0764704929

Các loại bài tập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là một khoản mục kế toán được trích lập để bù đắp cho những tổn thất về giá trị của hàng tồn kho do giá thị trường giảm, hàng bị hư hỏng, hết hạn sử dụng, hoặc không thể bán được. Vậy các loại bài tập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như thế nào ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Cách tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Các loại bài tập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Các loại bài tập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cách tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho được quy định tại Điều 26 Thông tư 200/2014/TT-BTC. Theo đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phương pháp sau để tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

  • Phương pháp tính theo giá thị trường

Theo phương pháp này, dự phòng giảm giá hàng tồn kho được xác định bằng chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được và giá gốc của hàng tồn kho.

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác định theo giá ước tính mà doanh nghiệp có thể thu được tại thời điểm lập báo cáo tài chính từ việc bán hàng tồn kho trong các điều kiện bình thường của thị trường, trừ các chi phí bán hàng.

Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo giá mua hoặc sản xuất của hàng tồn kho.

Ví dụ: Một doanh nghiệp có hàng tồn kho với giá gốc là 100 triệu đồng, giá thị trường là 90 triệu đồng. Theo phương pháp tính theo giá thị trường, doanh nghiệp cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 10 triệu đồng (100 triệu đồng – 90 triệu đồng).

  • Phương pháp tính theo tỷ lệ

Theo phương pháp này, dự phòng giảm giá hàng tồn kho được xác định bằng cách nhân giá gốc của hàng tồn kho với tỷ lệ giảm giá ước tính.

Tỷ lệ giảm giá ước tính được xác định căn cứ vào các yếu tố như giá thị trường của hàng tồn kho, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp,…

Ví dụ: Một doanh nghiệp có hàng tồn kho với giá gốc là 100 triệu đồng, tỷ lệ giảm giá ước tính là 10%. Theo phương pháp tính theo tỷ lệ, doanh nghiệp cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 10 triệu đồng (100 triệu đồng * 10%).

Doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và đảm bảo tính hợp lý, chính xác.

2. Bài tập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Bài tập 1:

Doanh nghiệp XYZ có hàng tồn kho nguyên liệu, vật liệu với giá gốc là 100.000.000 đồng. Do tình hình biến động của thị trường, giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho này chỉ còn 90.000.000 đồng.

Hãy xác định số tiền trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của doanh nghiệp XYZ.

Giải:

Do giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc, doanh nghiệp XYZ phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền là:

100.000.000 – 90.000.000 = 10.000.000 đồng

Bài tập 2:

Doanh nghiệp ABC có hàng tồn kho thành phẩm với giá gốc là 200.000.000 đồng. Do tình hình biến động của thị trường, giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho này chỉ còn 180.000.000 đồng.

Hãy xác định số tiền trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của doanh nghiệp ABC.

Giải:

Do giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc, doanh nghiệp ABC phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền là:

200.000.000 – 180.000.000 = 20.000.000 đồng

Bài tập 3:

Doanh nghiệp DEF có hàng tồn kho hàng hóa với giá gốc là 300.000.000 đồng. Do tình hình biến động của thị trường, giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho này chỉ còn 270.000.000 đồng.

Hãy xác định số tiền trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của doanh nghiệp DEF.

Giải:

Do giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc, doanh nghiệp DEF phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền là:

300.000.000 – 270.000.000 = 30.000.000 đồng

Trên đây là một số thông tin về Các loại bài tập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    0764704929