087.790.7790

Các bài tập kế toán ngân hàng thương mại

Kế toán ngân hàng thương mại là một lĩnh vực kế toán chuyên ngành, có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, số liệu phục vụ cho việc quản lý và điều hành hoạt động của ngân hàng. Vậy Các bài tập kế toán ngân hàng thương mại như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Công thức kế toán ngân hàng thương mại

Các bài tập kế toán ngân hàng thương mại
Các bài tập kế toán ngân hàng thương mại
 • Công thức tính lãi suất:

Lãi suất tiền gửi = (Số tiền gửi * Lãi suất * Thời gian) / 100

Lãi suất cho vay = (Số tiền cho vay * Lãi suất * Thời gian) / 100

Công thức tính tỷ lệ an toàn vốn:

Tỷ lệ an toàn vốn = (Vốn chủ sở hữu * 100) / Tổng tài sản

 • Công thức tính tỷ lệ nợ xấu:

Tỷ lệ nợ xấu = (Tổng nợ xấu * 100) / Tổng dư nợ cho vay

Công thức tính tỷ lệ chi phí hoạt động/doanh thu:

Tỷ lệ chi phí hoạt động/doanh thu = (Tổng chi phí hoạt động * 100) / Tổng doanh thu

Công thức tính tỷ lệ thu nhập hoạt động/chi phí hoạt động:

Tỷ lệ thu nhập hoạt động/chi phí hoạt động = (Tổng thu nhập hoạt động * 100) / Tổng chi phí hoạt động

 • Công thức tính tỷ suất lợi nhuận:

Tỷ suất lợi nhuận = (Lợi nhuận trước thuế * 100) / Tổng tài sản

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu:

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = (Lợi nhuận sau thuế * 100) / Vốn chủ sở hữu

Ngoài ra, còn có một số công thức bài tập kế toán ngân hàng thương mại khác như:

 • Công thức tính tỷ lệ an toàn thanh khoản
 • Công thức tính tỷ lệ khả năng sinh lời
 • Công thức tính tỷ lệ khả năng trả nợ

Để làm tốt bài tập kế toán ngân hàng thương mại, cần nắm vững các công thức trên và biết cách vận dụng vào thực tế. Ngoài ra, cũng cần chú ý đến các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính ngân hàng.

2. Bài tập kế toán ngân hàng thương mại

Bài tập 1:

Công ty TNHH ABC mở tại Ngân hàng TMCP X số tiền 100.000.000 đồng, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 10%/năm.

 • Yêu cầu:

Ghi nhận nghiệp vụ mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm của Công ty TNHH ABC.

Tính lãi tiền gửi tiết kiệm của Công ty TNHH ABC sau 3 tháng.

 • Giải:

Ghi nhận nghiệp vụ mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm của Công ty TNHH ABC:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 128 – Chi phí đi vay

Tính lãi tiền gửi tiết kiệm của Công ty TNHH ABC sau 3 tháng:

Lãi tiền gửi tiết kiệm = Số tiền gửi tiết kiệm * Lãi suất * Thời gian

= 100.000.000 * 0,1 * 3/12

= 25.000.000 đồng

Bài tập 2:

Ngân hàng TMCP X cho khách hàng vay 200.000.000 đồng, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 12%/năm.

 • Yêu cầu:

Ghi nhận nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng TMCP X.

Tính lãi tiền vay của khách hàng sau 6 tháng.

 • Giải:

Ghi nhận nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng TMCP X:

Nợ TK 122 – Cho vay khách hàng

Có TK 111 – Tiền mặt

Tính lãi tiền vay của khách hàng sau 6 tháng:

Lãi tiền vay = Số tiền vay * Lãi suất * Thời gian

= 200.000.000 * 0,12 * 6/12

= 120.000.000 đồng

Bài tập 3:

Ngân hàng TMCP X mua trái phiếu Chính phủ mệnh giá 100.000.000 đồng, lãi suất 10%/năm, kỳ hạn 3 năm.

 • Yêu cầu:

Ghi nhận nghiệp vụ mua trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng TMCP X.

Tính lãi trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng TMCP X sau 3 năm.

 • Giải:

Ghi nhận nghiệp vụ mua trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng TMCP X:

Nợ TK 123 – Chứng khoán kinh doanh

Có TK 111 – Tiền mặt

Tính lãi trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng TMCP X sau 3 năm:

Lãi trái phiếu Chính phủ = Số tiền trái phiếu * Lãi suất * Thời gian

= 100.000.000 * 0,1 * 3

= 30.000.000 đồng

Bài tập 4:

Ngân hàng TMCP X thu phí dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng là 100.000 đồng.

 • Yêu cầu:

Ghi nhận nghiệp vụ thu phí dịch vụ chuyển tiền của Ngân hàng TMCP X.

 • Giải:

Ghi nhận nghiệp vụ thu phí dịch vụ chuyển tiền của Ngân hàng TMCP X:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Bài tập 5:

Ngân hàng TMCP X trả lương cho nhân viên là 1.000.000.000 đồng.

 • Yêu cầu:

Ghi nhận nghiệp vụ trả lương cho nhân viên của Ngân hàng TMCP X.

 • Giải:

Ghi nhận nghiệp vụ trả lương cho nhân viên của Ngân hàng TMCP X:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 111 – Tiền mặt

Trên đây là một số thông tin về Các bài tập kế toán ngân hàng thương mại. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng