087.790.7790

Giải bài tập kế toán ngân sách xã phường chi tiết

Chào mọi người! Bạn có thấy mình đang đối diện với một đống bài tập kế toán ngân sách xã phường chi tiết và bối rối không? Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và hiểu rõ về chủ đề thú vị này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản, giải các bài tập thực tế, và giải đáp các câu hỏi phổ biến về kế toán ngân sách xã phường chi tiết. Bắt đầu thôi!

Bài tập 1: Kế toán ngân sách xã phường chi tiết

Câu hỏi:

Xã X có các khoản thu và chi ngân sách trong tháng 1 năm 2023 như sau:

Thu ngân sách:

 • Thu thường xuyên: 1.000.000.000 đồng
 • Thu đột xuất: 200.000.000 đồng

Chi ngân sách:

 • Chi thường xuyên: 800.000.000 đồng
 • Chi đầu tư: 200.000.000 đồng

Yêu cầu:

 1. Ghi sổ kế toán ngân sách xã phường theo phương pháp chứng từ ghi sổ.
 2. Lập báo cáo thu chi ngân sách xã phường tháng 1 năm 2023.

Giải đáp:

1. Ghi sổ kế toán ngân sách xã phường theo phương pháp chứng từ ghi sổ

 • Thu ngân sách
Ngày Số chứng từ Loại chứng từ Nội dung Số tiền TK ghi nợ TK ghi có
01/01/2023 01/2023/TX Thu ngân sách Thu thường xuyên 1.000.000.000 111 511
15/01/2023 02/2023/TX Thu ngân sách Thu đột xuất 200.000.000 111 511
 • Chi ngân sách
Ngày Số chứng từ Loại chứng từ Nội dung Số tiền TK ghi nợ TK ghi có
05/01/2023 03/2023/CT Chi ngân sách Chi thường xuyên 500.000.000 511 131
10/01/2023 04/2023/CT Chi ngân sách Chi thường xuyên 300.000.000 511 131
20/01/2023 05/2023/CT Chi ngân sách Chi đầu tư 200.000.000 511 211

2. Lập báo cáo thu chi ngân sách xã phường tháng 1 năm 2023

Chỉ tiêu Số tiền
Thu ngân sách 1.200.000.000
Chi ngân sách 800.000.000
Chênh lệch 400.000.000

Kết luận:

Trên đây là cách ghi sổ kế toán ngân sách xã phường theo phương pháp chứng từ ghi sổ và cách lập báo cáo thu chi ngân sách xã phường. Để ghi sổ kế toán ngân sách xã phường chính xác, kế toán cần nắm vững các quy định về kế toán ngân sách nhà nước.

Một số lưu ý khi ghi sổ kế toán ngân sách xã phường:

 • Khi ghi sổ kế toán ngân sách xã phường, kế toán cần chú ý đến các loại chứng từ kế toán sử dụng. Các chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/9/2017 của Bộ Tài chính.
 • Kế toán cần ghi sổ kế toán theo đúng trình tự thời gian phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Kế toán cần ghi sổ kế toán theo đúng định khoản kế toán.
 • Kế toán cần kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ kế toán với số liệu trên báo cáo tài chính.

Bài tập 2: Kế toán ngân sách xã phường

Kho bạc nhà nước tỉnh A trong năm ngân sách X phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

1. Ngày 04/05/X, từ dự toán chính thức năm X, chuyển giao ngân sách tỉnh A cho huyện A1 để thực hiện nhiệm vụ cho tỉnh, số tiền 2 tỷ đồng.

2. Ngày 04/10/X, từ dự toán của năm X+1, ứng trước chuyển giao ngân sách tỉnh A cho huyện A2 để thực hiện nhiệm vụ cho tỉnh, số tiền 700 triệu đồng.

3. Ngày 31/12/X, theo đề nghị của Sở tài chính tỉnh A, chuyển nguồn ngân sách cho ĐVHCSN M từ năm X sang năm X+1, số tiền 80 triệu đồng

4. Ngày 20/01/X+1, từ dự toán chính thức năm X, chuyển giao ngân sách tỉnh A cho huyện A2 để thực hiện nhiệm vụ cho tỉnh, số tiền 500 triệu đồng.

5. Ngày 25/01/X+1, thu hồi một phần kinh phí đã chuyển giao cho huyện A1 ở nghiệp vụ 1, số tiền 200 triệu đồng. Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên.

Hướng dẫn giải:

Dưới đây là các khoản ghi sổ cho các nghiệp vụ kinh tế trong năm ngân sách X của Kho bạc nhà nước tỉnh A:

1. Ngày 04/05/X:
– Nợ: Huyện A1 (112) – 2 tỷ đồng
– Có: Kho bạc tỉnh A (111) – 2 tỷ đồng
– Ghi chú: Chuyển giao ngân sách tỉnh A cho huyện A1 để thực hiện nhiệm vụ cho tỉnh.

