Bài tập hệ thống thông tin kế toán chương 4

Xin chào bạn đọc thân mến! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá chương 4 của cuốn sách “Hệ thống thông tin kế toán” và tìm hiểu về những bài tập thú vị và hấp dẫn mà bạn có thể gặp trong chương này. Nếu bạn đang học kế toán hoặc đơn giản là muốn hiểu rõ hơn về lĩnh vực này, thì bài viết này chắc chắn sẽ giúp bạn! Hãy cùng nhau tìm hiểu và giải quyết những thách thức kế toán trong Bài tập hệ thống thông tin kế toán chương 4.

Bài tập hệ thống thông tin kế toán chương 4
Bài tập hệ thống thông tin kế toán chương 4

Bài tập 1

Công ty TNHH ABC là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Công ty có sử dụng hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) dựa trên cơ sở dữ liệu quan hệ.

Yêu cầu:

 • Mô tả các thành phần cơ bản của HTTTKT của công ty ABC.
 • Phân tích các mối quan hệ giữa các thành phần này.

Lời giải

Các thành phần cơ bản của HTTTKT của công ty ABC

HTTTKT của công ty ABC bao gồm các thành phần cơ bản sau:

 • Cơ sở dữ liệu: Là nơi lưu trữ dữ liệu kế toán của công ty. Dữ liệu kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS): Là phần mềm giúp quản lý và truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. DBMS của công ty ABC là phần mềm Microsoft SQL Server.
 • Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (DQL): Là ngôn ngữ giúp truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. DQL của công ty ABC là ngôn ngữ SQL.
 • Ứng dụng kế toán: Là phần mềm giúp người dùng nhập liệu, xử lý và lập báo cáo kế toán. Ứng dụng kế toán của công ty ABC là phần mềm MISA SME.NET.

Các mối quan hệ giữa các thành phần

Các thành phần của HTTTKT của công ty ABC có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cụ thể như sau:

 • Cơ sở dữ liệu: Là nơi lưu trữ dữ liệu kế toán của công ty. Dữ liệu kế toán được tổ chức theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS): Là phần mềm giúp quản lý và truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. DBMS của công ty ABC là phần mềm Microsoft SQL Server. DBMS sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (DQL) để truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 • Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (DQL): Là ngôn ngữ giúp truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. DQL của công ty ABC là ngôn ngữ SQL. DQL được sử dụng bởi ứng dụng kế toán để truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 • Ứng dụng kế toán: Là phần mềm giúp người dùng nhập liệu, xử lý và lập báo cáo kế toán. Ứng dụng kế toán của công ty ABC là phần mềm MISA SME.NET. Ứng dụng kế toán sử dụng DQL để truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để xử lý dữ liệu.

Ví dụ

Để lập báo cáo kết quả kinh doanh, ứng dụng kế toán sẽ sử dụng DQL để truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Sau đó, ứng dụng kế toán sẽ sử dụng ngôn ngữ lập trình để xử lý dữ liệu và lập báo cáo kết quả kinh doanh.

Lưu ý

Trong thực tế, các thành phần của HTTTKT có thể được kết nối với nhau thông qua các giao thức truyền thông. Điều này giúp cho người dùng có thể truy cập và xử lý dữ liệu từ xa.

Bài tập 2: Tính Toán Chi Phí Sản Xuất:

Hãy tính toán chi phí sản xuất cho một sản phẩm cụ thể. Sử dụng dữ liệu về nguyên liệu, công nhân và chi phí như dưới đây:

 • Số lượng nguyên liệu A: 1.000 đơn vị
 • Số lượng nguyên liệu B: 500 đơn vị
 • Lao động trực tiếp: 10 giờ công
 • Lao động gián tiếp: 5 giờ công
 • Chi phí nguyên liệu A: 10.000 đồng/nguyên liệu
 • Chi phí nguyên liệu B: 5.000 đồng/nguyên liệu
 • Chi phí lao động trực tiếp: 50.000 đồng/giờ công
 • Chi phí lao động gián tiếp: 20.000 đồng/giờ công

Hãy tính tổng chi phí sản xuất của sản phẩm.

Lời giải:

Tổng chi phí sản xuất của sản phẩm có thể được tính như sau:

 • Chi phí nguyên liệu A: 1.000 đơn vị x 10.000 đồng/nguyên liệu = 10.000.000 đồng
 • Chi phí nguyên liệu B: 500 đơn vị x 5.000 đồng/nguyên liệu = 2.500.000 đồng
 • Chi phí lao động trực tiếp: 10 giờ x 50.000 đồng/giờ công = 500.000 đồng
 • Chi phí lao động gián tiếp: 5 giờ x 20.000 đồng/giờ công = 100.000 đồng

Tổng chi phí sản xuất = 10.000.000 đồng + 2.500.000 đồng + 500.000 đồng + 100.000 đồng = 13.100.000 đồng.

Bài tập 3: Tính Toán Thuế Thu Nhập:

Một công ty có thu nhập chịu thuế là 500 triệu đồng. Hãy tính toán số tiền thuế thu nhập phải trả dựa trên bảng thuế thu nhập cá nhân sau:

 • Thuế 0% cho thu nhập dưới 5 triệu đồng
 • Thuế 5% cho thu nhập từ 5 triệu đến 10 triệu đồng
 • Thuế 10% cho thu nhập từ 10 triệu đến 18 triệu đồng
 • Thuế 15% cho thu nhập trên 18 triệu đồng

Hãy tính toán số tiền thuế thu nhập phải trả.

Lời giải:

Để tính toán số tiền thuế thu nhập phải trả, trước hết chúng ta xác định thuế thu nhập dựa trên thuế thu nhập cá nhân:

 • Thuế 0% cho thu nhập dưới 5 triệu đồng
 • Thuế 5% cho thu nhập từ 5 triệu đến 10 triệu đồng
 • Thuế 10% cho thu nhập từ 10 triệu đến 18 triệu đồng
 • Thuế 15% cho thu nhập trên 18 triệu đồng

Thuế thu nhập = (5 triệu đồng x 0%) + (5 triệu đồng x 5%) + (8 triệu đồng x 10%) + (500 triệu đồng – 18 triệu đồng) x 15% = 25 triệu đồng.

Bài tập 4: Tính Toán Lợi Nhuận Trước Thuế:

Một công ty có doanh thu bán hàng là 1 tỷ đồng, chi phí sản xuất là 500 triệu đồng và chi phí quản lý là 100 triệu đồng. Hãy tính toán lợi nhuận trước thuế của công ty.

Lời giải:

Lợi nhuận trước thuế của công ty có thể được tính bằng cách trừ tổng chi phí từ doanh thu:

Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu bán hàng – Chi phí sản xuất – Chi phí quản lý

Lợi nhuận trước thuế = 1 tỷ đồng – 500 triệu đồng – 100 triệu đồng = 400 triệu đồng.

Bài tập 5: Tính Toán Tỷ Lệ Lãi Suất:

Hãy tính toán tỷ lệ lãi suất hàng năm của một khoản vay dựa trên dữ liệu sau:

 • Số tiền vay: 50 triệu đồng
 • Lãi suất hàng năm: 8%
 • Thời hạn vay: 5 năm

Hãy tính toán tỷ lệ lãi suất hàng năm mà bạn phải trả cho khoản vay này.

Lời giải: 

Để tính tỷ lệ lãi suất hàng năm, chúng ta sử dụng công thức sau:

Tỷ lệ lãi suất hàng năm = (Số tiền lãi / Số tiền vay) x 100%

Tỷ lệ lãi suất hàng năm = (8% x 50 triệu đồng) / 50 triệu đồng = 8%.

Vậy, tỷ lệ lãi suất hàng năm là 8%.

Kết luận

Việc nắm vững kiến thức kế toán là một phần quan trọng trong quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Chương 4 của hệ thống thông tin kế toán mang đến cho bạn những bài tập thú vị để hiểu rõ hơn về phân loại tài sản, ghi sổ cái, cân đối sổ cái, lập bảng cân đối kế toán và tạo báo cáo tài chính. Hãy dành thời gian để thực hiện các bài tập này và bạn sẽ trang bị cho mình những kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Chúc bạn may mắn và thành công trong việc học tập và áp dụng kiến thức kế toán!

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000