Mẫu bài tập định khoản kế toán hành chính sự nghiệp

Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn chi tiết về việc định khoản kế toán hành chính sự nghiệp trong các tình huống cụ thể, nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình này và cách nó liên quan đến tài khoản kế toán. Chúng ta sẽ tập trung vào ba bài tập khác nhau, mỗi bài tập có sự phức tạp riêng của nó.

1. Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp là một phần quan trọng trong lĩnh vực kế toán, chuyên về việc quản lý và ghi chép các giao dịch tài chính và các hoạt động liên quan đến hành chính và sự nghiệp của một tổ chức, công ty hoặc doanh nghiệp. Đây là lĩnh vực quản lý thông tin tài chính và tài sản liên quan đến các hoạt động quản lý nội bộ của tổ chức, bao gồm các chức năng như quản lý nhân sự, hành chính, văn phòng, và các hoạt động không liên quan trực tiếp đến sản xuất hoặc dịch vụ của công ty.

2. Nguyên tắc trong hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp?

Dưới đây là một số nguyên tắc quan trọng trong kế toán hành chính sự nghiệp:

 1. Ghi chép chính xác: Tất cả các giao dịch tài chính và hoạt động hành chính phải được ghi chép chính xác và đầy đủ trong hệ thống kế toán. Điều này đảm bảo rằng thông tin tài chính là đáng tin cậy và hợp lệ.
 2. Nguyên tắc nguyên tắc kép: Kế toán hành chính sự nghiệp tuân theo các nguyên tắc kế toán quan trọng như nguyên tắc ghi nhận, nguyên tắc kết hợp, và nguyên tắc về giá trị hành động.
 3. Điều chỉnh thuế: Kế toán hành chính cũng đảm bảo rằng công ty tuân theo các quy định thuế và báo cáo thuế đầy đủ. Điều này đòi hỏi việc thực hiện các kế hoạch thuế hợp pháp để giảm thiểu khả năng bị phạt và tối ưu hóa lợi ích thuế.
 4. Kiểm toán nội bộ: Công ty cần tiến hành kiểm toán nội bộ định kỳ để đảm bảo rằng quy trình kế toán hành chính sự nghiệp hoạt động hiệu quả và tuân theo các quy định và nguyên tắc.
 5. Báo cáo tài chính: Kế toán hành chính cũng liên quan đến việc chuẩn bị và công bố báo cáo tài chính nội bộ và bên ngoài cho các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, và các cơ quan chính phủ.

3. Bài tập 1: Định khoản kế toán cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Số dư đầu tháng 2N

Trước khi chúng ta bắt đầu với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chúng ta cần xem xét số dư đầu tháng 2N. Đây là số liệu ban đầu mà chúng ta sẽ dựa vào để định khoản cho các giao dịch sau:

 • Tài khoản 111: 300.000
 • Tài khoản 112: 240.000
 • Tài khoản 008: 900.000
 • Các tài khoản khác có số dư hợp lý

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Ngày 4/2: Rút DTKP hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt

Trong nghiệp vụ này, chúng ta cần định khoản cho việc rút DTKP (Đặt Tiền Ký Quỹ Phát triển) từ hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt. Đây là cách chúng ta sẽ ghi nhận giao dịch này:

Nợ Tài khoản 111 Có Tài khoản 46121(nguồn KP thường xuyên) : 100

Ngày 6/2: Chi tiền mặt trả tiền điện nước dùng cho hoạt động thường xuyên

Trong nghiệp vụ này, đơn vị đã chi tiền mặt để trả tiền điện nước dùng cho hoạt động thường xuyên. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 66121 (chi TX năm nay) Có Tài khoản 111: 60

Ngày 7/2: Rút tiền gửi mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng cho dự án A

Trong nghiệp vụ này, đơn vị đã rút tiền gửi để mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng cho dự án A. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 6622 Có Tài khoản 112: 27

Ngày 9/2: Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi lương

Trong nghiệp vụ này, đơn vị đã rút TGKB (Tài khoản Gửi Ký quỹ Bảo đảm) về quỹ tiền mặt để chi lương. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 111 Có Tài khoản 112: 120

Ngày 10/2: Chi lương đợt 1 cho cán bộ viên chức trong ĐV

Trong nghiệp vụ này, đơn vị đã chi lương đợt 1 cho cán bộ viên chức trong đơn vị. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 334 Có Tài khoản 111: 120

Ngày 15/2: Thu sự nghiệp bằng TGKB

Trong nghiệp vụ này, đơn vị đã thu sự nghiệp bằng TGKB. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 112 Có Tài khoản 5118: 75,5

Ngày 16/2: Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt

Trong nghiệp vụ này, đơn vị đã thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 111 Có Tài khoản 342 (thanh toán nội bộ): 53

Ngày 18/2: Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt

Trong nghiệp vụ này, đơn vị đã thu phí và lệ phí bằng tiền mặt. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 111 Có Tài khoản 5111: 25,36

Ngày 19/2: Tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt

Trong nghiệp vụ này, đơn vị đã tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt số tiền 50.000. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 336 (tạm ứng KP) Có Tài khoản 111: 50

Ngày 20/2: Số thu phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước

Trong nghiệp vụ này, đơn vị phải nộp số thu phí và lệ phí phải nộp cho nhà nước. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 5111 Có Tài khoản 3332: 40