2. Ngày 04/10/X:
– Nợ: Huyện A2 (113) – 700 triệu đồng
– Có: Kho bạc tỉnh A (111) – 700 triệu đồng
– Ghi chú: Ứng trước chuyển giao ngân sách tỉnh A cho huyện A2 để thực hiện nhiệm vụ cho tỉnh từ dự toán của năm X+1.

3. Ngày 31/12/X:
– Nợ: ĐVHCSN M (121) – 80 triệu đồng
– Có: Kho bạc tỉnh A (111) – 80 triệu đồng
– Ghi chú: Chuyển nguồn ngân sách từ năm X sang năm X+1 cho ĐVHCSN M theo đề nghị của Sở tài chính tỉnh A.

4. Ngày 20/01/X+1:
– Nợ: Huyện A2 (113) – 500 triệu đồng
– Có: Kho bạc tỉnh A (111) – 500 triệu đồng
– Ghi chú: Chuyển giao ngân sách tỉnh A cho huyện A2 để thực hiện nhiệm vụ cho tỉnh từ dự toán chính thức của năm X.

5. Ngày 25/01/X+1:
– Nợ: Kho bạc tỉnh A (111) – 200 triệu đồng
– Có: Huyện A1 (112) – 200 triệu đồng
– Ghi chú: Thu hồi một phần kinh phí đã chuyển giao cho huyện A1 trong nghiệp vụ 1.

Kế toán ngân sách xã phường chi tiết không chỉ là một chủ đề học thuật. Nó có thể ứng dụng vào cuộc sống thực tế và giúp cải thiện tình hình tài chính của cộng đồng. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để hiểu rõ hơn về cách quản lý ngân sách và làm phong phú kiến thức của bạn. Hãy tận dụng kiến thức này để làm cho xã phường của bạn trở nên tốt đẹp hơn!

Bài tập 3: Ghi sổ và Tính toán Thu Chi Ngân sách Xã

1. Ghi sổ:

a. Ngày 01/01/2023: Nhận nguồn thu ngân sách xã từ thuế đất nông nghiệp: 50,000,000 VND.

b. Ngày 05/01/2023: Chi trả lương cho cán bộ quản lý xã: 20,000,000 VND.

c. Ngày 10/01/2023: Nhận nguồn thu từ phí giấy phép xây dựng: 30,000,000 VND.

d. Ngày 15/01/2023: Chi trả tiền mua vật liệu xây dựng cho dự án xây cầu: 15,000,000 VND.

e. Ngày 20/01/2023: Nhận nguồn thu từ phí sử dụng đất công cộng: 25,000,000 VND.

f. Ngày 25/01/2023: Chi trả chi phí bảo dưỡng đường xá xã: 10,000,000 VND.

2. Tính toán:

 • Tổng thu nhập trong tháng: 50,000,000 + 30,000,000 + 25,000,000 = 105,000,000 VND.
 • Tổng chi phí trong tháng: 20,000,000 + 15,000,000 + 10,000,000 = 45,000,000 VND.
 • Lãi (lỗ) thu được trong tháng: 105,000,000 – 45,000,000 = 60,000,000 VND.

Bài tập 4: Tính toán Tình Hình Tài Chính Xã

1. Tính toán Doanh thu:

a. Tổng thu nhập từ các nguồn thuế (đất nông nghiệp, sử dụng đất công cộng): 50,000,000 + 25,000,000 = 75,000,000 VND.

b. Tổng thu nhập từ các khoản phí (giấy phép xây dựng): 30,000,000 VND.

Tổng doanh thu: 75,000,000 + 30,000,000 = 105,000,000 VND.

2. Tính toán Chi phí:

a. Tổng chi phí lương cho cán bộ quản lý xã: 20,000,000 VND.

b. Tổng chi phí xây cầu và bảo dưỡng đường: 15,000,000 + 10,000,000 = 25,000,000 VND.

Tổng chi phí: 20,000,000 + 25,000,000 = 45,000,000 VND.

3. Lãi (lỗ):

Lãi (lỗ) = Doanh thu – Chi phí = 105,000,000 – 45,000,000 = 60,000,000 VND.

Các con số trên đây chỉ mang tính chất minh họa và có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào thực tế của xã phường.

Nếu bạn còn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ rất vui lòng giúp bạn về Giải bài tập kế toán ngân sách xã phường chi tiết! Chúc bạn may mắn và thành công trong việc tìm hiểu về chủ đề này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng