0764704929

Bài tập kế toán bán hàng chi tiết nhất

Kế toán bán hàng là một trong những bộ phận quan trọng nhất của kế toán trong doanh nghiệp. Kế toán bán hàng có nhiệm vụ phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng hóa, dịch vụ. Vậy bài tập kế toán bán hàng chi tiết nhất như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này 

1. Công thức kế toán bán hàng

Bài tập kế toán bán hàng chi tiết nhất
Bài tập kế toán bán hàng chi tiết nhất

Kế toán bán hàng là gì?

Kế toán bán hàng là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp, chịu trách nhiệm ghi nhận, tổng hợp và phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp.

Công thức kế toán bán hàng

Công thức kế toán bán hàng được sử dụng để tính toán doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

 • Công thức tính doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ được xác định theo giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng.

Công thức tính doanh thu bán hàng như sau:

Doanh thu bán hàng = Số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra x Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng

 • Công thức tính giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ đã bán ra trong kỳ được xác định theo giá mua chưa có thuế giá trị gia tăng.

Công thức tính giá vốn hàng bán như sau:

Giá vốn hàng bán = Số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra x Giá mua chưa có thuế giá trị gia tăng

 • Công thức tính lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng

Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng là phần chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán trong kỳ.

Công thức tính lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng như sau:

Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng = Doanh thu bán hàng – Giá vốn hàng bán

Ví dụ minh họa

Một doanh nghiệp bán ra 100 sản phẩm với giá bán mỗi sản phẩm là 100.000 đồng. Giá mua mỗi sản phẩm là 80.000 đồng.

Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp là:

Doanh thu bán hàng = 100 sản phẩm x 100.000 đồng/sản phẩm = 10.000.000 đồng

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp là:

Giá vốn hàng bán = 100 sản phẩm x 80.000 đồng/sản phẩm = 8.000.000 đồng

Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp là:

Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng = 10.000.000 đồng – 8.000.000 đồng = 2.000.000 đồng

2. Bài tập và đáp án về kế toán bán hàng 

 Bài tập 1: Xác định doanh thu bán hàng

Công ty ABC bán 100 chiếc máy tính với giá bán chưa có thuế GTGT là 10.000.000 đồng/chiếc. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%.

Xác định doanh thu bán hàng của công ty ABC.

Giải:

Doanh thu bán hàng được xác định bằng giá bán chưa có thuế GTGT nhân với số lượng bán và nhân với 1 + thuế suất thuế GTGT.

Doanh thu bán hàng = 10.000.000 đồng/chiếc * 100 chiếc * 1 + 10/100 = 110.000.000 đồng

Vậy, doanh thu bán hàng của công ty ABC là 110.000.000 đồng.

Bài tập 2: Xác định giá vốn hàng bán

Công ty ABC nhập khẩu 100 chiếc máy tính với giá nhập chưa có thuế GTGT là 9.000.000 đồng/chiếc. Thuế nhập khẩu 10%. Thuế GTGT 10%.

Xác định giá vốn hàng bán của công ty ABC.

Giải:

Giá vốn hàng bán được xác định bằng giá nhập chưa có thuế GTGT nhân với số lượng nhập và nhân với 1 + thuế suất thuế nhập khẩu + thuế suất thuế GTGT.

Giá vốn hàng bán = 9.000.000 đồng/chiếc * 100 chiếc * 1 + 10/100 * 1 + 10/100 = 99.000.000 đồng

Vậy, giá vốn hàng bán của công ty ABC là 99.000.000 đồng.

Bài tập 3: Xác định lãi gộp từ bán hàng

Doanh thu bán hàng của công ty ABC là 110.000.000 đồng. Giá vốn hàng bán là 99.000.000 đồng

Xác định lãi gộp từ bán hàng của công ty ABC.

Giải:

Lãi gộp từ bán hàng được xác định bằng doanh thu bán hàng trừ giá vốn hàng bán.

Lãi gộp từ bán hàng = 110.000.000 đồng – 99.000.000 đồng = 11.000.000 đồng

Vậy, lãi gộp từ bán hàng của công ty ABC là 11.000.000 đồng.

Bài tập 4: Xác định số thuế GTGT phải nộp

Doanh thu bán hàng của công ty ABC là 110.000.000 đồng. Giá vốn hàng bán là 99.000.000 đồng. Thuế suất thuế GTGT là 10%.

Xác định số thuế GTGT phải nộp của công ty ABC.

Giải:

Số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng doanh thu bán hàng nhân với thuế suất thuế GTGT.

Số thuế GTGT phải nộp = 110.000.000 đồng * 10/100 = 11.000.000 đồng

Vậy, số thuế GTGT phải nộp của công ty ABC là 11.000.000 đồng.

Bài tập 5: Xác định kết quả kinh doanh

Lãi gộp từ bán hàng của công ty ABC là 11.000.000 đồng. Các chi phí khác của công ty là 10.000.000 đồng.

Xác định kết quả kinh doanh của công ty ABC.

Giải:

Kết quả kinh doanh được xác định bằng lãi gộp từ bán hàng trừ các chi phí khác.

Kết quả kinh doanh = 11.000.000 đồng – 10.000.000 đồng = 1.000.000 đồng

Vậy, kết quả kinh doanh của công ty ABC là lãi 1.000.000 đồng.

Trên đây là một số thông tin về Bài tập kế toán bán hàng chi tiết nhất. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929