Những mẫu bài tập kế toán du lịch có lời giải hay nhất

Du lịch không chỉ là sự thư giãn, mà còn là một ngành kinh tế lớn trên toàn cầu. Khi bạn làm kế toán trong lĩnh vực này, việc hiểu và áp dụng kiến thức kế toán là một phần quan trọng để đảm bảo cân đối tài chính và quản lý hiệu quả. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những mẫu bài tập kế toán du lịch có lời giải xuất sắc nhất để giúp bạn làm quen và nắm vững kỹ năng kế toán trong ngành du lịch!

1. Bài tập kế toán dịch vụ du lịch tính Thuế GTGT

Công ty ABC chuyên cung cấp dịch vụ du lịch cho khách hàng. Họ đã thực hiện một chuyến du lịch cho một nhóm khách hàng và tính tổng cộng 80.000.000 VND (tám mươi triệu đồng) cho dịch vụ này. Bạn cần tính toán thuế GTGT dựa trên tỷ lệ 10% cho tổng số tiền này.

Hãy tính toán:

 1. Số tiền thuế GTGT phải nộp cho cơ quan thuế.
 2. Tổng cộng tiền mà công ty ABC phải thu từ khách hàng sau khi tính thuế GTGT.

Lời giải:

 1. Số tiền thuế GTGT phải nộp:
  • Tổng số tiền dịch vụ: 80.000.000 VND
  • Tỷ lệ thuế GTGT: 10%
  • Số tiền thuế GTGT = Tổng số tiền dịch vụ x Tỷ lệ thuế GTGT
  • Số tiền thuế GTGT = 80.000.000 VND x 10% = 8.000.000 VND
 2. Tổng cộng tiền mà công ty ABC phải thu từ khách hàng sau khi tính thuế GTGT:
  • Số tiền dịch vụ ban đầu: 80.000.000 VND
  • Số tiền thuế GTGT: 8.000.000 VND
  • Tổng tiền phải thu = Số tiền dịch vụ + Số tiền thuế GTGT
  • Tổng tiền phải thu = 80.000.000 VND + 8.000.000 VND = 88.000.000 VND

Vậy, công ty ABC phải nộp 8.000.000 VND tiền thuế GTGT cho cơ quan thuế và thu được tổng cộng 88.000.000 VND từ khách hàng sau khi tính thuế GTGT.

2. Bài tập kế toán dịch vụ du lịch phản ánh doanh thu

Công ty Du Lịch XYZ hoạt động trong lĩnh vực tổ chức các tour du lịch. Hãy thực hiện các giao dịch và tính toán doanh thu trong năm 2023.

Dưới đây là các giao dịch trong năm 2023:

 1. Ngày 10/03/2023: Công ty đã bán tour du lịch đến Đà Nẵng cho một nhóm khách hàng với tổng giá trị là 20.000.000 VNĐ. Khách hàng đồng ý thanh toán sau tour.
 2. Ngày 20/05/2023: Một nhóm khách hàng đã tham gia tour đến Hạ Long với tổng giá trị là 15.000.000 VNĐ và đã thanh toán ngay lập tức.
 3. Ngày 30/09/2023: Một tour khác đã diễn ra đến Sapa với tổng giá trị là 25.000.000 VNĐ, và khách hàng đã thanh toán 50% trước và cam kết thanh toán 50% còn lại sau khi tour kết thúc vào tháng 10.

Yêu cầu:

a) Tạo sổ cái cho việc ghi nhật ký doanh thu từ các tour du lịch.

b) Ghi nhật ký cho các giao dịch và tính toán doanh thu từ tour du lịch trong năm 2023.

c) Tính tổng doanh thu từ tour du lịch trong năm 2023.

Lời giải:

a) Tạo sổ cái cho việc ghi nhật ký doanh thu từ các tour du lịch:

 • Sổ cái doanh thu tour du lịch cho năm 2023:
  Ngày Nội dung giao dịch Doanh Thu (Nợ) Khách Hàng (Có) Số dư Cuối Kỳ (Nợ)
  10/03/2023 Bán tour Đà Nẵng 20.000.000 VNĐ 20.000.000 VNĐ
  20/05/2023 Bán tour Hạ Long 15.000.000 VNĐ 35.000.000 VNĐ
  30/09/2023 Bán tour Sapa 12.500.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ

b) Ghi nhật ký cho các giao dịch và tính toán doanh thu từ tour du lịch trong năm 2023:

