Bài tập kế toán giá thành có lời giải

Kế toán giá thành là một khía cạnh quan trọng trong việc quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Nó giúp bạn xác định chi phí sản xuất, lợi nhuận, và đưa ra các quyết định quan trọng về giá sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên, đôi khi, việc hiểu và thực hành kế toán giá thành có thể gặp khó khăn. Đó là lý do tại sao viết về Bài Tập Kế Toán Giá Thành Có Lời Giải rất quan trọng. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ hướng dẫn bạn qua một loạt các bài tập kế toán giá thành, cung cấp lời giải chi tiết, để giúp bạn phát triển kỹ năng và hiểu sâu hơn về quản lý chi phí doanh nghiệp.

Bài tập kế toán giá thành có lời giải
Bài tập kế toán giá thành có lời giải

Bài tập kế toán giá thành

Đề bài:

Công ty cổ phần ABC sản xuất 1 loại sản phẩm X, tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp. Trong kỳ kế toán tháng 1/2023, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

 • Ngày 01/01/2023: Khởi lập doanh nghiệp, mở tài khoản tiền gửi ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) số tiền 100.000.000 đồng.
 • Ngày 02/01/2023: Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa có thuế GTGT 10% là 300.000.000 đồng. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao gồm thuế GTGT 10% là 5.500.000 đồng.
 • Ngày 03/01/2023: Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm, giá trị nguyên vật liệu xuất kho là 250.000.000 đồng.
 • Ngày 04/01/2023: Sản xuất xong 100 sản phẩm, giá thành sản xuất mỗi sản phẩm là 2.500.000 đồng.
 • Ngày 05/01/2023: Bán 50 sản phẩm cho khách hàng, giá bán mỗi sản phẩm là 3.000.000 đồng, chưa thu tiền.
 • Ngày 06/01/2023: Nhận tiền bán hàng của khách hàng, số tiền thu được là 1.500.000.000 đồng.

Yêu cầu:

 • Tính giá thành sản phẩm X theo phương pháp trực tiếp.

Lời giải:

Theo phương pháp trực tiếp, chi phí sản xuất sản phẩm được tập hợp theo từng loại chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất sản phẩm được xác định bằng tổng chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

Chi phí trực tiếp:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 250.000.000 đồng
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 60.000.000 đồng

Tổng chi phí trực tiếp:

250.000.000 + 60.000.000 = 310.000.000

Chi phí sản xuất chung:

 • Chi phí tiền lương nhân viên quản lý phân xưởng: 16.000.000 đồng
 • Chi phí khấu hao TSCĐ: 20.000.000 đồng
 • Chi phí bảo hiểm, bảo hành sản phẩm: 14.000.000 đồng
 • Chi phí dụng cụ, vật liệu sản xuất: 2.000.000 đồng

Tổng chi phí sản xuất chung:

16.000.000 + 20.000.000 + 14.000.000 + 2.000.000 = 52.000.000

Giá thành sản phẩm X:

310.000.000 + 52.000.000 = 362.000.000

Như vậy, giá thành sản xuất của 1 sản phẩm X là 3.620.000 đồng (362.000.000 / 100).

Kết luận:

Giá thành sản phẩm X theo phương pháp trực tiếp là 3.620.000 đồng.

Bài Tập Kế Toán Giá Thành Có Lời Giải là một công cụ hữu ích để bạn nắm vững quy trình kế toán giá thành, phát triển khả năng quản lý chi phí, và đưa ra quyết định thông minh về việc quản lý chi phí trong doanh nghiệp. Bằng việc thực hành và tìm hiểu từ lời giải, bạn sẽ trang bộ cho mình kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực kế toán giá thành. Hãy bắt đầu làm các bài tập này ngay để bí quyết hiểu sâu hơn về chi phí doanh nghiệp và đạt được sự nghiệp tài chính mà bạn mơ ước!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000