính chương 1

Chương 1 trong hệ thống bài tập kế toán tài chính đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình học về kế toán tài chính. Chương này cung cấp một cơ sở kiến thức vô cùng quan trọng về lý thuyết và khái niệm cơ bản về kế toán tài chính. Hãy cùng nhau tìm hiểu về nội dung của chương 1 này.

Bài tập kế toán tài chính chương 1

Bài tập 1

Công ty TNHH ABC

Ngày 1/7/2023, công ty ABC phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

 • Điều lệ công ty quy định vốn điều lệ là 100.000.000 đồng, trong đó góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng.

Yêu cầu:

 • Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ trên.

Lời giải

Số liệu kế toán

 • Tài khoản 111 – Tiền mặt: 100.000.000 đồng.
 • Tài khoản 411 – Vốn chủ sở hữu: 100.000.000 đồng.

Ghi sổ kế toán

Ngày 1/7/2023

 • Nợ TK 111: 100.000.000 đồng
 • Có TK 411: 100.000.000 đồng

Kết luận

Sau khi ghi sổ kế toán các nghiệp vụ trên, tài khoản 111 và 411 có số dư lần lượt là:

 • Tài khoản 111: 100.000.000 đồng.
 • Tài khoản 411: 100.000.000 đồng.

Giải thích:

 • Nợ TK 111: Ghi nhận số tiền góp vốn bằng tiền mặt.
 • Có TK 411: Ghi nhận tăng vốn chủ sở hữu.

Chú ý:

 • Vốn điều lệ là số vốn tối thiểu mà công ty phải có để hoạt động. Vốn điều lệ được góp bởi các thành viên góp vốn hoặc cổ đông.
 • Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn do các chủ sở hữu công ty bỏ ra để hình thành nên tài sản của công ty.

Bài tập 2

Công ty TNHH ABC

Ngày 1/7/2023, công ty ABC phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

 • Mua một chiếc ô tô trị giá 1 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

Yêu cầu:

 • Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ trên.

Lời giải

Số liệu kế toán

 • Tài khoản 211 – TSCĐ hữu hình: 1.100.000.000 đồng.
 • Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ: 100.000.000 đồng.
 • Tài khoản 331 – Phải trả người bán: 1.200.000.000 đồng.

Ghi sổ kế toán

Ngày 1/7/2023

 • Nợ TK 211: 1.100.000.000 đồng
 • Có TK 133: 100.000.000 đồng
 • Có TK 331: 1.200.000.000 đồng

Kết luận

Sau khi ghi sổ kế toán các nghiệp vụ trên, tài khoản 211 và 331 có số dư lần lượt là:

 • Tài khoản 211: 1.100.000.000 đồng.
 • Tài khoản 331: 1.200.000.000 đồng.

Giải thích:

 • Nợ TK 211: Ghi nhận giá trị TSCĐ hữu hình.
 • Có TK 133: Ghi nhận số thuế GTGT được khấu trừ.
 • Có TK 331: Ghi nhận số tiền phải trả cho người bán.

Chương 1 trong hệ thống bài tập kế toán tài chính cung cấp một cơ sở kiến thức quan trọng về kế toán tài chính. Nó giúp bạn hiểu rõ về khái niệm, mục tiêu và quy tắc cơ bản của kế toán tài chính. Ngoài ra, chương này còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc phản ánh đúng và trung thực thông tin tài chính, cũng như mối quan hệ giữa kế toán và quản lý trong quá trình đưa ra quyết định kinh doanh. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC chúc bạn thành công trong việc áp dụng kiến thức từ chương này vào thực tế kế toán tài chính!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000