087.790.7790

Bài tập định khoản và lập báo cáo tài chính có đáp án

Định khoản và lập báo cáo tài chính là hai nội dung quan trọng trong kế toán, giúp phản ánh tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp một cách chính xác và đầy đủ. Vậy Bài tập định khoản và lập báo cáo tài chính có đáp án như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Bài tập định khoản và lập báo cáo tài chính

Bài tập định khoản và lập báo cáo tài chính
Bài tập định khoản và lập báo cáo tài chính

Bài tập 1

Doanh nghiệp X kinh doanh lĩnh vực thương mại, ngày 31/12/2023 có bảng cân đối kế toán như sau:

Tài sản Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Tiền mặt 100 triệu đồng
Tài khoản phải thu 200 triệu đồng
Hàng tồn kho 300 triệu đồng
Tài sản cố định 400 triệu đồng
Vay ngắn hạn 500 triệu đồng
Vốn chủ sở hữu 600 triệu đồng

Kết thúc kỳ kế toán, doanh nghiệp X có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

 • Ngày 01/01/2024, doanh nghiệp X mua hàng hóa của Công ty Y với giá trị 500 triệu đồng, trả tiền ngay bằng tiền mặt.
 • Ngày 02/01/2024, doanh nghiệp X bán hàng hóa cho khách hàng với giá trị 600 triệu đồng, thu tiền ngay bằng tiền mặt.
 • Ngày 03/01/2024, doanh nghiệp X trả nợ vay ngắn hạn cho ngân hàng 200 triệu đồng.

Yêu cầu:

 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
 • Lập bảng cân đối kế toán ngày 03/01/2024.

Giải:

 • Ngày 01/01/2024:

Nợ TK 156: 500 triệu đồng

Có TK 111: 500 triệu đồng

 • Ngày 02/01/2024:

Nợ TK 111: 600 triệu đồng

Có TK 511: 600 triệu đồng

 • Ngày 03/01/2024:

Nợ TK 331: 200 triệu đồng

Có TK 111: 200 triệu đồng

Bảng cân đối kế toán ngày 03/01/2024:

Tài sản Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Tiền mặt 300 triệu đồng
Tài khoản phải thu 200 triệu đồng
Hàng tồn kho 300 triệu đồng
Tài sản cố định 400 triệu đồng
Vay ngắn hạn 300 triệu đồng
Vốn chủ sở hữu 600 triệu đồng

Lưu ý:

Trong bài tập này, doanh nghiệp X không phát sinh các khoản chi phí, doanh thu khác ngoài doanh thu bán hàng và chi phí mua hàng.

Khi lập bảng cân đối kế toán, cần lưu ý tính chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả với giá trị thực tế tại thời điểm lập báo cáo.

2. Các câu hỏi thường gặp của định khoản và lập báo cáo tài chính

Các câu hỏi thường gặp của định khoản và lập báo cáo tài chính
Các câu hỏi thường gặp của định khoản và lập báo cáo tài chính

 

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp của định khoản và lập báo cáo tài chính:

 1. Định khoản là gì?

Định khoản là việc xác định các đối tượng kế toán, chỉ tiêu kế toán, giá trị của các đối tượng kế toán và mối quan hệ giữa các đối tượng kế toán phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

 1. Lập báo cáo tài chính là gì?

Lập báo cáo tài chính là việc tổng hợp, xử lý và trình bày thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán theo các quy định của pháp luật.

 1. Các bước định khoản là gì?

Các bước định khoản bao gồm:

 • Xác định đối tượng kế toán.
 • Xác định chỉ tiêu kế toán.
 • Xác định giá trị của đối tượng kế toán.
 • Xác định mối quan hệ giữa các đối tượng kế toán.
 1. Các bước lập báo cáo tài chính là gì?

Các bước lập báo cáo tài chính bao gồm:

 • Thu thập, kiểm tra, xử lý số liệu kế toán.
 • Tính toán các chỉ tiêu kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính.
 1. Cách ghi sổ kế toán là gì?

Ghi sổ kế toán là việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp vào các sổ kế toán theo quy định của pháp luật.

 1. Các loại sổ kế toán là gì?

Các loại sổ kế toán bao gồm:

 • Sổ nhật ký chung.
 • Sổ nhật ký chi tiết.
 • Sổ cái.
 • Sổ phụ.
 1. Nguyên tắc kế toán là gì?

Nguyên tắc kế toán là những quy định chung, cơ bản, bắt buộc phải tuân thủ trong việc ghi chép, xử lý và trình bày thông tin kế toán.

 1. Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán là những quy định cụ thể, chi tiết về các nội dung kế toán, được áp dụng thống nhất trong việc ghi chép, xử lý và trình bày thông tin kế toán.

 1. Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 1. Thời hạn lập báo cáo tài chính là bao nhiêu?

Thời hạn lập báo cáo tài chính được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa: 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Doanh nghiệp khác: 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ngoài ra, còn có một số câu hỏi thường gặp khác về định khoản và lập báo cáo tài chính, chẳng hạn như:

 • Cách định khoản các nghiệp vụ kinh tế, tài chính cụ thể.
 • Cách tính toán các chỉ tiêu kế toán.
 • Cách lập các báo cáo tài chính cụ thể.

Trên đây là một số thông tin về Bài tập định khoản và lập báo cáo tài chính có đáp án . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790