 • 10/03/2023: Bán tour Đà Nẵng:Ghi nợ 20.000.000 VNĐ vào tài khoản Doanh Thu và ghi có 20.000.000 VNĐ vào tài khoản Khách Hàng.
  Tài khoản Ghi Nợ (VNĐ) Ghi Có (VNĐ)
  Doanh Thu 20.000.000
  Khách Hàng 20.000.000
 • 20/05/2023: Bán tour Hạ Long:Ghi nợ 15.000.000 VNĐ vào tài khoản Doanh Thu và ghi có 15.000.000 VNĐ vào tài khoản Khách Hàng.
  Tài khoản Ghi Nợ (VNĐ) Ghi Có (VNĐ)
  Doanh Thu 15.000.000
  Khách Hàng 15.000.000
 • 30/09/2023: Bán tour Sapa:Ghi nợ 12.500.000 VNĐ vào tài khoản Doanh Thu và ghi có 12.500.000 VNĐ vào tài khoản Khách Hàng.
  Tài khoản Ghi Nợ (VNĐ) Ghi Có (VNĐ)
  Doanh Thu 12.500.000
  Khách Hàng 12.500.000

c) Tính tổng doanh thu từ tour du lịch trong năm 2023:

Tổng doanh thu từ tour du lịch trong năm 2023 là tổng số tiền đã thu được từ các giao dịch bán tour:

20.000.000 VNĐ (tour Đà Nẵng) + 15.000.000 VNĐ (tour Hạ Long) + 12.500.000 VNĐ (tour Sapa) = 47.500.000 VNĐ.

Tổng doanh thu trong năm 2023 là 47.500.000 VNĐ.

3. Bài tập kế toán dịch vụ du lịch về cung cấp tour

Bài tập 1:

Công ty Du lịch XZY cung cấp các tour du lịch đến các điểm đến nội địa và quốc tế. Trong tháng 7, công ty XYZ đã bán một tour du lịch đến Paris cho một nhóm khách hàng với giá 50.000.000 VND. Tour này bao gồm vé máy bay, khách sạn và các hoạt động du lịch. Hãy ghi nhận và tính toán các giao dịch kế toán liên quan đến tour này trong tháng 7.

Lời giải:

Để ghi nhận các giao dịch kế toán liên quan đến cung cấp tour du lịch, công ty Du lịch XYZ cần thực hiện các bước sau:

 1. Ghi nhận doanh thu từ tour du lịch đã bán:
 • Ngày 1 tháng 7: Ghi có tài khoản 411 – “Doanh thu bán hàng” với giá trị 50.000.000 VND.
 1. Ghi nhận các chi phí liên quan đến việc tổ chức tour du lịch:
 • Ngày 1 tháng 7: Ghi nợ tài khoản 627 – “Chi phí dịch vụ được mua lại” với các chi phí như vé máy bay, chi phí khách sạn, và hoạt động du lịch tương ứng.
 • Ngày 1 tháng 7: Ghi nợ tài khoản 133 – “Thuế GTGT đầu vào” nếu áp dụng thuế GTGT cho các chi phí đó.
 1. Tính lợi nhuận ròng:

Lợi nhuận ròng từ tour du lịch này là doanh thu (50.000.000 VND) trừ đi tổng các chi phí liên quan.

Lợi nhuận ròng = Doanh thu – Tổng chi phí

Lợi nhuận ròng = 50.000.000 VND – Tổng chi phí

Tổng chi phí = Chi phí vé máy bay + Chi phí khách sạn + Chi phí hoạt động du lịch

Lợi nhuận ròng = 50.000.000 VND – (Chi phí vé máy bay + Chi phí khách sạn + Chi phí hoạt động du lịch)

Các số liệu cụ thể về chi phí vé máy bay, chi phí khách sạn và chi phí hoạt động du lịch sẽ được tính toán dựa trên thông tin cụ thể về các giao dịch mua sắm và hợp đồng với các nhà cung cấp trong tháng 7.

Bài tập 2:

Công ty XYZ, trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Công ty có một tour du lịch đi Đà Nẵng với giá trọn gói là 10.000.000 đồng/khách. Khách hàng thanh toán trước 50% giá tour khi đặt tour và thanh toán nốt 50% còn lại trước ngày khởi hành.

Yêu cầu: Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán tour du lịch.

Lời giải

 • Nghiệp vụ 1: Nhận tiền đặt cọc tour du lịch

Nợ TK Tiền mặt 5.000.000

Có TK Doanh thu bán tour du lịch 5.000.000

 • Nghiệp vụ 2: Thanh toán chi phí dịch vụ vận chuyển

Nợ TK Chi phí vận chuyển 5.000.000

Có TK Tiền gửi ngân hàng 5.000.000

 • Nghiệp vụ 3: Thanh toán chi phí khách sạn

Nợ TK Chi phí khách sạn 5.000.000

Có TK Tiền gửi ngân hàng 5.000.000

 • Nghiệp vụ 4: Thanh toán chi phí ăn uống

Nợ TK Chi phí ăn uống 5.000.000

Có TK Tiền gửi ngân hàng 5.000.000

 • Nghiệp vụ 5: Thu tiền thanh toán nốt giá tour

Nợ TK Doanh thu bán tour du lịch 5.000.000

Có TK Tiền mặt 5.000.000

 • Nghiệp vụ 6: Ghi nhận chi phí phát sinh trong kỳ

Nợ TK Chi phí bán hàng 10.000.000

Có TK Chi phí vận chuyển 5.000.000

Có TK Chi phí khách sạn 5.000.000

Có TK Chi phí ăn uống 5.000.000

 • Nghiệp vụ 7: Xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK Lợi nhuận sau thuế 10.000.000

Có TK Doanh thu bán tour du lịch 10.000.000

Kết luận

Bài tập này nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong lĩnh vực du lịch, bao gồm nghiệp vụ bán tour du lịch, ghi nhận chi phí phát sinh và xác định kết quả kinh doanh.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp tour du lịch không thành công, công ty du lịch cần lập bút toán hủy bỏ tour du lịch và ghi nhận khoản lỗ phát sinh.
 • Công ty du lịch cần lưu trữ đầy đủ các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán tour du lịch.

4.  Bài tập kế toán dịch vụ du lịch dạng báo cáo kinh doanh

Báo cáo Kinh doanh Công ty Du lịch XYZ

Công ty Du lịch XYZ chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch độc đáo cho khách hàng. Dưới đây là các thông tin tài chính của công ty cho năm 20XX:

 1. Tài sản:
  • Tiền và tương đương tiền: 100.000.000 VND
  • Tài sản cố định: 400.000.000 VND
  • Tài sản lưu động: 50.000.000 VND
 2. Nợ phải trả:
  • Nợ ngắn hạn: 30.000.000 VND
  • Nợ dài hạn: 200.000.000 VND
 3. Thu nhập:
  • Doanh số bán hàng: 1.000.000.000 VND
  • Thu nhập từ dịch vụ hướng dẫn du lịch: 200.000.000 VND
  • Lãi từ việc đầu tư: 50.000.000 VND
 4. Chi phí:
  • Chi phí vận hành: 500.000.000 VND
  • Chi phí quảng cáo và tiếp thị: 100.000.000 VND
  • Lương nhân viên: 300.000.000 VND
  • Chi phí duy trì tài sản cố định: 50.000.000 VND
  • Thuế thu nhập: 70.000.000 VND

Yêu cầu:

 1. Tính lợi nhuận gộp bằng cách trừ chi phí vận hành và chi phí quảng cáo và tiếp thị khỏi doanh số bán hàng.
 2. Tính lợi nhuận hoạt động bằng cách trừ lương nhân viên và chi phí duy trì tài sản cố định khỏi lợi nhuận gộp.
 3. Tính lợi nhuận trước thuế bằng cách trừ thuế thu nhập khỏi lợi nhuận hoạt động.
 4. Tính lợi nhuận sau thuế bằng cách trừ lợi nhuận trước thuế khỏi số thuế thu nhập.
 5. Tính tổng giá trị tài sản bằng cách cộng tài sản cố định và tài sản lưu động.
 6. Tính tỷ suất lợi nhuận gộp bằng cách chia lợi nhuận gộp cho doanh số bán hàng và nhân 100 để có phần trăm.

Lời giải:

 1. Lợi nhuận gộp = Doanh số bán hàng – Chi phí vận hành – Chi phí quảng cáo và tiếp thị Lợi nhuận gộp = 1.000.000.000 – 500.000.000 – 100.000.000 = 400.000.000 VND
 2. Lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận gộp – Lương nhân viên – Chi phí duy trì tài sản cố định Lợi nhuận hoạt động = 400.000.000 – 300.000.000 – 50.000.000 = 50.000.000 VND
 3. Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận hoạt động – Thuế thu nhập Lợi nhuận trước thuế = 50.000.000 – 70.000.000 = -20.000.000 VND (lỗ)
 4. Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế = -20.000.000 VND
 5. Tổng giá trị tài sản = Tài sản cố định + Tài sản lưu động Tổng giá trị tài sản = 400.000.000 + 50.000.000 = 450.000.000 VND
 6. Tỷ suất lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận gộp / Doanh số bán hàng) x 100 Tỷ suất lợi nhuận gộp = (400.000.000 / 1.000.000.000) x 100 = 40%

Trong năm 20XX, Công ty Du lịch XYZ ghi nhận một lỗ sau thuế 20.000.000 VND, tỷ suất lợi nhuận gộp là 40%. Công ty cần xem xét cách cải thiện hiệu suất kinh doanh để đảm bảo lợi nhuận tích cực trong tương lai.

Bài 5: Tính toán doanh thu và lợi nhuận từ tour du lịch

Một công ty du lịch đã tổ chức một tour 5 ngày 4 đêm đến các địa điểm du lịch nổi tiếng với chi phí mỗi khách là 10 triệu đồng. Họ đã bán được 50 vé. Hãy tính toán doanh thu và lợi nhuận từ tour này.

Giải đáp:

 1. Doanh thu:
  • Số vé bán được: 50 vé
  • Chi phí mỗi vé: 10 triệu đồng/ vé
  • Doanh thu = Số vé x Chi phí mỗi vé = 50 vé x 10 triệu đồng/ vé = 500 triệu đồng
 2. Lợi nhuận:
  • Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí tổ chức tour = 500 triệu đồng – (Số vé x Chi phí mỗi vé) = 500 triệu đồng – (50 vé x 10 triệu đồng/ vé) = 500 triệu đồng – 500 triệu đồng = 0

Kết luận:

 • Doanh thu từ tour du lịch là 500 triệu đồng, và lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí tổ chức là 0 đồng.

Bài 6: Tính toán chi phí khấu hao cho phương tiện vận chuyển

Một công ty du lịch mới mua một chiếc xe ô tô du lịch với giá 1 tỷ đồng. Thời gian sử dụng ước tính là 5 năm và giá trị thu hồi sau thời gian này là 200 triệu đồng. Hãy tính toán chi phí khấu hao hàng năm cho phương tiện vận chuyển này.

Giải đáp:

 1. Giá trị khấu hao hàng năm:
  • Giá trị mua xe: 1 tỷ đồng
  • Giá trị thu hồi: 200 triệu đồng
  • Thời gian sử dụng: 5 năm
  • Giá trị khấu hao hàng năm = (Giá trị mua – Giá trị thu hồi) / Thời gian sử dụng = (1 tỷ đồng – 200 triệu đồng) / 5 năm = 800 triệu đồng / 5 năm = 160 triệu đồng/năm

Kết luận:

 • Chi phí khấu hao hàng năm cho chiếc xe ô tô du lịch là 160 triệu đồng.

Những bài tập này giúp bạn hiểu cách tính toán các khoản chi phí và lợi nhuận trong lĩnh vực kế toán du lịch.

Bài tập 7: Tính toán doanh thu từ dịch vụ du lịch

Công ty du lịch ABC tổ chức một tour du lịch 5 ngày 4 đêm với giá tour là 10.000.000 VND/người. Họ bán được 100 vé. Hãy tính toán doanh thu từ dịch vụ du lịch này và viết lời giải.

Lời giải:

Doanh thu = Số vé bán được * Giá tour Doanh thu = 100 vé * 10.000.000 VND/ vé Doanh thu = 1.000.000.000 VND

Bài tập 8: Tính toán lợi nhuận của tour du lịch

Sau chuyến du lịch, công ty ABC có các chi phí như sau: chi phí vận chuyển 200.000.000 VND, chi phí ăn uống 50.000.000 VND, và chi phí khác 30.000.000 VND. Hãy tính toán lợi nhuận thu được từ tour du lịch này và viết lời giải.

Lời giải:

Lợi nhuận = Doanh thu – Tổng chi phí Lợi nhuận = 1.000.000.000 VND – (200.000.000 VND + 50.000.000 VND + 30.000.000 VND) Lợi nhuận = 720.000.000 VND

Bài tập 9: Tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Nếu thu nhập doanh nghiệp của công ty ABC từ dịch vụ du lịch là 500.000.000 VND, hãy tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế là 20% và viết lời giải.

Lời giải:

Thuế thu nhập doanh nghiệp = Thu nhập doanh nghiệp * Mức thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp = 500.000.000 VND * 20% Thuế thu nhập doanh nghiệp = 100.000.000 VND

Đây chỉ là một số ví dụ cơ bản, và bạn có thể tăng độ khó của bài tập bằng cách thêm các yếu tố như chi phí biến động, thuế suất thay đổi, hoặc tính toán các chỉ số tài chính khác nhau trong lĩnh vực kế toán du lịch.

Như bạn có thể thấy, Những mẫu bài tập kế toán du lịch có lời giải hay nhất không chỉ giúp bạn nắm bắt kiến thức cơ bản về kế toán, mà còn áp dụng chúng vào lĩnh vực đầy thách thức của du lịch. Quản lý chi phí, tính toán lợi nhuận, quản lý thuế, kiểm toán tồn kho và phân tích dự án đầu tư là những kỹ năng quan trọng mà bạn cần phải phát triển để thành công trong ngành này. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC hy vọng rằng những lời giải trong bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách áp dụng kế toán vào lĩnh vực du lịch và đạt được kết quả tốt. Chúc bạn thành công trong hành trình học tập và làm việc của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000