Bài tập kế toán tài chính 1 chương 2 có lời giải

Chắc hẳn nhiều bạn sinh viên chuyên ngành kế toán đều đã quen thuộc với việc học môn “Kế Toán Tài Chính 1”. Đây là một môn học quan trọng, mang lại những kiến thức cơ bản và nền tảng trong lĩnh vực kế toán. Trong quá trình học môn này, việc giải bài tập là một phần không thể thiếu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chương 2 của môn học này và các bài tập kế toán tài chính 1 đi kèm.

Bài tập 1

Công ty TNHH ABC

Địa chỉ: Số 123, đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP.HCM

Số tài khoản: 1234567890 tại Ngân hàng Vietcombank

Mã số thuế: 0312345678

Số chứng minh thư nhân dân: 0123456789

Ngày 08/10/2023, Công ty TNHH ABC có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

 • Mua 100 kg nguyên vật liệu (NVL) với giá chưa có thuế GTGT là 10.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%.
 • Thanh toán tiền NVL bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

 1. Lập bút toán kế toán cho các nghiệp vụ trên.
 2. Tính giá trị NVL mua vào sau thuế GTGT.

Giải:

Lập bút toán kế toán

Tài khoản Nợ
152 – Nguyên vật liệu 100.000 111 – Tiền mặt
33312 – Thuế GTGT đầu vào 10.000 111 – Tiền mặt

Tính giá trị NVL mua vào sau thuế GTGT

 • Giá trị NVL mua vào chưa có thuế GTGT là: 10.000 đồng/kg x 100 kg = 1.000.000 đồng
 • Thuế GTGT phải nộp là: 10.000 đồng/kg x 100 kg x 10% = 100.000 đồng
 • Giá trị NVL mua vào sau thuế GTGT là: 1.000.000 đồng + 100.000 đồng = 1.100.000 đồng

Kết luận:

Công ty TNHH ABC đã mua 100 kg NVL với giá chưa có thuế GTGT là 10.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%. Giá trị NVL mua vào sau thuế GTGT là 1.100.000 đồng.

Lưu ý:

 • Nếu công ty áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào thuế GTGT đầu ra khi nộp thuế GTGT.
 • Nếu công ty áp dụng phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT đầu vào được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Bài tập 2: Tính lãi suất và giá trị tương lai

Một công ty đầu tư 10.000.000.000 VND vào một tài sản có lãi suất 5% mỗi năm. Hãy tính giá trị tương lai của khoản đầu tư sau 5 năm.

Lời giải:

Giá trị tương lai (FV) của khoản đầu tư sau 5 năm có thể được tính bằng công thức:

FV = PV * (1 + r)^n

Trong đó:

 • PV là giá trị hiện tại (10.000.000.000 VND)
 • r là lãi suất hàng năm (5% hoặc 0,05)
 • n là số năm (5)

Áp dụng các giá trị vào công thức:

FV = 10.000.000.000 * (1 + 0,05)^5

FV = 10.000.000.000 * (1,05)^5

FV ≈ 12.762.823.05 VND

Vậy, giá trị tương lai của khoản đầu tư sau 5 năm là khoảng 12.762.823.05 VND.

Bài tập 3: Tính chỉ số tài chính

Công ty ABC có lãi ròng sau thuế là 800.000.000 VND và tổng tài sản là 5.000.000.000 VND. Hãy tính chỉ số lợi nhuận ròng sau thuế trên tổng tài sản (ROA) của công ty.

Lời giải:

ROA (Return on Assets) được tính bằng công thức:

ROA = (Lợi nhuận ròng sau thuế) / (Tổng tài sản)

Áp dụng giá trị từ bài tập:

ROA = 800.000.000 VND / 5.000.000.000 VND

ROA = 0,16

ROA là 0,16 hoặc 16%.

Bài tập 4: Tính điểm hoàn trả vốn (ROE)

Công ty XYZ có lợi nhuận ròng sau thuế là 1.500.000.000 VND và vốn chủ sở hữu là 10.000.000.000 VND. Hãy tính điểm hoàn trả vốn (ROE) của công ty.

Lời giải:

Cách tính ROE (Return on Equity) như sau:

ROE = (Lợi nhuận ròng sau thuế) / (Vốn chủ sở hữu)

Áp dụng giá trị từ bài tập:

ROE = 1.500.000.000 VND / 10.000.000.000 VND

ROE = 0,15

ROE là 0,15 hoặc 15%.

Bài tập 5: Tính hiệu suất đầu tư

Công ty PQR đầu tư 2.000.000.000 VND vào một dự án và kiếm được lợi nhuận 400.000.000 VND sau thuế sau một năm. Hãy tính hiệu suất đầu tư của dự án theo công thức tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư (ROI).

Lời giải:

ROI (Return on Investment) được tính bằng công thức:

ROI = (Lợi nhuận sau thuế) / (Đầu tư ban đầu)

Áp dụng giá trị từ bài tập:

ROI = 400.000.000 VND / 2.000.000.000 VND

ROI = 0,2

ROI là 0,2 hoặc 20%.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, bài tập kế toán tài chính 1 chương 2 mang lại cho chúng ta nền tảng quan trọng về quy tắc ghi sổ nhật ký. Việc giải bài tập không chỉ giúp nâng cao kỹ năng kế toán mà còn chuẩn bị tốt cho công việc thực tế. Hãy tập trung, kiên nhẫn và cố gắng hoàn thành mỗi bài tập một cách cẩn thận!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000