0764704929

Bài tập kế toán mua hàng có lời giải

Kế toán mua hàng là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý các nghiệp vụ mua hàng, đảm bảo tính chính xác, hợp lý của chi phí mua hàng, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vậy bài tập về kế toán mua hàng như thế nào ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Phương pháp hạch toán quá trình mua hàng 

Bài tập kế toán mua hàng có lời giải
Bài tập kế toán mua hàng có lời giải

Phương pháp hạch toán quá trình mua hàng là phương pháp hạch toán các nghiệp vụ mua hàng theo đúng quy định của kế toán, nhằm đảm bảo cho các thông tin về mua hàng được phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng quy định.

Các nghiệp vụ mua hàng bao gồm:

 • Lập phiếu đề nghị mua hàng
 • Lập hợp đồng mua bán
 • Lập phiếu nhập kho
 • Lập hóa đơn mua hàng
 • Thanh toán tiền hàng

Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lập phiếu đề nghị mua hàng

Phiếu đề nghị mua hàng là chứng từ kế toán dùng để đề nghị mua hàng. Phiếu đề nghị mua hàng được lập bởi bộ phận sử dụng nguyên vật liệu, hàng hóa, nhằm đề nghị bộ phận mua hàng thực hiện mua hàng.

Bước 2: Lập hợp đồng mua bán

Hợp đồng mua bán là văn bản pháp lý giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp, quy định các điều khoản liên quan đến việc mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa.

Bước 3: Lập phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho là chứng từ kế toán dùng để ghi nhận số lượng, giá trị nguyên vật liệu, hàng hóa nhập kho. Phiếu nhập kho được lập bởi bộ phận kho, nhằm ghi nhận số lượng, giá trị nguyên vật liệu, hàng hóa được nhà cung cấp giao hàng.

Bước 4: Lập hóa đơn mua hàng

Hóa đơn mua hàng là chứng từ kế toán dùng để ghi nhận số lượng, giá trị nguyên vật liệu, hàng hóa mua ngoài. Hóa đơn mua hàng được lập bởi nhà cung cấp, nhằm ghi nhận số lượng, giá trị nguyên vật liệu, hàng hóa bán ra.

Bước 5: Thanh toán tiền hàng

Thanh toán tiền hàng là việc doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp. Phương thức thanh toán tiền hàng có thể được thực hiện bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi.

Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp ghi nhận theo giá gốc

Bước 1: Lập phiếu đề nghị mua hàng

Không có nghiệp vụ kế toán phát sinh

Bước 2: Lập hợp đồng mua bán

Không có nghiệp vụ kế toán phát sinh

Bước 3: Lập phiếu nhập kho

 • Tài khoản sử dụng:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 111 – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

 • Số liệu ghi sổ:

 

Số tiền mua hàng chưa có thuế GTGT

Bước 4: Lập hóa đơn mua hàng

 • Tài khoản sử dụng:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

 • Số liệu ghi sổ:

Số tiền mua hàng đã có thuế GTGT

Bước 5: Thanh toán tiền hàng

 • Tài khoản sử dụng:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 111 – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

 • Số liệu ghi sổ:

Số tiền thanh toán cho nhà cung cấp

2. Mẫu bài tập kế toán quá trình mua hàng

Ví dụ: Có tình hình thu mua vật tư tại một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như sau:

 • Số dư đầu kỳ 1 số tài khoản:

– TK 152: 120.000.000

– TK 153: 10.000.000

– TK 151: 65.000.000

– TK 331 (Công ty K): 60.000.000

 • Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:
 1. Mua vật liệu nhập kho chưa thanh toán cho người bán (Công ty K), trị giá 220.000.000 trong đó đã có thuế GTGT 10%.
 2. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu trên về kho 1.500.000, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt.
 3. Mua vật liệu và công cụ dụng cụ, giá mua chưa thuế GTGT 80.000.000 (trong đó vật liệu 30.000.000, công cụ dụng cụ 50.000.000), thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Cuối tháng hàng chưa về nhập kho.
 4. Hàng mua đang đi đường kỳ trước đến nay đã về nhập kho đầy đủ 65.000.000, trong đó vật liệu 40.000.000, công cụ dụng cụ 25.000.000.
 5. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán 180.000.000

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Lời giải: 

 1. Nợ TK 152: 200.000.000

Nợ TK 1331: 20.000.000

           Có TK 331 (K): 220.000.000

 1. Nợ TK 152: 1.500.000

Nợ 1331: 150.000

           Có TK 111: 1.650.000

 1. Nợ TK 151: 80.000.000

Nợ TK 1331: 8.000.000

           Có TK 112: 88.000.000

 1. Nợ TK 152: 40.000.000

Nợ TK 153: 25.000.000

           Có TK 151: 65.000.000

 1. Nợ TK 331 (K): 180.000.000

           Có TK 112: 180.000.000

Trên đây là một số thông tin về Bài tập kế toán mua hàng có lời giải.  Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929