087.790.7790

Bài tập kế toán kho bạc nhà nước – Kế toán Ngân sách

Chắc hẳn bạn đã nghe nói về kế toán ngân sách và bài tập kế toán kho bạc nhà nước. Đây là một phần quan trọng trong việc quản lý tài chính của nhà nước, và nó đòi hỏi kiến thức và sự hiểu biết sâu rộng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá thế giới thú vị của kế toán ngân sách và cách làm bài tập kế toán trong lĩnh vực này. Cùng bắt đầu hành trình hiểu rõ và thành thạo kế toán ngân sách!

Bài tập 1

Kho bạc Nhà nước tỉnh A nhận ủy nhiệm thu của Chi cục Thuế tỉnh A số tiền 100.000.000 đồng vào ngày 01/07/2023. Chi cục Thuế tỉnh A sử dụng tiền thu được để thanh toán cho đơn vị nhận nợ số tiền 80.000.000 đồng vào ngày 05/07/2023.

Yêu cầu:

 • Ghi sổ kế toán kho bạc nhà nước tỉnh A theo phương pháp chứng từ ghi sổ.
 • Lập báo cáo thu chi ngân sách tỉnh A tháng 7 năm 2023.

Giải đáp:

1. Ghi sổ kế toán kho bạc nhà nước tỉnh A theo phương pháp chứng từ ghi sổ

 • Thu ngân sách
Ngày Số chứng từ Loại chứng từ Nội dung Số tiền TK ghi nợ TK ghi có
01/07/2023 01/2023/TX Ủy nhiệm thu Thu thuế 100.000.000 111 511
 • Chi ngân sách
Ngày Số chứng từ Loại chứng từ Nội dung Số tiền TK ghi nợ TK ghi có
05/07/2023 02/2023/CT Thanh toán nợ Thanh toán cho đơn vị nhận nợ 80.000.000 511 131

2. Lập báo cáo thu chi ngân sách tỉnh A tháng 7 năm 2023

Chỉ tiêu Số tiền
Thu ngân sách 100.000.000
Chi ngân sách 80.000.000
Chênh lệch 20.000.000

Kết luận:

Trên đây là cách ghi sổ kế toán kho bạc nhà nước tỉnh A theo phương pháp chứng từ ghi sổ và cách lập báo cáo thu chi ngân sách tỉnh A. Để ghi sổ kế toán kho bạc nhà nước tỉnh A chính xác, kế toán cần nắm vững các quy định về kế toán kho bạc nhà nước.

Một số lưu ý khi ghi sổ kế toán kho bạc nhà nước tỉnh A:

 • Khi ghi sổ kế toán kho bạc nhà nước tỉnh A, kế toán cần chú ý đến các loại chứng từ kế toán sử dụng. Các chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán kho bạc nhà nước được quy định tại Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/3/2017 của Bộ Tài chính.
 • Kế toán cần ghi sổ kế toán theo đúng trình tự thời gian phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Kế toán cần ghi sổ kế toán theo đúng định khoản kế toán.
 • Kế toán cần kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ kế toán với số liệu trên báo cáo tài chính.

Các lưu ý thêm cho bài tập kế toán kho bạc nhà nước:

 • Đối với các khoản thu ngân sách, kế toán cần xác định đúng nguồn thu và phân loại thu theo quy định.
 • Đối với các khoản chi ngân sách, kế toán cần xác định đúng mục chi và phân loại chi theo quy định.
 • Khi thực hiện nghiệp vụ thu ngân sách, kế toán cần lưu ý đến các khoản thu tạm ứng, thu hoàn ứng, thu hồi nợ,…
 • Khi thực hiện nghiệp vụ chi ngân sách, kế toán cần lưu ý đến các khoản chi tạm ứng, chi hoàn ứng, chi thanh toán nợ,…

Bài tập 2:

Tính toán Ngân sách thu Hãy tính toán tổng thu ngân sách nhà nước trong một quý hoặc một năm dựa trên các nguồn thu như thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thu khác.

Hướng dẫn giải: 

 • Bước 1: Liệt kê các nguồn thu như thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thu phí và các khoản thu khác.
 • Bước 2: Tính toán số tiền thu từ mỗi nguồn thu bằng cách cộng tất cả các khoản thu lại với nhau.

Bài tập 3

Tính toán Ngân sách chi Tạo một danh sách các khoản chi tiêu của ngân sách nhà nước trong cùng một khoảng thời gian như bài tập trước. Sau đó, tính toán tổng chi bằng cách cộng tất cả các khoản chi tiêu lại với nhau.

Hướng dẫn giải: 

 • Bước 1: Tạo danh sách các khoản chi tiêu của ngân sách nhà nước như lương công chức, chi tiêu hạ tầng, chi tiêu xã hội, và các khoản chi khác.
 • Bước 2: Tính toán tổng số tiền chi bằng cách cộng tất cả các khoản chi lại với nhau.

Bài tập 4

Xây dựng bảng cân đối ngân sách Sử dụng kết quả từ bài tập 1 và bài tập 2, hãy xây dựng một bảng cân đối ngân sách nhà nước bao gồm tổng thu và tổng chi. So sánh hai con số này để biết có sự thặng dư hoặc thâm hụt trong ngân sách.

Hướng dẫn giải: 

 • Bước 1: Tính toán tổng thu từ bài tập 1 và tổng chi từ bài tập 2.
 • Bước 2: So sánh tổng thu và tổng chi. Nếu tổng thu lớn hơn tổng chi, ngân sách có sự thặng dư; nếu tổng chi lớn hơn tổng thu, ngân sách có sự thâm hụt.

Bài tập 5

Phân tích biểu đồ cân đối ngân sách Hãy tạo một biểu đồ hoặc đồ thị để minh họa sự phân bố của thu và chi trong ngân sách nhà nước. Sử dụng biểu đồ này để phân tích và hiểu rõ cơ cấu nguồn thu và khoản chi tiêu quan trọng.

Hướng dẫn giải: 

 • Sử dụng dữ liệu từ bảng cân đối ngân sách để tạo biểu đồ cột hoặc biểu đồ tròn. Biểu đồ này sẽ minh họa sự phân bố của thu và chi trong ngân sách.
 • Dùng biểu đồ để nhận biết các khoản thu quan trọng nhất và các khoản chi quan trọng nhất.

Bài tập 6

Dự đoán ngân sách tương lai Dựa trên dữ liệu lịch sử và xu hướng kinh tế, hãy cố gắng dự đoán tổng thu và tổng chi của ngân sách trong tương lai (ví dụ: trong 5 năm tiếp theo). Sử dụng các mô hình hoặc phương pháp phân tích để làm điều này.

Hướng dẫn giải: 

 • Sử dụng dữ liệu lịch sử và xu hướng kinh tế để dự đoán tổng thu và tổng chi trong tương lai.
 • Có thể sử dụng các mô hình dự đoán hoặc phương pháp thống kê để làm điều này. Thực hiện các tính toán và so sánh kết quả với các số liệu thực tế sau một khoảng thời gian cụ thể để đánh giá độ chính xác của dự đoán.

Bài 7: Tính toán Kế toán Kho bạc Nhà nước

Trong kế toán kho bạc nhà nước, việc tính toán là một phần quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính của quốc gia. Dưới đây là một bài tập thực hành với ví dụ cụ thể:

Giả sử bạn là kế toán trưởng của một cơ quan trong hệ thống kho bạc nhà nước. Hãy tính toán các khoản thu và chi trong một tháng, và sau đó làm bảng cân đối ngân sách. Các thông tin cụ thể như sau:

 • Thu nhập:
  1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 50 tỷ đồng
  2. Thuế thu nhập cá nhân: 20 tỷ đồng
  3. Thuế giá trị gia tăng (VAT): 30 tỷ đồng
 • Chi tiêu:
  1. Lương và phụ cấp cho cán bộ, công chức: 40 tỷ đồng
  2. Xây dựng cơ sở hạ tầng: 25 tỷ đồng
  3. Chi trả nợ cũ: 15 tỷ đồng

Hãy tính toán tổng thu nhập, tổng chi tiêu và lập bảng cân đối ngân sách.

Hướng dẫn giải:

Thu nhập:

 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 50 tỷ đồng
 2. Thuế thu nhập cá nhân: 20 tỷ đồng
 3. Thuế giá trị gia tăng (VAT): 30 tỷ đồng

Chi tiêu:

 1. Lương và phụ cấp cho cán bộ, công chức: 40 tỷ đồng
 2. Xây dựng cơ sở hạ tầng: 25 tỷ đồng
 3. Chi trả nợ cũ: 15 tỷ đồng

Tính toán:

 • Tổng thu nhập: 50 tỷ + 20 tỷ + 30 tỷ = 100 tỷ đồng
 • Tổng chi tiêu: 40 tỷ + 25 tỷ + 15 tỷ = 80 tỷ đồng

Bảng cân đối ngân sách:

Thu nhập: 100 tỷ đồng

Chi tiêu: 80 tỷ đồng

Chênh lệch: 20 tỷ đồng

Bằng cách này, ta có thể kiểm soát và theo dõi sự thu chi của kho bạc nhà nước, đồng thời đảm bảo sự cân đối giữa thu và chi.

Bài 8: Tính toán Kế toán Ngân sách có tính toán dài

Kế toán ngân sách là một phần quan trọng của quản lý tài chính trong các tổ chức và doanh nghiệp. Dưới đây là một bài tập thực hành với tính toán chi tiết:

Giả sử bạn là kế toán trưởng của một doanh nghiệp và đang chuẩn bị báo cáo ngân sách cho quý 1 năm tài chính mới. Hãy thực hiện các bước sau:

 1. Dự báo doanh thu:
  • Bán hàng: 100 tỷ đồng
  • Dịch vụ: 30 tỷ đồng
 2. Dự báo chi phí:
  • Lương và phụ cấp nhân sự: 40 tỷ đồng
  • Quảng cáo và tiếp thị: 15 tỷ đồng
  • Chi phí hợp đồng với đối tác: 20 tỷ đồng
 3. Dự báo lợi nhuận:
  • Tính toán lợi nhuận bằng cách trừ chi phí từ doanh thu.
 4. Phân tích hiệu suất:
  • So sánh lợi nhuận với các mục tiêu đã đặt ra.
  • Đưa ra nhận xét về sự hiệu quả của chiến lược kinh doanh.

Hướng dẫn giải:

Dự báo doanh thu:

 • Bán hàng: 100 tỷ đồng
 • Dịch vụ: 30 tỷ đồng

Dự báo chi phí:

 • Lương và phụ cấp nhân sự: 40 tỷ đồng
 • Quảng cáo và tiếp thị: 15 tỷ đồng
 • Chi phí hợp đồng với đối tác: 20 tỷ đồng

Dự báo lợi nhuận:

 • Lợi nhuận = (Doanh thu Bán hàng + Doanh thu Dịch vụ) – (Chi phí Lương + Chi phí Quảng cáo + Chi phí Hợp đồng) = (100 tỷ + 30 tỷ) – (40 tỷ + 15 tỷ + 20 tỷ) = 75 tỷ đồng

Báo cáo ngân sách chi tiết:

Doanh thu:
– Bán hàng: 100 tỷ đồng
– Dịch vụ: 30 tỷ đồng
—————————
Tổng doanh thu: 130 tỷ đồng

Chi phí:
– Lương và phụ cấp: 40 tỷ đồng
– Quảng cáo và tiếp thị: 15 tỷ đồng
– Hợp đồng với đối tác: 20 tỷ đồng
—————————
Tổng chi phí: 75 tỷ đồng

Lợi nhuận: 130 tỷ – 75 tỷ = 55 tỷ đồng

Phân tích hiệu suất:

 • Lợi nhuận đạt được là 55 tỷ đồng, vượt qua mục tiêu đặt ra.
 • Chiến lược kinh doanh hiệu quả và có thể cần xem xét mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Làm bài tập kế toán kho bạc nhà nước là một phần quan trọng của việc nắm vững kế toán ngân sách. Để làm bài tập thành công, bạn cần hiểu rõ nguyên tắc kế toán, sử dụng tài liệu tham khảo, hợp tác với đồng nghiệp, thực hiện các bài tập thực tế, và tự kiểm tra kết quả. Hãy đặt mục tiêu trở thành một chuyên gia kế toán ngân sách và không ngừng học hỏi để đạt được nó. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC chúc bạn thành công trong hành trình này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng