087.790.7790

Ai là người lập báo cáo tài chính doanh nghiệp ?

Báo cáo tài chính là một tập hợp các bảng biểu và báo cáo cung cấp thông tin về tình hình tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Báo cáo tài chính được lập theo các quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán. Vậy Ai là người lập báo cáo tài chính doanh nghiệp ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Ai là người lập báo cáo tài chính ?

Ai là người lập báo cáo tài chính ?
Ai là người lập báo cáo tài chính ?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người có trách nhiệm lập báo cáo tài chính là đơn vị kế toán. Đơn vị kế toán là tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế, tài chính và có nghĩa vụ lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Trong thực tế, việc lập báo cáo tài chính thường được thực hiện bởi kế toán viên. Kế toán viên là người có trình độ chuyên môn về kế toán, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán. Kế toán viên sẽ chịu trách nhiệm thu thập, xử lý số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trách nhiệm cuối cùng về báo cáo tài chính thuộc về giám đốc của đơn vị kế toán. Giám đốc là người có quyền điều hành, quyết định các hoạt động của đơn vị kế toán. Do đó, giám đốc phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của báo cáo tài chính.

Trên báo cáo tài chính, phải có đầy đủ chữ ký của giám đốc và con dấu của đơn vị kế toán. Chữ ký của giám đốc là sự xác nhận rằng ông/bà đã xem xét và chấp thuận báo cáo tài chính.

Như vậy, có thể tóm tắt lại như sau:

  • Người có trách nhiệm lập báo cáo tài chính là đơn vị kế toán.
  • Việc lập báo cáo tài chính thường được thực hiện bởi kế toán viên.
  • Trách nhiệm cuối cùng về báo cáo tài chính thuộc về giám đốc.

2. Trách nhiệm lập báo cáo tài chính thuộc về ai ?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trách nhiệm lập báo cáo tài chính thuộc về đơn vị kế toán. Đơn vị kế toán là tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế, tài chính, sử dụng tài sản, nguồn vốn, thực hiện các giao dịch kinh tế, tài chính theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại Điều 21 Luật Kế toán 2015 quy định:

Đơn vị kế toán có trách nhiệm lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, trách nhiệm lập báo cáo tài chính thuộc về tất cả các đơn vị kế toán, không phân biệt loại hình, quy mô, lĩnh vực hoạt động.

Việc lập báo cáo tài chính phải được thực hiện bởi người có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, am hiểu về các quy định của pháp luật về kế toán. Thông thường, trách nhiệm lập báo cáo tài chính sẽ được giao cho bộ phận kế toán của đơn vị.

Bên cạnh đơn vị kế toán, các đối tượng sau cũng có trách nhiệm liên quan đến việc lập báo cáo tài chính:

  • Kế toán trưởng: Kế toán trưởng có trách nhiệm tổ chức lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán.
  • Người đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán có trách nhiệm ký báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy định của pháp luật và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đối với từng đơn vị.

3. Những người nào phải ký vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp ?

Những người nào phải ký vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp ?
Những người nào phải ký vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp ?

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 29 Luật Kế toán năm 2015, báo cáo tài chính phải có chữ ký của những người sau đây:

  • Người lập báo cáo tài chính
  • Kế toán trưởng
  • Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

Người lập báo cáo tài chính là người có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Người lập báo cáo tài chính có thể là kế toán trưởng, người phụ trách kế toán hoặc người khác được doanh nghiệp ủy quyền.

Kế toán trưởng là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của báo cáo tài chính.

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giao dịch của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc. Đối với các doanh nghiệp khác, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định trong Điều lệ của doanh nghiệp.

Như vậy, việc ký báo cáo tài chính của doanh nghiệp là trách nhiệm của những người có liên quan đến việc lập và kiểm soát báo cáo tài chính. Việc ký báo cáo tài chính thể hiện trách nhiệm của những người này về nội dung của báo cáo tài chính.

Trên đây là một số thông tin về Ai là người lập báo cáo tài chính doanh nghiệp ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790