087.790.7790

Bài tập kế toán mua hàng có lời giải chi tiết

Chào mọi người yêu thương kế toán! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ viết về Bài tập kế toán mua hàng có lời giải chi tiết. Hãy cùng nhau khám phá và nắm bắt những kiến thức quan trọng về kế toán mua hàng trong thế giới kế toán đầy hấp dẫn này.

Bài tập 1

Công ty H là Công ty thương mại (mua đi bán lại) tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thương xuyên,
Trong tháng 3, phòng kế toán có tình hình về mua hàng như sau:
1. Ngày 10/4 nhập kho đủ lô hàng chưa thanh toán cho công ty X theo hóa đơn GTGT gồm 500 đơn vị hàng A, giá chưa thuế 20.000 đ/đơn vị, thuế GTGT 10% (giá này đã tính trừ chiết khấu thương mại 500 đ/đơn vị).
2. Ngày 15/4 chi tiền mặt thanh toán theo hóa đơn bán hàng gồm 500 đơn vị hàng B, đơn giá 20.000 đ/đơn vị. Biên bản kiểm nghiệm cho biết: nhập kho 495 đơn vị hàng B, trong đó có 15 đơn vị hàng B không đúng quy cách – công ty đã để nghị chủ hàng giảm giá 10% giá hóa đơn nhưng bên bán chưa giảm giá; còn lại 5 đơn vị thiếu so với hóa đơn – công ty bắt áp tải hàng bồi thường 50%, số còn lại tính vào giá vốn hàng bán. Đây là hóa đơn bán hàng, không có dòng thuế GTGT
3. Ngày 20/4 chuyển TGNH ACB thanh toán tiền hàng mua chịu ngày 10/3. Theo Hợp đồng thỏa thuận công ty M được hưởng chiết khấu thanh toán là 1% giá thanh toán. Đã nhận được giấy báo nợ của NH.
4. Ngày 25/4 chi tiền gửi ngân hàng HSBC mua 100 đơn vị hàng C có đơn giá chưa thuế 10.000đ/đơn vị, thuế GTGT 10%

Yêu cầu:

Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên

Cho biết bộ chứng từ của từng nghiệp vụ và ghi sổ sách các tài khoản liên quan

Lời giải:

Ngày 10/4:

Nhập kho đủ lô hàng chưa thanh toán cho công ty X theo hóa đơn GTGT gồm 500 đơn vị hàng A, giá chưa thuế 20.000 đ/đơn vị, thuế GTGT 10% (giá này đã tính trừ chiết khấu thương mại 500 đ/đơn vị).

Định khoản:

 • Nợ Hàng tồn kho (TK133) 10,000,000 (500 đơn vị x 20,000 đ)
 • Nợ Tiền mua hàng chưa thanh toán (TK331) 10,000,000
 • Có Nợ phải trả người bán (TK331) 1,000,000
 • Có Thuế GTGT đã khấu trừ (TK333) 1,000,000

Bộ chứng từ:

 • Hóa đơn GTGT
 • Phiếu nhập kho
 • Ghi sổ sách

Kế toán ghi vào sổ Nhập kho (sổ chi tiết hàng tồn kho) và sổ Nhật ký chung.

2. Ngày 15/4:

Chi tiền mặt thanh toán theo hóa đơn bán hàng gồm 500 đơn vị hàng B, đơn giá 20.000 đ/đơn vị. Biên bản kiểm nghiệm cho biết: nhập kho 495 đơn vị hàng B, trong đó có 15 đơn vị hàng B không đúng quy cách – công ty đã để nghị chủ hàng giảm giá 10% giá hóa đơn nhưng bên bán chưa giảm giá; còn lại 5 đơn vị thiếu so với hóa đơn – công ty bắt áp tải hàng bồi thường 50%, số còn lại tính vào giá vốn hàng bán.

