087.790.7790

Bài tập kế toán quốc tế bằng tiếng Anh

Chào mọi người! Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao Bài tập kế toán quốc tế bằng tiếng Anh lại quan trọng đến vậy? Đúng là tiếng Anh có sức mạnh kết nối khắp thế giới, và nó cũng có vai trò quan trọng trong lĩnh vực kế toán quốc tế. Trong bài viết này, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cùng bạn tìm hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của việc học kế toán quốc tế bằng tiếng Anh, cùng với các lợi ích mà nó mang lại.

International Accounting Exercise

Question:

On January 1, 2023, ABC Company, a US-based company, acquired XYZ Company, a UK-based company. ABC Company paid £10 million for XYZ Company. The exchange rate on January 1, 2023, was £1 = $1.25.

ABC Company will account for the acquisition using the acquisition method.

Required:

  1. Record the acquisition of XYZ Company in the books of ABC Company.
  2. Prepare a consolidated balance sheet for ABC Company and XYZ Company as of January 1, 2023.

Solution:

1. Record the acquisition of XYZ Company in the books of ABC Company

  • Debit: Investment in XYZ Company (£10 million)
  • Credit: Cash (£10 million)

2. Prepare a consolidated balance sheet for ABC Company and XYZ Company as of January 1, 2023

Account Debit Credit
Investment in XYZ Company £10 million
Goodwill £2.5 million
Other assets £20 million
Liabilities £15 million
Equity £25 million

Explanation:

The acquisition of XYZ Company is recorded as an investment in XYZ Company on the balance sheet of ABC Company. The investment is valued at the fair value of XYZ Company, which is £10 million. The exchange rate on January 1, 2023, is £1 = $1.25, so the investment is valued at $12.5 million in the books of ABC Company.

Goodwill is recorded as the excess of the purchase price of XYZ Company over the fair value of its net assets. In this case, the purchase price is £10 million and the fair value of the net assets is £20 million, so goodwill is £2.5 million.

The other assets and liabilities of XYZ Company are added to the corresponding assets and liabilities of ABC Company on the consolidated balance sheet.

The equity of XYZ Company is eliminated on the consolidated balance sheet. The equity of ABC Company is increased by the amount of the investment in XYZ Company, plus the amount of goodwill.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng