Bài tập định khoản kế toán tài chính 1 có lời giải

Bài tập định khoản kế toán tài chính 1 là một phần quan trọng trong quá trình học và nắm vững kiến thức về kế toán tài chính. Đặc biệt, việc có lời giải chi tiết cho bài tập này giúp học sinh, sinh viên, và các người quan tâm nâng cao hiểu biết và kỹ năng trong lĩnh vực kế toán. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách giải các bài tập định khoản kế toán tài chính 1, đồng thời cung cấp lời giải mẫu.

Bài tập 1

Công ty TNHH Thương mại ABC

Tháng 10 năm 2023

Căn cứ vào các chứng từ và tài liệu kế toán, yêu cầu lập các bút toán kế toán cho các nghiệp vụ sau:

 • Ngày 01/10/2023, công ty nhận được tiền gửi từ khách hàng là 1.000.000.000 đồng, trong đó tiền bán hàng là 800.000.000 đồng, tiền trả nợ vay ngắn hạn là 200.000.000 đồng.
 • Ngày 02/10/2023, công ty mua hàng hóa của công ty XYZ với giá chưa có thuế GTGT là 1.000.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Công ty thanh toán bằng tiền mặt.
 • Ngày 05/10/2023, công ty trả lương cho nhân viên là 500.000.000 đồng, trong đó lương chính là 400.000.000 đồng, phụ cấp là 100.000.000 đồng.
 • Ngày 07/10/2023, công ty trả tiền điện, nước, điện thoại là 100.000.000 đồng.

Lời giải:

Ngày 01/10/2023:

 • Diễn giải: Nhận tiền bán hàng và trả nợ vay ngắn hạn
 • Tài khoản Nợ: 111 – Tiền mặt (1.000.000.000)
 • Tài khoản Có: 131 – Phải thu khách hàng (800.000.000)
 • Tài khoản Có: 331 – Phải trả người bán (200.000.000)

Ngày 02/10/2023:

 • Diễn giải: Mua hàng hóa
 • Tài khoản Nợ: 156 – Hàng hóa (1.100.000.000)
 • Tài khoản Có: 331 – Phải trả người bán (1.100.000.000)

Ngày 05/10/2023:

 • Diễn giải: Chi lương cho nhân viên
 • Tài khoản Nợ: 641 – Chi phí lương và các khoản có liên quan (500.000.000)
 • Tài khoản Có: 334 – Phải trả người lao động (500.000.000)

Ngày 07/10/2023:

 • Diễn giải: Chi phí điện, nước, điện thoại
 • Tài khoản Nợ: 642 – Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (100.000.000)
 • Tài khoản Có: 111 – Tiền mặt (100.000.000)

Một số lưu ý khi định khoản kế toán tài chính 1:

 • Cần căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Cần tuân thủ các nguyên tắc kế toán và các quy định của pháp luật về kế toán.
 • Cần đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan của các bút toán kế toán.

Hy vọng bài tập này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nghiệp vụ định khoản kế toán tài chính 1.

Bài tập 2: Mua hàng hóa bằng tiền mặt

Một công ty mua hàng hóa từ một nhà cung cấp bằng tiền mặt với số tiền 10.000.000 đồng. Hãy định khoản cho giao dịch này.

Định khoản:

 • Nợ: Hàng hóa 10.000.000 đồng
 • Có: Tiền mặt 10.000.000 đồng

Bài tập 3: Bán hàng hóa trả góp

Công ty ABC bán hàng hóa cho khách hàng XYZ với giá trị 50.000.000 đồng và cho phép khách hàng trả góp trong vòng 3 tháng. Khách hàng trả 20.000.000 đồng trước. Định khoản cho giao dịch này.

Định khoản:

 • Nợ: Tiền mặt 20.000.000 đồng
 • Nợ: Công nợ khách hàng 30.000.000 đồng
 • Có: Doanh thu bán hàng 50.000.000 đồng

Bài tập 4: Thanh toán lãi suất vay ngân hàng

Công ty X vay 100.000.000 đồng từ một ngân hàng với lãi suất 5% mỗi năm. Hãy định khoản cho việc thanh toán lãi suất hàng tháng nếu lãi suất được tính hàng tháng.

Định khoản:

 • Nợ: Lãi suất vay 100.000.000 đồng * 5% / 12 = 416.666,67 đồng
 • Có: Tiền mặt 416.666,67 đồng

Bài tập 5: Hủy bỏ lương và các khoản trợ cấp chưa sử dụng

Một công ty quyết định hủy bỏ lương và các khoản trợ cấp chưa sử dụng của nhân viên vào cuối kỳ kế toán. Tổng giá trị cần hủy bỏ là 20.000.000 đồng.

Định khoản:

 • Nợ: Chi phí lương và trợ cấp 20.000.000 đồng
 • Có: Khoản dự phòng chi phí 20.000.000 đồng

Những bài tập trên giúp bạn ôn tập và thực hành việc định khoản kế toán tài chính trong các tình huống thường gặp. Điều quan trọng là luôn giữ sổ sách kế toán của bạn cẩn thận và tuân thủ các quy tắc kế toán.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, bài tập định khoản kế toán tài chính 1 có lời giải giúp học sinh và sinh viên hiểu rõ hơn về quy trình ghi sổ kế toán trong lĩnh vực tài chính. Bằng việc áp dụng các bước hướng dẫn và lời giải mẫu, người học có thể cải thiện nhanh chóng khả năng định khoản và ghi sổ kế toán tài chính một cách chính xác và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000