Định khoản

 • Nợ Nợ phải trả người bán (TK331) 10,000,000 (500 đơn vị x 20,000 đ)
 • Nợ Giảm giá hàng bán chưa nhận (TK642) 500,000 (15 đơn vị x 20,000 đ x 10%)
 • Nợ Hàng tồn kho (TK133) 250,000 (5 đơn vị x 20,000 đ x 50%)
 • Có Tiền mặt (TK112) 9,750,000 (10,000,000 – 250,000)

Bộ chứng từ:

 • Biên bản kiểm nghiệm
 • Phiếu chi
 • Ghi sổ sách

Kế toán ghi vào sổ Chi tiết hàng tồn kho, sổ Nhật ký chung, và sổ Công nợ phải trả.

3. Ngày 20/4:

Chuyển TGNH ACB thanh toán tiền hàng mua chịu ngày 10/3. Theo Hợp đồng thỏa thuận công ty M được hưởng chiết khấu thanh toán là 1% giá thanh toán. Đã nhận được giấy báo nợ của NH.

Định khoản:

 • Nợ Nợ phải trả ngân hàng (TK333) 9,900,000 (10,000,000 – 1%)
 • Nợ Chiết khấu nhận được (TK632) 100,000 (10,000,000 x 1%)

Bộ chứng từ:

 • Giấy báo nợ NH
 • Phiếu chi
 • Ghi sổ sách

Kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung và sổ Công nợ phải trả.

4. Ngày 25/4:

Chi tiền gửi ngân hàng HSBC mua 100 đơn vị hàng C có đơn giá chưa thuế 10.000 đ/đơn vị, thuế GTGT 10%.

Định khoản:

 • Nợ Tiền mua hàng chưa thanh toán (TK331) 1,000,000 (100 đơn vị x 10,000 đ)
 • Có Tiền gửi ngân hàng (TK112) 1,100,000 (1,000,000 + 10% GTGT)

Bộ chứng từ:

 • Phiếu chi
 • Ghi sổ sách

Kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung và sổ Công nợ phải trả.

Bài tập 2

Công ty TNHH ABC mua hàng của Công ty TNHH XYZ với tổng giá trị hàng hóa là 100.000.000 đồng, trong đó:

 • Giá mua hàng: 90.000.000 đồng
 • Thuế GTGT 10%: 10.000.000 đồng

Công ty TNHH ABC thanh toán bằng tiền mặt.

Yêu cầu

 • Ghi sổ kế toán theo chế độ kế toán Việt Nam.
 • Tính thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Giải

Sổ nhật ký chung

Ngày Số hiệu Loại nghiệp vụ Nội dung Tài khoản Nợ
20/07/2023 1 Mua hàng Mua hàng của Công ty TNHH XYZ, giá trị hàng hóa: 90.000.000 đồng, thuế GTGT 10%: 10.000.000 đồng 152 100.000.000
20/07/2023 2 Thuế GTGT phải nộp Thuế GTGT phải nộp cho số hàng mua của Công ty TNHH XYZ 33312 10.000.000
20/07/2023 3 Tiền mặt Thanh toán tiền mua hàng cho Công ty TNHH XYZ 111 100.000.000

Sổ cái

Tài khoản Số hiệu Diễn giải Nợ
152 Hàng mua Mua hàng của Công ty TNHH XYZ 100.000.000
33312 Thuế GTGT phải nộp Thuế GTGT phải nộp cho số hàng mua của Công ty TNHH XYZ 10.000.000
111 Tiền mặt Thanh toán tiền mua hàng cho Công ty TNHH XYZ 100.000.000

Kết quả

 • Doanh nghiệp phải nộp thuế giá trị gia tăng cho số hàng mua của Công ty TNHH XYZ là 10.000.000 đồng.
 • Số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp được ghi nhận trên tài khoản 33312.
 • Số tiền mua hàng được ghi nhận trên tài khoản 152.
 • Số tiền thanh toán tiền mua hàng được ghi nhận trên tài khoản 111.

Bài tập 3

Công ty TNHH ABC có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10/07/2023, Công ty ABC mua 100 chiếc máy tính xách tay từ Công ty Cổ phần XYZ với giá bán chưa thuế 10.000.000 đồng/chiếc, tổng giá trị hàng hóa là 1.000.000.000 đồng. Thuế GTGT 10%.

Công ty ABC đã thanh toán cho Công ty Cổ phần XYZ bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng.

Yêu cầu:

 1. Ghi nhận nghiệp vụ mua hàng vào sổ sách kế toán của Công ty ABC.
 2. Tính giá vốn hàng bán của 100 chiếc máy tính xách tay.

Giải:

 1. Ghi nhận nghiệp vụ mua hàng vào sổ sách kế toán của Công ty ABC
 • Ghi nhận hàng hóa mua vào:

Nợ TK 156 – Hàng hóa (1.000.000.000 + 100.000.000)

Có TK 331 – Phải trả người bán (1.100.000.000)

 • Ghi nhận thuế GTGT:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (100.000.000)

Có TK 331 – Phải trả người bán (100.000.000)

 1. Tính giá vốn hàng bán của 100 chiếc máy tính xách tay

Giá vốn hàng bán của 100 chiếc máy tính xách tay là:

1.000.000.000 / 100 = 10.000.000 đồng

Kết luận:

Qua bài tập trên, chúng ta đã biết cách ghi nhận nghiệp vụ mua hàng vào sổ sách kế toán và tính giá vốn hàng bán.

Bài tập 4

Công ty TNHH MTV ABC mua hàng hóa của Công ty TNHH MTV XYZ theo hóa đơn GTGT số 0001234567 ngày 20/10/2023 với nội dung như sau:

 • Số lượng: 100 chiếc
 • Đơn giá chưa thuế: 1.000.000 đồng/chiếc
 • Thuế GTGT: 10%

Giá trị hàng hóa chưa thuế là: 1.000.000 đồng/chiếc * 100 chiếc = 100.000.000 đồng

Thuế GTGT: 100.000.000 đồng * 10% = 10.000.000 đồng

Tổng giá trị hàng hóa: 100.000.000 đồng + 10.000.000 đồng = 110.000.000 đồng

Công ty TNHH MTV ABC chưa thanh toán cho Công ty TNHH MTV XYZ.

Yêu cầu

Lập định khoản kế toán cho nghiệp vụ mua hàng hóa trên.

Lời giải

Nợ Ghi chú
1561 100.000.000 Hàng hóa mua chưa trả tiền
33311 10.000.000 Thuế GTGT hàng hóa mua chưa trả tiền
1331 110.000.000 Chi phí mua hàng

Giải thích

 • Nợ TK 1561: Hàng hóa mua chưa trả tiền là giá trị hàng hóa chưa thanh toán cho người bán.
 • Nợ TK 33311: Thuế GTGT hàng hóa mua chưa trả tiền là thuế GTGT phải nộp cho Nhà nước đối với hàng hóa chưa thanh toán cho người bán.
 • Có TK 1331: Chi phí mua hàng là tổng giá trị hàng hóa mua chưa thanh toán cho người bán.

Bài tập 5

Công ty TNHH Thương mại ABC

Địa chỉ: Số 123, đường ABC, phường XYZ, quận DEF, thành phố HÀ NỘI

MST: 0101234567

Ngày 20/10/2023

Sự việc: Công ty ABC mua hàng hóa của Công ty XYZ theo hóa đơn GTGT số 0001234567 ngày 20/10/2023 với nội dung như sau:

 • Số lượng: 100 chiếc
 • Đơn giá chưa thuế: 10.000 đồng/chiếc
 • Thuế GTGT: 10%
 • Tổng giá trị hàng hóa: 10.000.000 đồng

Yêu cầu:

 • Định khoản nghiệp vụ mua hàng
 • Ghi sổ kế toán

Giải:

Định khoản nghiệp vụ mua hàng:

Nợ TK 153 – Hàng hóa mua trả chậm, trả góp (10.000.000 + 1.000.000)