Ngày 22/2: Nộp cho Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí

Trong nghiệp vụ này, đơn vị đã nộp cho Nhà nước các khoản thu phí và lệ phí. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 3332 Có Tài khoản 111: 40

Ngày 23/2: Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB

Trong nghiệp vụ này, đơn vị đã nhận lệnh chi tiền bằng TGKB. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 112 Có Tài khoản 4612: 200

Ngày 29/2: Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền

Trong nghiệp vụ này, đơn vị đã rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 111 Có Tài khoản 112: 200

Ngày 30/2: Chi tiền mặt cho HĐTX theo lệnh chi tiền

Trong nghiệp vụ này, đơn vị đã chi tiền mặt cho Hợp đồng tài chính (HĐTX) theo lệnh chi tiền. Đây là cách chúng ta sẽ định khoản cho giao dịch này:

Nợ Tài khoản 6612 Có Tài khoản 111: 200

4. Bài tập 2: Định khoản kế toán cho giao dịch tài chính ngắn hạn

Trong bài tập này, chúng ta sẽ tập trung vào việc định khoản kế toán cho các giao dịch tài chính ngắn hạn tại đơn vị Hành chính sự nghiệp M trong năm N. Hãy cùng điểm qua các giao dịch quan trọng:

Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn

Trước hết, chúng ta xem xét tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn của đơn vị Hành chính sự nghiệp M. Dựa trên sơ đồ tài khoản, chúng ta thấy rằng có các tài khoản sau:

 • TK 1211: 100.000 (1000 cổ phiếu công ty A).
 • TK 1218: 350.000
 • Các tài khoản khác có số dư hợp lý

Định khoản kế toán các giao dịch phát sinh

Chúng ta tiến hành định khoản kế toán cho từng giao dịch phát sinh trong năm N của đơn vị Hành chính sự nghiệp M.

Các chứng khoán ngắn hạn của công ty trong quý khi đáo hạn hạch toán

Trong giao dịch này, công ty M đang đối diện với việc hạch toán chứng khoán ngắn hạn khi chúng đáo hạn. Đây là định khoản:

 • Nợ TK 1211: 50.000
 • Có TK 3318: 5.000 (lãi nhận trước)
 • Có TK 111: 45.000
 • Nợ TK 1211: 600
 • Có TK 111: 600
 • Nợ TK 3318: 500

Mua trái phiếu công ty M

Trong giao dịch này, công ty M mua trái phiếu của công ty M với các thông tin sau:

 • Ngày 5/4 mua trái phiếu công ty M.
 • Kỳ hạn 10 tháng, lãi suất 1%/tháng.
 • Mệnh giá 50.000, lãi được thanh toán ngay khi mua.
 • Các chi phí liên quan 600 tất cả đã trả bằng tiền mặt.

Đây là định khoản:

 • Nợ TK 1211: 50.000
 • Có TK 3318: 5.000 (lãi nhận trước)
 • Có TK 111: 45.000

Bán cổ phiếu công ty A

Ngày 7/4, công ty M bán 500 cổ phiếu công ty A với giá bán 120/CP, thu bằng tiền gửi. Đây là định khoản:

 • Nợ TK 112: 60.000
 • Có TK 1211A: 50.000
 • Có TK 531: 10.000

Mua cổ phiếu công ty D

Ngày 15/4, công ty M mua 150 cổ phiếu công ty D với giá mua 500/CP. Đã thanh toán bằng tiền gửi, hoa hồng phải trả là 2%, đã trả bằng tiền mặt. Đây là định khoản:

 • Nợ TK 1211D: 75.000
 • Có TK 112: 75.000
 • Nợ TK 1211D: 1.500
 • Có TK 111: 1.500

Thanh toán vốn góp ngắn hạn với công ty A

Ngày 20/4, công ty A thanh toán số tiền mà đơn vị góp vốn bằng tiền gửi số tiền: 30.000 và thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn là 2.000. Đây là định khoản:

 • Nợ TK 112: 32.000
 • Có TK 1218: 30.000
 • Có TK 531: 2.000

Ghi lãi tiền gửi ngân hàng

Ngày 29/4, ngân hàng gửi giấy báo Có về khoản lãi tiền gửi ngân hàng 2.000. Đây là định khoản:

 • Nợ TK 112: 2.000
 • Có TK 531: 2.000

Mua kỳ phiếu ngân hàng

Ngày 10/5, công ty M mua kỳ phiếu ngân hàng với các thông tin sau:

 • Mệnh giá 50.000
 • Lãi suất 0,5%/tháng
 • Kỳ hạn 12 tháng
 • Lãi thanh toán định kỳ

Đây là định khoản:

 • Nợ TK 1211: 50.000
 • Có TK 112: 50.000
 • Nợ TK 3118: 250
 • Có TK 531: 250

Góp vốn ngắn hạn bằng tiền mặt

Ngày 1/6, công ty M góp vốn ngắn hạn bằng tiền mặt 100.000. Đây là định khoản:

 • Nợ TK 1218: 100

Bài viết này đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách định khoản kế toán hành chính sự nghiệp trong các tình huống khác nhau. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình này và cách nó liên quan đến tài khoản kế toán. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000