Có TK 331 – Phải trả người bán (11.000.000)

Ghi sổ kế toán:

Sổ cái:

Ngày Nợ
20/10/2023 11.000.000 10.000.000
153 10.000.000
331 11.000.000

Sổ chi tiết hàng hóa:

Ngày Số lượng Đơn giá Thành tiền
20/10/2023 100 10.000 1.000.000

Lưu ý:

 • Trường hợp Công ty ABC thanh toán ngay cho Công ty XYZ thì kế toán sẽ ghi sổ như sau:

Nợ TK 153 – Hàng hóa mua trả chậm, trả góp (10.000.000)

Có TK 111 – Tiền mặt (10.000.000)

 • Trường hợp Công ty ABC thanh toán cho Công ty XYZ theo kỳ hạn thì kế toán sẽ ghi sổ như sau:

Nợ TK 331 – Phải trả người bán (10.000.000)

Có TK 111 – Tiền mặt (10.000.000)

Kết luận:

Bài tập này giúp học viên thực hành định khoản và ghi sổ kế toán nghiệp vụ mua hàng. Học viên cần nắm vững các nguyên tắc kế toán để định khoản chính xác và ghi sổ đúng quy định.

Bài tập 6

Công ty TNHH Thương mại ABC

Tình huống

Công ty TNHH Thương mại ABC là công ty thương mại chuyên kinh doanh mặt hàng điện thoại di động. Ngày 20/10/2023, Công ty ABC mua hàng hóa của Công ty TNHH Sản xuất Điện thoại XYZ theo các thông tin sau:

 • Số lượng: 100 chiếc điện thoại di động
 • Giá chưa thuế: 10.000.000 đồng/chiếc
 • Thuế GTGT: 10%
 • Tổng giá trị hàng hóa: 11.000.000 đồng/chiếc x 100 chiếc = 1.100.000.000 đồng
 • Chi phí vận chuyển: 100.000 đồng

Công ty ABC thanh toán tiền hàng cho Công ty TNHH Sản xuất Điện thoại XYZ bằng tiền mặt.

Yêu cầu

 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 2. Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lời giải

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 • Ngày 20/10/2023

  • Nợ TK 156 – Hàng hóa: 1.110.000.000 đồng
  • Có TK 331 – Phải trả người bán: 1.110.000.000 đồng (Tổng giá trị hàng hóa + Chi phí vận chuyển)
 • Ngày 20/10/2023

  • Nợ TK 111 – Tiền mặt: 1.110.000.000 đồng
  • Có TK 331 – Phải trả người bán: 1.110.000.000 đồng

2. Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Sổ nhật ký chung

Ngày, tháng, năm Số hiệu Nội dung Số tiền Nợ
20/10/2023 1 Mua hàng hóa, chưa thanh toán 1.110.000.000 156 331
20/10/2023 2 Thanh toán tiền hàng hóa 1.110.000.000 111 331

Sổ cái

Tài khoản Số tiền Nợ
156 – Hàng hóa 1.110.000.000 2
331 – Phải trả người bán 1.110.000.000 2 1, 2
111 – Tiền mặt 1.110.000.000 2

Kết luận

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng ta đã được tìm hiểu về cách định khoản và ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong mua hàng. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong mua hàng thường bao gồm: mua hàng hóa, nhận hàng hóa, thanh toán tiền hàng, trả tiền hàng,…

Để định khoản và ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong mua hàng chính xác, kế toán cần nắm vững các nguyên tắc kế toán và các quy định của pháp luật về thuế.

Bài tập kế toán mua hàng có lời giải chi tiết đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng kế toán của chúng ta. Qua các ví dụ và lời giải chi tiết, chúng ta đã cùng nhau nắm bắt các khái niệm và quy trình kế toán mua hàng. Hãy tiếp tục rèn luyện và ứng dụng kiến thức này để trở thành những chuyên viên kế toán xuất sắc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng